6 min artikel

Beleid voor afbeeldingen, video's, tekst en andere content

Het ongeoorloofde gebruik van afbeeldingen, video's, teksten en andere content (zoals audio) van derden is niet toegestaan. Bij het plaatsen van toegestane afbeeldingen, video's, teksten en andere content dient u zich aan bepaalde richtlijnen te houden.

Wat is het beleid?

Het gebruik van content van derden is niet toegestaan op eBay (met inbegrip van aanbiedingen, winkelpagina's of beoordelingen) zonder de vereiste toestemming van de rechthebbende (bijvoorbeeld via een licentie). Voorbeelden van dergelijke content zijn:

 • Afbeeldingen
 • Video's
 • Teksten, zoals beschrijvingen
 • Andere content van derden (zoals audio)

Afbeeldingen, video's en andere content kunnen worden beschermd door auteursrechten of andere rechten. Ongeoorloofd gebruik van dergelijke beschermde content is een inbreuk op rechten en is niet in overeenstemming met dit beleid of het beleid inzake intellectuele eigendom.

Gebruikers dienen hun eigen content te produceren om op eBay te plaatsen en mogen geen content of intellectuele eigendom van derden gebruiken. Verkopers moeten bijvoorbeeld hun eigen beschrijvingen opstellen en hun eigen foto's en video's maken voor hun aanbiedingen. Verkopers kunnen ook door eBay verstrekte afbeeldingen en informatie gebruiken, bijvoorbeeld uit de eBay-catalogus, die (indien beschikbaar) kan worden geopend met de functie 'Overeenkomst zoeken'.

Als u beschrijvingen, video's, foto's of andere content uploadt die iemand anders heeft gemaakt, dient u over uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van alle rechthebbenden te beschikken (zoals een licentie) om deze content op eBay te gebruiken. Als u geen toestemming krijgt, kunnen de rechthebbenden de content bijvoorbeeld bij eBay melden via het VeRO-programma (Verified Rights Owner). Hieronder volgen enkele voorbeelden van activiteiten die niet zijn toegestaan:

 • Afbeeldingen en video's zonder toestemming overnemen vanuit aanbiedingen van andere eBay-verkopers, vanaf websites van productfabrikanten of vanaf andere websites of resultaten van zoekmachines
 • Teksten van productverpakkingen kopiëren zonder toestemming: u mag doorgaans informatie gebruiken die nodig is om het object te beschrijven en die u niet anders kunt formuleren, zoals afmetingen, gewicht of andere specificaties. Vermijd echter het gebruik van andere tekst op productverpakkingen
 • Teksten van catalogi of advertenties zonder toestemming scannen of kopiëren

Daarnaast dient u de volgende richtlijnen te volgen wanneer u content op eBay plaatst, zoals afbeeldingen, video's en teksten:

 • Merknamen en logo's van derden: Het gebruik van niet-gerelateerde merknamen en logo's van derden in aanbiedingsafbeeldingen en andere content is niet toegestaan. Meer informatie vindt u in ons beleid inzake intellectuele eigendom
 • Overschrijding van de maximale grootte: We raden video's van maximaal 1 minuut aan voor de beste kijkervaring. Video's van meer dan 150 MB zijn niet toegestaan
 • Slechte kwaliteit: Wazige, onduidelijke of vervormde afbeeldingen of video's zijn niet toegestaan.
 • Expliciete content: Meer informatie over dit soort verboden content vindt u in ons beleid voor illegale expliciete content
 • Aanstootgevende content: Content die aanzet tot haat, geweld of discriminatie is niet toegestaan. Meer informatie vindt u in ons beleid voor aanstootgevend materiaal
 • Naaktbeelden en seksueel getint materiaal: Afbeeldingen en video's mogen geen naaktbeelden of seksueel getint materiaal bevatten. Meer informatie vindt u in ons beleid voor objecten voor volwassenen
 • Kopers wegleiden van eBay: Content die kopers wegleidt van eBay, zoals foto's of teksten met contactgegevens, weblinks, URL's of andere verklaringen die kopers aanmoedigen om verder te gaan buiten eBay (bijvoorbeeld "U vindt meer informatie op xyz.ie"), is niet toegestaan. Meer informatie vindt u in ons beleid voor voorstellen om objecten buiten eBay om te kopen of verkopen
 • Het publiceren van persoonlijk identificeerbare informatie van derden is niet toegestaan.
 • Afbeeldingen uploaden voor een retouraanvraag: Wanneer u een retouraanvraag opent, kunnen we u verzoeken om een afbeelding te uploaden. U mag alleen afbeeldingen verstrekken die relevant zijn voor de reden waarom u het object retourneert
 • Afbeeldingen uploaden voor feedback: Wanneer u feedback geeft, moet u het gekochte object nauwkeurig weergeven. U mag foto's opnemen als deze geen inbreuk maken op rechten van derden en voldoen aan ons beleid, met inbegrip van het beleid voor misbruik van feedback, het beleid voor aanstootgevend materiaal, het beleid voor objecten voor volwassenen en het beleid voor illegale expliciete content

