Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Je account sluiten en je gegevens verwijderen

 

Je account sluiten en je gegevens verwijderen

Als je je eBay-account sluit, kun je niet meer verkopen op de site en geen toegang meer krijgen tot Mijn eBay. Je raakt ook je feedback, je aankoopgeschiedenis en je verkoopgeschiedenis kwijt.

Overweeg voordat je je account sluit eerst contact met ons op te nemen. We zien je niet graag vertrekken en we zullen doen wat we kunnen om eventuele problemen die je hebt, op te lossen.

Als je je account wilt sluiten omdat je stopt met verkopen, kun je dat doen en je account toch actief houden. Verwijder gewoon je automatische betalingsmethode en annuleer je abonnementen op verkooptools.

Als je je account toch wilt sluiten, zorg dan voor het volgende:

  • Al je kosten zijn betaald en je accountsaldo is nul

  • Je hebt geen openstaande biedingen op een object

Opmerking: als er actieve schorsingen van je account of beperkingen op je account zijn, of als je account momenteel niet voldoet aan onze minimale normen voor verkoperprestaties, moet je contact met ons opnemen om je account te sluiten.

 

Wat je moet weten over het sluiten van je account

Wanneer je een aanvraag indient om je account te sluiten, sturen we binnen 24 uur een e-mail naar je geregistreerde e-mailadres en naar je eBay-berichten om je te laten weten dat we de aanvraag hebben ontvangen. Het sluiten van een account duurt in het algemeen 30 dagen vanaf de datum waarop we de aanvraag hebben ontvangen. Als je in de 30 dagen voordat je de aanvraag indiende echter objecten hebt gekocht of verkocht, houden we je account 60 dagen vanaf de ontvangst van je aanvraag open, zodat openstaande verkopen of aankopen kunnen worden voltooid.

Na de periode van 30 of 60 dagen (afhankelijk van de vraag of je de afgelopen 30 dagen iets hebt gekocht of verkocht) wordt je account permanent gesloten en worden je gegevens verwijderd. Als je van gedachten verandert tijdens het sluiten van je account en je account heeft een goede status, kun je contact met ons opnemen en vragen om het opnieuw te openen.

Je kunt je eBay-account om veiligheidsredenen niet overdragen of verkopen aan een nieuwe eigenaar. Je kunt echter wel een secundaire contactpersoon aan je account toevoegen.

 

Persoonsgegevens van gesloten accounts

Het recht op verwijdering van je persoonsgegevens (inclusief persoonlijke informatie) is afhankelijk van de privacyregels die per land en regio verschillen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt bijvoorbeeld dat je, afgezien van bepaalde uitzonderingsgevallen, het recht hebt om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit wordt ook het "recht op verwijdering" genoemd. eBay verleent dit recht om gegevens te verwijderen aan alle gebruikers, ongeacht het land of de regelgeving van een land of regio.

Wanneer je een aanvraag verzendt om je account te sluiten, worden je persoonsgegevens ook verwijderd, op voorwaarde dat de status van je account goed is.

eBay verwijdert persoonsgegevens met behulp van goedgekeurde methoden zoals encryptie, pseudonimisering en aggregatie. Je moet de cache, cookies en geschiedenis van elke browser die je hebt gebruikt om in te loggen bij eBay wissen. Als je eBay-apps hebt gedownload op één van je mobiele apparaten, moet je die ook verwijderen.

Tenzij je van gedachten verandert en je account wilt houden, en op voorwaarde dat de status van je account goed is en geen van de hieronder genoemde uitzonderingen van kracht zijn, wordt je account gesloten en worden je gegevens verwijderd binnen 30-60 dagen na ontvangst van je aanvraag. Om je account te behouden, moet het een goede reputatie hebben op het moment waarop je aanvraag voor sluiting werd ingediend. Geschorste of beperkte gebruikersaccounts worden gesloten en kunnen we niet opnieuw openen.

Zodra we je account hebben gesloten, laten we je dit weten door middel van een e-mail naar je geregistreerde e-mailadres. Als je eBay weer wilt gaan gebruiken, moet je een nieuwe account maken.

Uitzonderingen bij het sluiten van accounts en het verwijderen van persoonsgegevens

We kunnen een account niet sluiten en/of de gegevens ervan niet verwijderen als:

  • Je account een uitstaand saldo heeft

  • Je transacties in behandeling hebt (bijvoorbeeld openstaande biedingen of betalingen die in behandeling zijn)

  • Gegevens met betrekking tot een account moeten worden bewaard om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken of de gevolgen ervan te beperken.

  • Gegevens met betrekking tot een account moeten worden bewaard omdat toepasselijke wetgeving dit vereist

  • Er een probleem is voor de volksgezondheid

  • Er sprake is van een dagvaarding of een gerechtelijk bevel waardoor eBay gedwongen wordt bepaalde gegevens te bewaren

Als gegevens om de een of andere reden niet kunnen worden verwijderd, worden deze bewaard in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Neem contact met ons op voor hulp bij het sluiten van de account van een overleden eBay-lid.

Als je account wordt gesloten, worden alle eBay-bedrijven gesloten die aan die account zijn gekoppeld en zijn gebaseerd op dezelfde identiteit, bijvoorbeeld het partnernetwerk van eBay (EPN).

Nadat je een aanvraag van accountsluiting hebt ingediend, kun je geen toegang meer tot je account krijgen en je account niet meer gebruiken om te kopen of te verkopen op eBay.

Account sluiten en mijn gegevens verwijderen

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.