1 min artikel

Beleid inzake vervalsingen, replica's en ongeoorloofde kopieën

Vervalste objecten, replica's en ongeoorloofde kopieën zijn op eBay niet toegestaan. Dergelijke objecten maken inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van derden en voldoen niet aan dit beleid of het beleid inzake intellectuele eigendom.

Wat is het beleid?

Vervalste objecten, replica's en ongeoorloofde kopieën van beschermde originele objecten zijn op eBay niet toegestaan.

U mag een object alleen aanbieden als u zeker weet dat het echt is en voldoet aan dit beleid. Als een taxateur een object heeft onderzocht en de echtheid niet kon bevestigen, mag u het niet op eBay aanbieden.

Aanbiedingen moeten foto's bevatten waarop het object duidelijk, vanuit verschillende hoeken en met alle relevante details te zien is. Logo's of andere delen van het object mogen niet worden verborgen of vervaagd.

Wat zijn vervalste objecten?

Vervalste objecten zijn een imitatie van een wettelijk beschermd origineel product dat wordt gepresenteerd als het originele product.

Een vervalst object geeft ten onrechte de indruk iets te zijn wat het niet is. Deze indruk wordt meestal gewekt door het ongeoorloofd gebruik van een beschermde merknaam op het product zelf, op de verpakking of ook in de bijbehorende aanbiedingstekst.

Vervalste objecten zijn over het algemeen in strijd met het merkenrecht. Ze kunnen ook inbreuk maken op auteursrechten, modelrechten, octrooirechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Vervalsingen kunnen ook in strijd zijn met het mededingingsrecht. Bovendien voldoen vervalste objecten niet aan het beleid inzake intellectuele eigendom.

Vervalste objecten zijn op eBay niet toegestaan.Voorbeelden van vervalste objecten zijn:

 • Een horloge met een handelsmerk, terwijl het horloge niet afkomstig is van de eigenaar van dit handelsmerk
 • Een parfum met een verpakking voorzien van een handelsmerk, terwijl het parfum en/of de verpakking niet afkomstig zijn van de eigenaar van het handelsmerk
 • Een elektronisch apparaat (zoals een smartphone, hoofdtelefoon, oplader of oplaadkabel) dat met een handelsmerk wordt aangeboden, terwijl het apparaat niet afkomstig is van de eigenaar van het handelsmerk
 • Een keukenapparaat dat een kopie van een beschermd model is, maar niet afkomstig is van de eigenaar van het model
 • Een stoel die een imitatie van het design van een auteursrechtelijk beschermd meubel is
 • Een computerprogramma waarvoor onder een handelsmerk reclame wordt gemaakt, terwijl het niet afkomstig is van de eigenaar van dit handelsmerk
 • Een shirt dat zonder toestemming het merk van een voetbalclub draagt

Bied een object niet aan als u niet zeker weet of het echt is of als een taxateur de echtheid niet kon bevestigen.

 

Nuttige links

Overige beleidslijnen die in dit verband relevant kunnen zijn:

 
Wat zijn replica's?

Replica's zijn objecten die sterk lijken op een beschermd origineel product. Als het uiterlijk of de werking van een object bijvoorbeeld een volledige of gedeeltelijke kopie van het originele product is, is het een replica. Anders dan bij vervalsingen hoeven replica's niet te worden gepresenteerd als het originele product. Replica's kunnen echter inbreuk maken op de rechten van derden en zijn niet toegestaan.

Replica's kunnen ook inbreuk maken op merkrechten, auteursrechten, modelrechten, octrooirechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Dergelijke replica's voldoen niet aan het beleid inzake intellectuele eigendom. Replica's kunnen ook inbreuk maken op het mededingingsrecht.

