Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten op eBay (VeRO)

eBay stelt alles in het werk om de intellectuele-eigendomsrechten van derden te beschermen en om een veilige handelsomgeving te bieden. eBay heeft het VeRO-programma (Verified Rights Owner) ontwikkeld om de eigenaars van intellectuele-eigendomsrechten in staat te stellen aanbiedingen te melden die inbreuk maken op hun rechten. Het is belangrijk dat eBay deze aanbiedingen van de site verwijdert. Ze ondermijnen immers het vertrouwen van kopers en verkopers.

Je kunt het volgende doen om te voorkomen dat je aanbiedingen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten:

Aanbiedingen die in het kader van het VeRO-programma zijn verwijderd

Als je denkt dat je aanbieding ten onrechte is verwijderd in het kader van het VeRO-programma, kun je het beste direct contact proberen op te nemen met de rechthebbende. (Je zou het e-mailadres moeten kunnen vinden in de e-mail met de melding dat je aanbieding is verwijderd.) Alleen de rechthebbende heeft kennis van zijn producten en intellectuele-eigendomsrechten. Als de rechthebbende ermee akkoord gaat dat hij een fout heeft gemaakt, moet hij een e-mail sturen aan eBay en krijg je toestemming om je object opnieuw aan te bieden.

  • Probeer in het vervolg te voorkomen dat je aanbiedingen in het kader van VeRO worden verwijderd. Bekijk de lijst met Pagina's van deelnemers aan het VeRO-programma. Veel deelnemers aan het VeRO-programma hebben een Pagina met informatie waardoor je beter kunt begrijpen waarom ze hebben verzocht om je aanbieding te verwijderen.

  • Wat doet eBay om te voorkomen dat aanbiedingen ten onrechte worden verwijderd? Een rechthebbende kan alleen meldingen doen in het kader van VeRO als hij/zij zich voor het programma heeft opgegeven. Rechthebbenden tekenen juridisch bindende documenten wanneer zij objecten aan eBay melden.

  • Wanneer kunnen je persoonlijke gegevens worden vrijgegeven? eBay verstrekt nooit gegevens over creditcards, behalve in uitzonderlijke gevallen waarin dit door de rechtbank of justitie wordt vereist. Zoals is vermeld in ons privacybeleid kunnen wij je gebruikersnaam, naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mail en bedrijfsnaam echter openbaar maken aan deelnemers aan het VeRO-programma, voorzover wij dit, geheel naar eigen goeddunken, noodzakelijk of passend achten in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, piraterij of andere onrechtmatige activiteit. Door de gebruikersovereenkoms te accepteren stem je hiermee in.

Begrijp je het bezwaar van de rechthebbende en het beleid van eBay, en ben je nog steeds van mening dat de rechthebbende een fout heeft gemaakt door je aanbieding te melden? Dan kun je ons een e-mail sturen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.