1 min artikel

Beleid inzake het faciliteren van inbreuk

Aanbiedingen of objecten die vooral tot doel hebben om inbreuk te maken op auteursrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten, zijn niet toegestaan op eBay.

Wat is het beleid?

eBay vindt de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten erg belangrijk. Aanbiedingen en objecten die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van derden, voldoen niet aan het beleid inzake intellectuele eigendom en zijn niet toegestaan op eBay. Intellectuele-eigendomsrechten omvatten onder meer auteursrechten en bijbehorende rechten, handelsmerken, ontwerpen, octrooien en gebruiksmodellen.

Voor een effectieve bescherming van intellectuele-eigendomsrechten zijn aanbiedingen of objecten die vooral tot doel hebben om inbreuk te maken op auteursrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten, niet toegestaan op eBay. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Software of apparaten voor het omzeilen van auteursrechtelijke bescherming (zoals cracks, software-emulators)
  • Instructies of aanmoedigingen om kopieerbeveiliging te ontwijken of anderszins inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten (zoals een beschrijving van hoe een testversie permanent kan worden gebruikt door de systeemtijd te wijzigen)
  • Serienummers (codes of getallen) die ongeoorloofd gebruik van software of videogames mogelijk maken
  • Modchips waarmee ongeoorloofde kopieën van videogames kunnen worden gemaakt op gameconsoles
  • Satelliet- en tv-decoderingsapparatuur, modchips en andere apparaten en software waarmee betaalde content kan worden ontgrendeld, illegaal kan worden gedownload of anderszins beschikbaar kan worden gesteld terwijl kosten worden omzeild
  • Diensten of informatie voor gratis toegang tot betaalde content (zoals instructies voor het downloaden van muziek van onbeveiligde servers)
  • Merkverpakkingsmaterialen of merkstickers met de aanbeveling om deze materialen te gebruiken voor verkoop van vervalsingen

Of een aanbieding of object vooral ten doel heeft om inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten hangt in de eerste plaats af van het type en de functionaliteit van het object.

Waarom heeft eBay dit beleid?

Dit beleid helpt ervoor te zorgen dat eBay-gebruikers authentieke objecten vinden die aan hun verwachtingen voldoen, dat gebruikers onze handelsplaats kunnen vertrouwen en dat ze voldoen aan de wet. Dit beleid voorkomt ook de verkoop van illegale objecten, met name wanneer deze inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van derden.

Alle activiteiten op eBay dienen aan dit beleid, de gebruikersovereenkomst van eBay, en alle toepasselijke wetgeving te voldoen en de rechten van derden te respecteren. Anders kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en de gebruikersovereenkomst van eBay. In sommige gevallen is eBay hiertoe zelfs wettelijk verplicht. eBay kan bijvoorbeeld de aanbieding of andere content verwijderen, een waarschuwing geven, activiteiten beperken of account schorsen.

 

Nuttige links

Overige beleidslijnen die in dit verband relevant kunnen zijn:

Veelgestelde vragen

Ik ben rechthebbende. Hoe kan ik een aanbieding melden die inbreuk maakt op mijn rechten op eBay?

We hebben het VeRO-programma (Verified rights Owner) - nieuw venster of tabblad gecreëerd, zodat houders van intellectuele-eigendomsrechten aanbiedingen of objecten kunnen melden die inbreuk maken op hun beschermde rechten. Dergelijke aanbiedingen of objecten zijn illegaal. Het is in het belang van eBay om inbreuk makende objecten te verwijderen van de site, want ze ondermijnen het vertrouwen van kopers en eerlijke verkopers.

Rechthebbenden kunnen ook de algemene rapportagefunctie gebruiken om aanbiedingen en andere content melden. eBay raadt echter aan deel te nemen aan het VeRO-programma, dat specifiek is afgestemd op rechthebbenden.

 
Ik ben verkoper en mijn aanbieding is verwijderd omdat ik dit beleid niet heb nageleefd. Wat kan ik doen?

Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt, hebt u mogelijk het recht om de actie door eBay te laten beoordelen. Zie de veelgestelde vragen bij het beleid inzake intellectuele eigendom van eBay voor informatie over opties voor acties.

Was dit artikel nuttig?