3 min artikel

Content op eBay melden

Als content op eBay volgens u ongepast is, laat het ons dan weten.

Als wereldwijde beheerder van e-commerceplatforms stellen we alles in het werk om de veiligheid van onze gebruikers te waarborgen en een omgeving te creëren waarin u met vertrouwen kunt winkelen.

Daarom verbieden we content op eBay die in strijd is met toepasselijke wetgeving, de rechten van derden, de gebruikersovereenkomst van eBay of het eBay-beleid. Dit geldt voor alle soorten content die gebruikers op eBay plaatsen, zoals aanbiedingen, feedback en reviews. U vindt het eBay-beleid hier

Als content op eBay mogelijk illegaal is of in strijd is met onze gebruikersovereenkomst of ons beleid, kunt u dit aan ons melden.

Ongepaste content melden

U kunt als volgt een melding bij ons indienen:

  1. Selecteer het vraagteken op de pagina waar u de content hebt gezien.
  2. Selecteer onder Content melden de optie Melding indienen. Mogelijk wordt u gevraagd om in te loggen of uw melding in te dienen als bezoeker.
  3. Selecteer onder Wat wilt u melden? het juiste type content, bijvoorbeeld feedback.
  4. Vul het formulier in, waaronder de details van de betreffende content en de reden van de melding. U kunt ook vrije tekst toevoegen en documenten uploaden.
  5. Selecteer Melding indienen.

U kunt ook hier - nieuw venster of tabblad een melding indienen. We raden u echter aan bovenstaande instructies te volgen en de melding in te dienen op de pagina met de betreffende content. We kunnen de kwestie dan beter onderzoeken.

Zodra we uw melding hebben ontvangen, sturen we een ontvangstbevestiging. We bekijken uw melding vervolgens en nemen een beslissing op basis van de toepasselijke wetgeving, de regels in onze gebruikersovereenkomst en ons beleid.

We kunnen de inhoud van uw melding, evenals de informatie die u daarbij hebt verstrekt, doorsturen naar de gebruiker die de gemelde content heeft geplaatst. Uw identiteit wordt alleen aan de gebruiker doorgegeven als dit strikt noodzakelijk is.

Wanneer u een melding indient, moet u dit te goeder trouw doen en ervoor zorgen dat de verstrekte informatie nauwkeurig en volledig is. We hebben het recht en zijn wettelijk verplicht om de verwerking van meldingen op te schorten als gebruikers of derden het meldingsproces misbruiken en regelmatig een melding indienen die duidelijk ongegrond is.

Informatie voor rechthebbenden

Als u eigenaar of een gemachtigde vertegenwoordiger van intellectuele-eigendomsrechten (zoals auteursrechten en handelsmerken) bent en een aanbieding wilt melden die deze rechten mogelijk schendt, gebruik dan ons speciale VeRO-programma.

Informatie voor markttoezicht-, monitoring- en wetshandhavingsautoriteiten

Als u een autoriteit bent op het gebied van markttoezicht, monitoring of wetshandhaving en niet-conforme vermeldingen wilt rapporteren, gebruik dan ons speciale webportal voor regelgevende instanties - nieuw venster of tabblad.

Overige vragen

Antwoorden op overige vragen die geen verband houden met het melden van ongepaste content, vindt u op onze Hulp-pagina's. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice via de onderstaande mogelijkheden.

Was dit artikel nuttig?

Verwante hulponderwerpen