Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Regels voor verkopers (overzicht)

Door het beleid van eBay kan een veiligere, eerlijkere en plezierigere handelservaring voor alle eBay-leden worden gecreëerd. Alle verkopers dienen zelf ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van het eBay-verkoopbeleid en de toepasselijke wetgeving en voorschriften, zoals is beschreven in de gebruikersovereenkomst.

Het is raadzaam vertrouwd te raken met het verkoopbeleid van eBay voordat je een object aanbiedt. Hierdoor voorkom je dat je onbedoeld de regels overtreedt. Het verkoopbeleid van eBay wordt bovendien geregeld bijgewerkt met nieuwe ontwikkelingen, dus het is belangrijk dat je het beleid regelmatig controleert.

Zorg ervoor dat je deze regels naleeft. Als je dit beleid niet volgt, wordt je mogelijk aan sancties onderworpen, waaronder beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Een probleem oplossen

Sommige objecten zijn, vanwege wettelijke beperkingen en andere overwegingen, niet toegestaan of mogen alleen onder bepaalde voorwaarden worden aangeboden. Als je niet zeker weet of je object is toegestaan, kun je te weten komen waarom sommige objecten verboden of beperkt zijn en een gedetailleerde lijst bekijken met objecten die je niet mag verkopen.
Controleer eerst je e-mail. Als we een aanbieding verwijderen, sturen we de verkoper een e-mail waarin wordt uitgelegd waarom. Als je de e-mail niet ziet, controleer dan je spammappen. Daarna lees je meer over de redenen waarom eBay aanbiedingen verwijdert.
eBay werkt samen met auteursrecht- en handelsmerkeigenaars om aanbiedingen van onze site te verwijderen als de eigenaar hierom vraagt. Dit kan ook gebeuren als het object dat je probeert te verkopen, legitiem is. Als je vragen hebt over de verwijdering van een object, neem je contact op met de rechthebbende die om de verwijdering heeft gevraagd. Je kunt deze informatie vinden in de e-mail die we je hebben gestuurd. Meer informatie over bescherming van intellectuele-eigendomsrechtent op eBay (VeRO).

Hulp-onderwerpen

eBay Algemeen

Hoe

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.