Waarom heeft eBay dit beleid?

Dit beleid voorkomt het gebruik van content die inbreuk maakt op de rechten van derden op eBay. Daarnaast zorgt dit beleid ervoor dat eBay-gebruikers objecten vinden die aan hun verwachtingen voldoen en de wettelijke vereisten naleven.

Alle activiteiten op eBay dienen aan dit beleid, de gebruikersovereenkomst van eBay, en alle toepasselijke wetgeving te voldoen en de rechten van derden te respecteren. Anders kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en de gebruikersovereenkomst van eBay. In sommige gevallen is eBay hiertoe zelfs wettelijk verplicht. eBay kan bijvoorbeeld de aanbieding of andere content verwijderen, een waarschuwing geven, activiteiten beperken of account schorsen.

 

Nuttige links

Overige beleidslijnen die in dit verband relevant kunnen zijn:

Veelgestelde vragen

Mag ik op eBay gebruikmaken van afbeeldingen of video's die ik van andere websites heb gekopieerd?

Nee, u mag geen afbeeldingen of video's van externe websites gebruiken, zelfs niet als deze openbaar zijn. Als u beschermde content van andere websites (met inbegrip van websites van fabrikanten) of internetzoekopdrachten kopieert, kan dit als inbreuk op het auteursrecht worden beschouwd.

 
Een andere verkoper gebruikt op eBay een afbeelding of video die ik ook wil gebruiken. Mag ik de afbeelding of video kopiëren?

Nee, u mag geen afbeeldingen en video's van andere verkopers gebruiken zonder toestemming. Andere verkopers zijn mogelijk niet gemachtigd om u toestemming te geven voor het gebruik van de afbeeldingen en video's in uw aanbieding (bijvoorbeeld als ze de afbeeldingen/video's van derden in licentie hebben gekregen en de licentie beperkt is tot die verkoper).

 
Wat moet ik doen als mijn afbeelding, video of tekst door een andere verkoper wordt gebruikt?

U kunt contact opnemen met de verkoper en vragen om uw afbeelding, video of tekst te verwijderen.

Op basis van de gebruikersovereenkomst van eBay geeft u eBay toestemming om door u op eBay geplaatste content te gebruiken voor de eBay-catalogus. Als de content van uw aanbieding is geselecteerd voor gebruik in de eBay-catalogus, wordt deze content beschikbaar gesteld aan en kan deze worden gebruikt door andere verkopers in hun eigen eBay-aanbiedingen.

Meer informatie over de mogelijkheden van rechthebbenden om een inbreuk op hun intellectuele-eigendomsrechten te melden is beschikbaar in het beleid inzake intellectuele eigendom.

 
Mijn content is verwijderd omdat ik me niet aan dit beleid heb gehouden. Wat kan ik doen?

Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt, hebt u mogelijk het recht om de actie door eBay te laten beoordelen. Zie de veelgestelde vragen bij het beleid inzake intellectuele eigendom van eBay voor informatie over opties voor acties.

Was dit artikel nuttig?