Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Wat zijn de regels en beleidslijnen voor het verkopen van objecten op eBay?

Het eBay-beleid bestaat uit regels waarmee een veilige, aangename en eerlijke handelsomgeving voor alle leden wordt gecreëerd. Alle verkopers dienen er zelf voor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van het eBay-beleid en de toepasselijke wetgeving en voorschriften, zoals is beschreven in de gebruikersovereenkomst en op de pagina Regels voor verkopers (overzicht).

eBay heeft specifiek beleid en richtlijnen voor verkopen. Het gaat onder meer om het volgende:

  • Verboden en beperkte objecten: welke objecten mogen wel en niet worden aangeboden. De beperkingen van eBay zijn vaak gebaseerd op Europese en nationale wetten, waaronder wetten betreffende copyright of handelsmerken. Op eBay is het aanbieden van bepaalde controversiële of gevoelige objecten echter vaak verboden, ook al is het wettelijk toegestaan. De beperkingen zijn het gevolg van feedback vanuit de eBay-community. Het is een goed idee om het beleid voor verboden en beperkte objecten door te nemen voordat je een object aanbiedt. Zo kun je bepalen of je een object wel of niet op eBay mag verkopen.

  • Aanbiedingspraktijken: acties die niet zijn toegestaan in aanbiedingen. Voor een veilige, eerlijke en prettige handelsomgeving heeft eBay een aantal normen en richtlijnen opgesteld voor aanbiedingen en andere inhoud die leden op eBay maken. Het gaat hierbij om beleidsrichtlijnen ter beperking van godlasterend taalgebruik en het gebruik van HTML en JavaScript en links. In het aanbiedingsbeleid worden ook richtlijnen geboden voor de manier waarop bepaalde objecten al dan niet mogen worden aangeboden en beschreven. Ongepast gebruik van merknamen of andere woorden om kopers naar een aanbieding te lokken (dit wordt trefwoord-spam genoemd) is bijvoorbeeld niet toegestaan. Het aanbiedingsbeleid bevat ook een verbod op praktijken waarmee eBay-kosten worden omzeild. Lees het aanbiedingsbeleid van eBay goed door voordat je een object aanbiedt.

  • De transactie afhandelen: praktijken die niet zijn toegestaan bij het afhandelen van transacties. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een betaling te accepteren en vervolgens een object te sturen dat wezenlijk afwijkt van de objectbeschrijving. Zie de pagina Wanprestatie van de verkoper voor meer informatie.

Wanneer het beleid wordt overtreden, kan eBay onder andere de volgende maatregelen treffen:

  • De aanbieding wordt beëindigd.

  • De verkoper krijgt de eBay-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug.

  • Accountprivileges worden beperkt.

  • De account wordt geschorst.

Wanneer het beleid wordt overtreden, stuurt eBay de verkoper en de betrokken bieders en kopers een e-mail waarin wordt gemeld dat de aanbieding is beëindigd. Als je je in het verkoopbeleid van eBay verdiept voordat je een object aanbiedt, voorkom je dat je de eBay-regels of wetgeving overtreedt. Het verkoopbeleid wordt op basis van ontwikkelingen op eBay en in de community en om veiligheidsredenen bijgewerkt, dus kijk regelmatig of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.