2 min artikel

Beleid voor digitaal geleverde objecten

We beschouwen digitaal geleverde objecten als informatie of inhoud die u van een website kunt downloaden of via e-mail kunt ontvangen.

U kunt de meeste digitaal geleverde objecten op eBay aanbieden op voorwaarde dat u deze richtlijnen volgt:

 • U mag alleen objecten verkopen die u wettelijk bevoegd bent te verkopen.
 • In uw aanbieding wordt duidelijk vermeld dat u de wettelijke eigenaar bent van de inhoud (ook intellectuele eigendom genaamd) of dat u deze mag verkopen van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of de wet.
 • U bent verantwoordelijk voor het naleven van de contractuele afspraken die u met licentiegevers bent overeengekomen. Als u digitaal geleverde objecten doorverkoopt, moet u in uw aanbieding verklaren dat u een wettelijk aangekocht object verkoopt en dat u alle kopieën van uw apparaten en de cloud hebt verwijderd of uw eigen gebruik van het object anderszins onmogelijk hebt gemaakt, en u moet handelen in overeenstemming met die verklaring.
 • U houdt zich aan de vereisten van de leveringsmethode zoals hieronder beschreven in Wat zijn de richtlijnen?
 • U moet de koper duidelijk laten weten hoe het object wordt geleverd.
 • U moet uw object in de relevante rubriek aanbieden.
 • Uw objecten mogen geen seksueel getinte, pornografische inhoud bevatten. Raadpleeg ons beleid voor de rubriek Volwassenen voor meer informatie.
 • Uw object mag geen software bevatten die computers kan beschadigen, gebruikt kan worden voor kwaadwillige doeleinden zoals spamberichten of het verspreiden van een computervirus, of de privacy van een persoon kan schenden (bijvoorbeeld spyware of cookies). Raadpleeg ons beleid voor HTML en JavaScript voor meer informatie.
 • U moet ervoor zorgen dat u alleen objecten verkoopt waarvoor u een goede levering kunt garanderen. Het blijft uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kopers een goede koopervaring hebben.
 • Uw object mag het eBay-feedbacksysteem niet manipuleren. Raadpleeg ons beleid voor feedbackmanipulatie voor meer informatie.
 • Ophalen is niet toegestaan voor digitale objecten.

Naast het naleven van de richtlijnen in dit beleid moeten aanbiedingen voor alle informatieve producten ook voldoen aan de vereisten van ons beleid voor compilatie- en informatiemedia.

We kunnen bepaalde leveranciers toestemming geven om digitaal geleverde objecten buiten deze richtlijnen te koop aan te bieden.

Wat zijn de richtlijnen?

Beperkt

Alleen fysieke levering toegestaan

Het object moet aan de koper geleverd worden in fysieke vorm, bijvoorbeeld op een cd of als uitdraai. In uw aanbieding moet u duidelijk vermelden dat u het object per post verzendt. De optie om het object digitaal of via e-mail te leveren mag niet worden opgegeven.

U mag uw object alleen aanbieden in de rubriek Al het andere... > Overige objecten.

 • MP3-muziekbestanden die u hebt geschreven, opgenomen en waarvoor u alle rechten bezit
 • Eigen filmpjes die u hebt gemaakt en waarvoor u de rechten bezit
 • Computersoftware die u hebt gemaakt en waarvoor u de rechten bezit
 • Foto's die u zelf hebt genomen en waarvoor u de rechten bezit
 • Digitale kunst die u hebt gemaakt en waarvoor u de rechten bezit of die u van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of van de wet online mag verkopen
 • Een e-book zoals een verzameling recepten die u zelf hebt gemaakt en waarvoor u de verkooprechten bezit

Digitale en fysieke levering toegestaan

U kunt software op eBay aanbieden als het software is die u van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of de wet mag verkopen (bijvoorbeeld tweedehandse software).

Bij verkoop van tweedehands software of een sleutel of vergelijkbaar middel om de software te gebruiken, moet u aan deze vereisten voldoen:

 • U moet alle kopieën van de specifieke softwaretoepassing die u verkoopt van uw apparaten en de cloud verwijderen
 • Als u een bundel licenties hebt aangeschaft, mag u de bundel niet opsplitsen en de licenties afzonderlijk verkopen
 • U mag geen software verkopen die u als onderdeel van een service hebt verkregen (bijv. onderhoudsovereenkomst)
 • U moet de koper duidelijk laten weten hoe het object wordt geleverd. Als het object digitaal wordt geleverd, moet u dit duidelijk in de aanbieding vermelden.
 
 

Niet toegestaan

Voorbeelden van digitaal geleverde objecten die niet op eBay mogen worden aangeboden:

 • MP3-muziekbestanden die van een cd zijn gekopieerd die u in uw bezit hebt of op een concert hebt opgenomen
 • E-books of luisterboeken waarvoor u het auteursrecht niet bezit en die u niet mag doorverkopen van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of de wet
 • Muzieknummers die u via iTunes hebt gekocht
 • Films die u hebt gekopieerd van dvd's die u in uw bezit hebt
 • Videogames die u hebt gekopieerd van de originele cd's
 • PDF-bestanden van producthandleidingen of gebruikersgidsen waarvoor u het auteursrecht niet bezit of die u niet mag doorverkopen van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of de wet
 

Aanvullende informatie

We raden u ook aan meer te weten te komen over:

Alle activiteiten op eBay moeten in overeenstemming zijn met dit beleid, de eBay-gebruikersovereenkomst en alle toepasselijke wetten, evenals met de rechten van derden. Als dit niet gebeurt, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: het verwijderen van de aanbieding of andere inhoud, het geven van een waarschuwing, het beperken van activiteiten of het opschorten van het account.

 


Waarom heeft eBay dit beleid?

De richtlijnen voor digitaal geleverde objecten helpen om van eBay een veiligere handelsplaats te maken door verkopers te verbieden eBay te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten van anderen of die de wet overtreedt. Ze helpen ook kopers te beschermen tegen het aanschaffen van niet-geautoriseerde of illegaal gekopieerde objecten.

Was dit artikel nuttig?