Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor objectbeschrijvingen

Overzicht van beleid

Op de objectpagina vinden kopers de meeste informatie over een object en de transactie. Met behulp van informatie uit de aanbieding beslissen kopers wat ze willen kopen en weten ze wat ze kunnen verwachten wanneer ze een object ontvangen. Het is belangrijk dat je de aanbieding alleen gebruikt om het aangeboden object te beschrijven en om de verkoopvoorwaarden op een professionele manier duidelijk te maken.  

De objectbeschrijving en alle gedeelten van de aanbieding moeten met elkaar overeenkomen.  Ze moeten ook op de eerste plaats worden gebruikt om het aangeboden object en je verkoopvoorwaarden te beschrijven. Als je informatie wilt opnemen die geen deel uitmaakt van de beschrijving van het object dat je aanbiedt, past die misschien beter op je pagina Over mij of je pagina Mijn eBay-wereld. 

Verkopers mogen objectbeschrijvingen of verkoopvoorwaarden niet hosten buiten eBay. Ze moeten binnen de aanbieding worden gehost. De objectbeschrijving of de verkoopvoorwaarden mogen ook niet vermeld worden in een afbeelding die buiten eBay wordt gehost.

Zorg ervoor dat je aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen jou ondernomen worden, zoals beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Wat zijn de richtlijnen?

Allowed

Toegestaan

 • Alleen het aangeboden object in de aanbieding en de verkoopvoorwaarden beschrijven

 • Volledige en juiste gegevens opgeven

 • De staat van het object opgeven

 • Eventuele defecten en gebreken van het object beschrijven

Not allowed

Niet toegestaan

 • Conflicterende productgegevens in een aanbieding opnemen. Bijvoorbeeld: in je titel zeggen dat je een MP3-speler van 16 GB hebt, maar in de beschrijving 8 GB zeggen.

 • Opmerkingen opnemen waardoor kopers worden afgeraden te kopen op eBay of waardoor kopers hun vertrouwen in eBay-verkopers en eBay.nl verliezen. De volgende stelling is bijvoorbeeld niet toegestaan: 'eBay legt mij een norm op van meer dan 4 sterren. Bij een beoordeling van 4 sterren word ik geschorst, dus geef mij alleen 5 sterren.'

 • Onze pictogrammen voor PowerSeller, Topverkoper of Topverkoper Plus, of soortgelijke logo's en termen opnemen. eBay voegt deze pictogrammen automatisch aan je aanbiedingen toe als je daarvoor in aanmerking komt.

 • Termen zoals topverkoper, topverkoper plus, topklasse verkoper, betrouwbare verkoper of soortgelijke termen opnemen in je aanbiedingen, je pagina's Over mij, je profielpagina's of je winkelpagina's. (Als je een topverkoper bent en je aanbiedingen in aanmerking komen voor Topverkoper Plus, wordt een opvallend insigne Topverkoper Plus in je aanbiedingen weergegeven.)

 • Een object aanbieden en zeggen dat het mogelijk niet op voorraad is wanneer het wordt verkocht.

 • Een object aanbieden en zeggen dat je het tegelijkertijd ook buiten eBay om aanbiedt.

 • Een object aanbieden en zeggen dat de winnende bieder na afloop van de veiling mogelijk niet precies het aangeboden object ontvangt.

 • Een object aanbieden en zeggen dat je je het recht voorbehoudt het bod van een koper te annuleren wanneer jij dat wilt.

 • Aanbiedingen die ongepaste of beledigende meningen of opmerkingen over andere eBay-leden bevatten.

 • Aanbiedingen die politieke meningen of algemene dienstmededelingen bevatten, of andere inhoud die geen verband houdt met de verkoop van een object.

 

Dit beleid is bedoeld om te zorgen dat kopers weten wat ze ontvangen en op de hoogte zijn van de verkoopvoorwaarden van een object.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.