6 min overzicht

Regels voor aanbiedingen

Dit lijken veel regels, maar ze zorgen voor een betere en veiligere ervaring op eBay.

Lees en volg deze regels wanneer u uw objecten aanbiedt, zodat alles soepel verloopt. We zijn ons ervan bewust dat een eBay-beleid niet altijd met opzet wordt overtreden. Als uw object is toegestaan, hoeft u misschien alleen uw aanbieding te bewerken zodat deze voldoet aan onze richtlijnen.

Een probleem oplossen

Ik weet niet zeker of het object dat ik verkoop, is toegestaan op eBay.

Sommige objecten zijn, vanwege wettelijke beperkingen en andere overwegingen, niet toegestaan of mogen alleen onder bepaalde voorwaarden worden aangeboden. Als u niet zeker weet of uw object is toegestaan, kunt u te weten komen waarom sommige objecten verboden of beperkt zijn en een gedetailleerde lijst bekijken met objecten die u niet mag verkopen.

 

 

Ik wil mijn aanbieding bewerken.

Zo bewerkt u uw aanbieding:

  1. Klik op Mijn eBay boven aan de meeste eBay-pagina's.
  2. Klik in de linkerkolom in het gedeelte Verkopen op de link Actief.
  3. Zoek de aanbieding die u wilt wijzigen, en selecteer in het vervolgkeuzemenu Acties de optie Herzien.

U kunt ook meerdere aanbiedingen herzien of uw aanbieding voortijdig beëindigen.

 

Mijn aanbieding is verwijderd en ik weet niet waarom.

Controleer eerst uw berichten in Mijn eBay. Als we een aanbieding verwijderen, sturen we een e-mail waarin wordt uitgelegd waarom. Als u de e-mail niet ziet, controleer dan uw spammappen. Vervolgens komt u te weten waarom eBay aanbiedingen verwijdert.

 

Ik heb het idee dat kopers mijn aanbieding niet kunnen vinden.

Wees zo gedetailleerd mogelijk bij het maken van uw aanbieding. Verzin een pakkende titel en beschrijf uw object zo nauwkeurig mogelijk, biedt uw object in de juiste rubriek aan, gebruik productdetails als die beschikbaar zijn) en vul alle voorgestelde details voor uw object in.

 

Hulp-onderwerpen

eBay Algemeen

Verboden en beperkte objecten
Kom te weten of het object dat u wilt verkopen, verboden of onderhevig aan beperkingen is

Services voor verificatie en beoordeling gebruiken
Met behulp van services voor verificatie en beoordeling kunt u de waarde van een object bepalen.

Regels over intellectuele eigendom
Kom te weten hoe we auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten beschermen.

Beleid voor het omzeilen van eBay-kosten
Zorg dat u op de hoogte bent van de regels over het omzeilen van eBay-kosten voordat u objecten aanbiedt.

Beleid voor dreigementen en aanstootgevende taal
Haatdragend, beledigend, godslasterlijk of vulgair taalgebruik is niet toegestaan, hoewel er enkele uitzonderingen zijn.

Beleid voor minimumverkoopprijs
Kom te weten hoe uw overtredingen met betrekking tot de minimumverkoopprijs kunt vermijden.

 

Betalingsmethoden die u kunt bieden

Beleid voor geaccepteerde betalingen
Kom te weten welke betalingsmethoden u wel en niet kunt bieden.

Beleid voor toeslagen
Kom te weten welk soort toeslagen verkopers wel en niet in rekening mogen brengen.

 

Beleidsregels voor aanbiedingen waarvan u op de hoogte moet zijn

Beleid voor manipulatie van zoeken en bladeren
Kom te weten hoe uw objecten in de juiste rubriek aanbiedt, hoe u objecten nauwkeurig beschrijft en hoe u een trefwoord of merknaam opneemt zonder dat eBay's zoekfunctie wordt gemanipuleerd.

Beleid voor dubbele aanbiedingen
Verkopers mogen geen aparte aanbiedingen gebruiken om meerdere identieke objecten tegelijkertijd te verkopen in de verkoopvorm Vaste prijs.

Beleid voor links, logo's en video's
Kom te weten welke links u wel en niet in uw objectbeschrijving mag opnemen.

Aanbiedingen om objecten buiten eBay om te kopen of verkopen
Regels over aanbiedingen om objecten buiten eBay om te kopen of verkopen

Beleid voor aanbiedingen zonder objecten en ongepaste opmerkingen
Aanbiedingen die niets te koop of ontastbare objecten aanbieden, zijn niet toegestaan. Een aanbieding mag ook geen persoonlijke meningen, politieke opvattingen of beledigende opmerkingen over eBay-leden bevatten.

Regels over de volgende typen aanbiedingen:

Beleid voor onjuiste beschrijving objectlocatie
Kom te weten hoe u de locatie van uw object juist beschrijft.

Beleid voor publicatie van contactgegevens
Kom te weten hoe u contactgegevens van andere leden privé houdt.

 

Hoe

Verkopen met verbeterde resultaten
Kom te weten hoe u betere aanbiedingen maakt waarmee u zich aan de regels houdt.

Wettelijke aanbiedingen maken
Kom te weten hoe u aanbiedingen maakt waarmee u zich aan de regels houdt.

Goede aanbiedingen maken
Tips en tools voor het maken van aanbiedingen die kopers aantrekken.

Productdetails uit onze catalogus gebruiken
Kom te weten hoe u productdetails en een stockfoto uit onze catalogus aan uw aanbieding toevoegt.

Ongeldige koop- en verkoopactiviteiten melden
Klik hier als u wilt weten wat eBay kan onderzoeken en welke acties eBay kan ondernemen.

Alle activiteiten op eBay moeten in overeenstemming zijn met dit beleid, de eBay-gebruikersovereenkomst en alle toepasselijke wetten, evenals met de rechten van derden. Als dit niet gebeurt, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: het verwijderen van de aanbieding of andere inhoud, het geven van een waarschuwing, het beperken van activiteiten of het opschorten van het account.

Was dit artikel nuttig?