Verordening algemene productveiligheid

(General Product Safety Regulation / GPSR)

Vanaf 13 december 2024 gaat de Verordening algemene productveiligheid van kracht om ervoor te zorgen dat kopers in de Europese Unie (EU) en Noord-Ierland veilige producten kunnen kopen. Deze verordening is van toepassing op zowel nieuwe als tweedehands producten die op deze markten worden verkocht en introduceert specifieke eisen voor bedrijven met betrekking tot informatie over productveiligheid.

Wat u moet weten

Om te voldoen aan de Verordening algemene productveiligheid moeten alle zakelijke verkopers die objecten te koop aanbieden in de EU en Noord-Ierland de volgende informatie vermelden:

 1. De naam en contactgegevens van de fabrikant van het product.
 2. Als de fabrikant niet in de EU of Noord-Ierland is gevestigd, dan moet u een Europese verantwoordelijke of entiteit opgeven samen met hun naam en contactgegevens.
 3. Alle relevante productinformatie zoals modelnummer, afbeeldingen, type en CE-markering.
 4. Informatie over productveiligheid en naleving, zoals veiligheidswaarschuwingen, labels en producthandleidingen in de lokale taal.

In juli 2024 introduceren we een nieuwe functionaliteit waarmee u deze informatie aan uw aanbiedingen kunt toevoegen. In de tussentijd raden we u aan te beginnen met het verzamelen van de benodigde gegevens om te voldoen aan de regelgeving wanneer deze later dit jaar van kracht wordt.

Veelgestelde vragen

Nee, de Verordening algemene productveiligheid is alleen van toepassing op producten die worden verkocht in de Europese Unie (EU) en Noord-Ierland (NI).

U moet alle toepasselijke instructies, waarschuwingen voor veilig gebruik en verwijdering, en veiligheidsinformatie weergeven voor het product dat u verkoopt. Deze informatie moet worden weergegeven in de lokale taal van het land waar uw object wordt verkocht. U kunt een afbeelding (een pictogram, een symbool of een etiket), een verklaring (veiligheidswaarschuwingen of waarschuwingen voor chemische gevaren), een producthandleiding of een ander document met deze informatie toevoegen. De ondersteunde bestandsindelingen zijn .pdf, .jpg en .png.

Deze informatie is te vinden op het product, op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten. U kunt ook contact opnemen met de fabrikant van het product als u deze informatie niet hebt.

De volgende producten en categorieën vallen niet onder de Verordening algemene productveiligheid:

 • Geneesmiddelen
 • Voedings- en voederproducten
 • Levende dieren en planten
 • Genetisch gemodificeerde organismen en micro-organismen
 • Dierlijke bijproducten
 • Gewasbeschermingsmiddelen, ook wel pesticiden genoemd 
 • Plantaardige en dierlijke producten met betrekking tot hun voortplanting
 • Antiek
 • Luchtvaartuigen
 • Vervoersmiddelen die door een dienstverlener worden gebruikt om consumenten te vervoeren
 • Producten die gerepareerd, gereviseerd of gerecycled moeten worden voordat ze gebruikt worden en duidelijk als zodanig gemarkeerd zijn

Ga voor meer informatie over de volledige lijst met uitgesloten categorieën naar Artikel 2 van de GPSR.

Ja, de Verordening algemene productveiligheid is van toepassing op objecten in de categorie Verzamelobjecten.

De in de EU of NI gevestigde Verantwoordelijke persoon is verantwoordelijk voor specifieke taken met betrekking tot naleving en productveiligheid, waaronder:

 • Controleren of de EU-conformiteitsverklaring, CE-markering en andere technische documenten in orde zijn en deze verstrekken aan de markttoezichtautoriteiten om de conformiteit van het product aan te tonen.
 • De markttoezichtautoriteiten informeren over gevaarlijke producten en ongevallen via de EU Safety Business Gateway
 • Samenwerken met de markttoezichtautoriteiten en ervoor zorgen dat de nodige acties worden ondernomen om eventuele gevallen van niet-naleving te corrigeren.
 • Op verzoek van de autoriteiten gedocumenteerd bewijs leveren van de uitgevoerde controles

De Verantwoordelijke persoon kan een van de volgende personen zijn en moet gevestigd zijn in de EU of NI:

 • De fabrikant
 • Een importeur
 • Een bevoegde vertegenwoordiger van de fabrikant
 • Een fulfilment service provider als de fabrikant, importeur en geautoriseerde vertegenwoordiger niet in de EU of NI gevestigd zijn

Als u een verkoper bent, kunt u contact opnemen met de fabrikant of uw toeleverancier voor de naam en contactgegevens van de in de EU of NI gevestigde Verantwoordelijke persoon.

Als u een fabrikant of merkeigenaar bent die buiten de EU of NI is gevestigd en een dochteronderneming in de EU of NI heeft, of al een importeur in de EU of NI heeft, is het misschien mogelijk om hen als Verantwoordelijke persoon voor uw producten aan te wijzen. U kunt ook contact opnemen met het testlaboratorium of het certificeringsbedrijf dat u gebruikt, omdat zij u kunnen helpen bij het aanwijzen van een Verantwoordelijke.

We zijn op zoek naar externe dienstverleners die u kunnen ondersteunen bij het aanstellen van een in de EU of NI gevestigde Verantwoordelijke persoon. We zullen deze pagina bijwerken en meer informatie geven zodra deze beschikbaar is.