Replica's zijn niet toegestaan op eBay. Voorbeelden van replica's zijn:

 • Handtassen, horloges of sneakers die een imitatie van een beschermde look zijn, ook als het originele merk niet wordt aangeduid
 • Huishoudelijke of keukenapparaten die een imitatie van een merk zijn, ook al hebben de apparaten een andere merknaam
 • Imitaties van een kunstwerk, ook al wordt de kunstenaar niet bij naam genoemd
 

Nuttige links

Overige beleidslijnen die in dit verband relevant kunnen zijn:

 
Wat zijn ongeoorloofde kopieën?

Ongeoorloofde kopieën zijn kopieën, herdrukken of opnames van wettelijk beschermde originele werken of uitvoeringen die zijn gemaakt zonder de vereiste toestemming van de rechthebbende.

Anders dan bij vervalsingen of replica's kunnen ongeoorloofde kopieën zijn gemaakt op basis van het origineel, bijvoorbeeld met behulp van een camera. Zonder de vereiste toestemming is de kopie echter ongeoorloofd.

Ongeoorloofde kopieën maken over het algemeen inbreuk op auteursrechten of naburige rechten. Ze kunnen ook inbreuk maken op modelrechten, octrooirechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. In zulke gevallen voldoen ongeoorloofde kopieën niet aan het beleid inzake intellectuele eigendom.

Ongeoorloofde kopieën zijn niet toegestaan op eBay. Voorbeelden van ongeoorloofde kopieën zijn:

 • Ongeoorloofde opnamen van concerten, liveshows, films of televisie- en radioprogramma's
 • Zelfgemaakte kopieën van films, muziek of software
 • Herdrukken van foto's of artwork, zoals op T-shirts, mokken of posters
 • Niet-geautoriseerde herdrukken (bijvoorbeeld van ruilkaarten of postzegels)
 • Kopieën van handtekeningen
 

Nuttige links

Overige beleidslijnen die in dit verband relevant kunnen zijn:

 

Alle activiteiten op eBay dienen aan dit beleid, de gebruikersovereenkomst van eBay, en alle toepasselijke wetgeving te voldoen en de rechten van derden te respecteren. Anders kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en de gebruikersovereenkomst van eBay. In sommige gevallen is eBay hiertoe zelfs wettelijk verplicht. eBay kan bijvoorbeeld de aanbieding of andere content verwijderen, een waarschuwing geven, activiteiten beperken of account schorsen.

Waarom heeft eBay dit beleid?

Dit beleid helpt ervoor te zorgen dat eBay-gebruikers authentieke objecten vinden die aan hun verwachtingen voldoen, dat ze onze handelsplaats kunnen vertrouwen en dat ze voldoen aan de wet. Dit beleid voorkomt ook de verkoop van illegale objecten, met name wanneer deze inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van derden.

 

Veelgestelde vragen

Ik ben rechthebbende. Hoe kan ik een aanbieding melden die inbreuk maakt op mijn rechten op eBay?

We hebben het VeRO-programma (Verified rights Owner) - nieuw venster of tabblad gecreëerd, zodat houders van intellectuele-eigendomsrechten aanbiedingen of objecten kunnen melden die inbreuk maken op hun beschermde rechten. Dergelijke aanbiedingen of objecten zijn illegaal. Het is in het belang van eBay om inbreuk makende objecten te verwijderen van de site, want ze ondermijnen het vertrouwen van kopers en eerlijke verkopers.

Rechthebbenden kunnen ook de algemene rapportagefunctie gebruiken om aanbiedingen en andere content melden. eBay raadt echter aan deel te nemen aan het VeRO-programma, dat specifiek is afgestemd op rechthebbenden.

 
Ik ben verkoper en mijn aanbieding is verwijderd omdat ik dit beleid niet heb nageleefd. Wat kan ik doen?

Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt, hebt u mogelijk het recht om de actie door eBay te laten beoordelen. Zie de veelgestelde vragen bij het beleid inzake intellectuele eigendom van eBay voor informatie over opties voor acties.

Was dit artikel nuttig?