4 min overzicht

Regels en beleid

Met ons beleid willen we al onze leden een veilige en eerlijke handelsomgeving bieden. Als u weet wat wel en niet is toegestaan, voorkomt u dat u onbedoeld de regels overtreedt, en draagt u bij aan een betrouwbare handelsomgeving.

Veelgestelde vragen

Een probleem oplossen

Ik weet niet zeker of het object dat ik verkoop, is toegestaan op eBay.

Sommige objecten zijn, vanwege wettelijke beperkingen en andere overwegingen, niet toegestaan of mogen alleen onder bepaalde voorwaarden worden aangeboden. Als u niet zeker weet of uw object is toegestaan, kunt u te weten komen waarom sommige objecten verboden of beperkt zijn en een gedetailleerde lijst bekijken met objecten die u niet mag verkopen.

 

Ik heb een bericht ontvangen waarin staat dat mijn account is geschorst.

Controleer of het bericht daadwerkelijk van eBay afkomstig is door uw berichten te bekijken in Mijn eBay. In deze e-mail van eBay wordt uitgelegd waarom u geschorst bent en de stappen die u kunt ondernemen om het probleem op te lossen. Meer weten over geschorste accounts en hoe u kunt zien dat een e-mail daadwerkelijk van eBay afkomstig is?

 

Ik heb een bericht ontvangen waarin staat dat een verkoper een geschil wegens een onbetaald object heeft geopend.

Als u een object koopt en de verkoper de betaling om wat voor reden dan ook niet ontvangt, kan de verkoper een geschil wegens een onbetaald object openen. Als u een bericht over een onbetaald object ontvangt, is het belangrijk dat u snel reageert. Als u niet betaalt of niet binnen 4 dagen op het bericht van de verkoper reageert, kan de verkoper het geschil sluiten en kan er een aantekening wegens een onbetaald object op uw account worden gemaakt. Als u een reden hebt waarom u niet hebt betaald, kunt u bezwaar maken tegen het geschil.

 

Hulp-onderwerpen

eBay Algemeen

Regels voor verkopers
Weet welke objecten u mag verkopen, wat is toegestaan in uw aanbieding en welke andere richtlijnen er zijn voor verkopen.

Regels voor kopers
Kopers hebben ook verplichtingen. Bied met beleid, betaal altijd voor gekochte objecten en volg onze richtlijnen voor kopers.

Regels voor iedereen
Deze beleidsregels gelden voor alle eBay-leden.

De top 10 beleidsregels

Beleid voor ongeldige bodintrekkingen
Heeft u per ongeluk op een object geboden? Kom te weten wanneer u een bod mag annuleren.

Beleid voor onbetaalde objecten
Kopers zijn verplicht voor objecten te betalen als zij zich tot aanschaf hebben verbonden.

Feedbackbeleid
Met onze richtlijnen willen we open en eerlijke feedback over uw handelservaring bevorderen.

Verboden en beperkte objecten
Controleer, vóór u uw object aanbiedt, of het is toegestaan op eBay. Bekijk het overzicht met objecten die verboden of onderhevig aan beperkingen zijn, of klik op de onderstaande links voor informatie over objecten waarover we vaak vragen krijgen.

Regels voor aanbiedingen
In deze richtlijnen wordt uiteengezet hoe u een object beschrijft, wat u in uw aanbieding mag opnemen en andere aanbiedingspraktijken.

Standaarden voor verkoperprestaties
Wanneer u een object verkoopt, is de tevredenheid van de koper belangrijk. Kom meer te weten over de vereisten voor verkopersprestaties en wat u kunt doen om ze na te leven.

Geaccepteerde betalingsmethoden
Zorg dat u weet welke betalingsmethoden verkopers mogen accepteren.

Manipulatie van Zoeken en bladeren
Controleer of uw aanbieding klopt en geen informatie bevat die een verkeerde voorstelling van uw object zou kunnen geven.

eBay-kosten omzeilen
Technieken om eBay-kosten te omzeilen, zoals het aanbod om objecten buiten eBay om te verkopen, zijn niet toegestaan.

Links
Weet wanneer u links mag toevoegen naar inhoud buiten eBay, zoals extra foto's of beschrijvingen van uw object.

Hoe

Ongepast gedrag bij transacties melden
Klik hier als u wilt weten wat eBay kan onderzoeken en welke acties eBay kan ondernemen.

Richtlijnen voor het maken van wettige aanbiedingen
Met behulp van deze algemene richtlijnen kunt u aanbiedingen maken die aan de wet voldoen en geen inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen.

Bezwaar maken tegen een aantekening wegens een onbetaald object
Hier wordt uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken tegen een aantekening wegens een onbetaald object.

De activiteiten op eBay moeten aan de volgende vereisten voldoen:

  • Voldoen aan alle toepasselijke wetten
  • De rechten van derden respecteren
  • De gebruikersovereenkomst van eBay volgen
  • Dit eBay-beleid volgen

Als activiteiten niet aan deze vereisten voldoen, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de gebruikersovereenkomst van eBay. Hiertoe kan eBay zelfs wettelijk verplicht zijn. eBay kan bijvoorbeeld aanbiedingen administratief beëindigen of transacties annuleren, aanbiedingen in zoekresultaten verbergen of op een lagere positie plaatsen, verkopersbeoordelingen verlagen, koop- of verkoopmogelijkheden beperken, aanbiedingskosten inhouden, kopers- of verkopersbescherming ontzeggen, de toegang tot ledencommunicatie en beoordelingstools beperken, feedback verwijderen en accounts schorsen.

Was dit artikel nuttig?

Verwante hulponderwerpen