3 min artikel

Beleid voor academische, bèta- en OEM-software

Bepaalde soorten software (waaronder academische, bèta- en OEM-software) zijn niet toegestaan op eBay, of er gelden bepaalde beperkingen voor het aanbieden van deze software, zoals hieronder beschreven.

Wat zijn de richtlijnen?

Academische software

Academische software is software die met aanzienlijke kortingen wordt verkocht aan studenten, faculteitsmedewerkers en onderwijsinstellingen. U mag academische exemplaren van software niet aanbieden op eBay, tenzij u hiertoe geautoriseerd bent als wederverkoper van educatief materiaal of als onderwijsinstelling, student of faculteitsmedewerker.

Verkopers die willen weten of ze hun academische software mogen doorverkopen, moeten allereerst controleren of de softwareproducent een deelnemers pagina - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad heeft. Verkopers kunnen ook proberen om rechtstreeks contact op te nemen met de softwareproducent.

Onder het auteursrecht is het de eigenaar van een exemplaar van een auteursrechtelijk beschermd werk doorgaans toegestaan ​​om dat eigen exemplaar door te verkopen. Als het software-exemplaar van de verkoper is onderworpen aan een licentieovereenkomst (zoals voor de meeste software het geval is), moet de verkoper de licentie doornemen en een advocaat raadplegen om te bepalen of het ​​object mag worden doorverkocht.

Verkopers die zijn geautoriseerd om academische software te verkopen, moeten dit aangeven in hun aanbieding.

Toegestaan Toegestaan
  • Als u een geautoriseerde wederverkoper van educatief materiaal voor dat softwarebedrijf bent.
 
Beperkt Beperkt
  • Mogelijk kunt u uw object aanbieden als u student of faculteitsmedewerker bent. Doe navraag bij uw onderwijsinstelling of het softwarebedrijf voor meer informatie.
  • Als het software-exemplaar van de verkoper is onderworpen aan een licentieovereenkomst (zoals voor de meeste software het geval is), moet de verkoper de licentie doornemen en een advocaat raadplegen om te bepalen of het ​​object mag worden doorverkocht.
 

Bètasoftware

Bètasoftware mag niet op eBay worden aangeboden. Dit zijn niet-definitieve software-exemplaren die softwareontwikkelaars ter evaluatie en probleemoplossing verspreiden, voordat de software officieel wordt uitgebracht.

Niet toegestaan Niet toegestaan
  • Bètasoftware, inclusief test-, prototype- en evaluatiesoftware
  • Bètasleutels, inclusief bètakaarten en toegangscodes
  • Eerder gebruikte of geactiveerde bètacodes
  • Digitaal geleverde bètacodes
 

OEM-software

OEM-software (Original Equipment Manufacturer), gebundelde software of herstelsoftware wordt geleverd bij de aankoop van nieuwe computerhardware. eBay heeft bepaald dat verkopers deze soorten software niet mogen aanbieden tenzij ze die samen met de oorspronkelijke hardware verkopen.

Om te voldoen aan het beleid van eBay moet OEM-software vergezeld zijn van de noodzakelijke hardware, zoals hierboven beschreven, en moet de hardware specifiek en duidelijk beschreven zijn in de aanbieding.

Beperkt Beperkt
  • OEM-, gebundelde of herstelsoftware mag alleen worden aangeboden in combinatie met de oorspronkelijke hardware, zoals het moederbord, de vaste schijf of computer die samen met de OEM-software is verkocht.
  • Hulp- en stuurprogramma's die bij randapparatuur worden geleverd, zoals een printer of scanner, mogen alleen worden aangeboden als deze samen met het originele randapparaat worden verkocht.
 
Niet toegestaan Niet toegestaan
  • OEM-, gebundelde of herstelsoftware die wordt aangeboden als zelfstandig object

Alle activiteiten op eBay moeten in overeenstemming zijn met dit beleid, de eBay-gebruikersovereenkomst en alle toepasselijke wetten, evenals met de rechten van derden. Als dit niet gebeurt, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: het verwijderen van de aanbieding of andere inhoud, het geven van een waarschuwing, het beperken van activiteiten of het opschorten van het account.

Waarom heeft eBay dit beleid?

eBay is altijd op zoek naar manieren om de ervaring van koper en verkoper te verbeteren. Wij vragen onze leden te voldoen aan alle wet- en regelgeving van de overheid. Met dit beleid worden kopers beschermd tegen de aanschaf van illegale handelswaar en worden intellectuele-eigendomsrechten beter beschermd.

Was dit artikel nuttig?