2 min artikel

Beleid voor elektrische en elektronische apparatuur

Bepaalde elektronische apparatuur, zoals apparatuur die illegaal wordt geacht door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad in Nederland mag niet worden aangeboden op eBay.

eBay staat ook de verkoop niet toe van producten die voornamelijk zijn bedoeld voor het opnemen van mondelinge, telefonische of elektronische privégesprekken of -activiteiten van anderen zonder hun medeweten.

Overzicht van beleid

Het gebruik en de verkoop van radiozendapparatuur (in de breedste zin: elk product dat gebruikmaakt van radiogolven voor andere radiocommunicatie dan tv- of radio-ontvangers) valt onder de Europese wetgeving (de richtlijn betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad (R&TTE)) die in Nederland geldt.

Wat zijn de richtlijnen?

Elektronische objecten

Beperkt Beperkt
 
  Niet toegestaan Niet toegestaan
 • Apparaten die radar- of lasersignalen verstoren: producten waarvan wordt beweerd dat ze de politieradar blokkeren of op andere wijze verstoren, zijn niet toegestaan.
 • Apparaten die verkeerslichten verstoren of wijzigen: producten waarvan wordt beweerd dat ze verkeerslichten kunnen wijzigen of op andere wijze het natuurlijke patroon van een verkeerslicht kunnen blokkeren, zijn niet toegestaan.
 • Decoders voor satelliettelevisie, digitale televisie of kabeltelevisie: objecten die kunnen worden gebruikt om gecodeerde uitzendingen te decoderen of om zonder toestemming of betaling toegang te krijgen tot televisieprogramma's via kabel, digitaal antennesignaal of satelliet, zijn niet toegestaan. Ook als wordt vermeld dat het object is bestemd voor educatieve doeleinden of testdoeleinden, mag het niet worden aangeboden.

Enkele voorbeelden van objecten die niet zijn toegestaan:

 • Aangepaste decoders
  • Apparatuur om smartcards te programmeren en unloopers
  • Geprogrammeerde smartcards
  • Blokkeringsapparaten
  • Hardware- of software-DSS-emulators
 • Aanbiedingen die het decoderen of het zonder toestemming of betaling verkrijgen van toegang tot televisieprogramma's via kabel, digitale antennesignalen of satelliet aanmoedigen of daarover informatie geven

 • 27MC-radio's: 27MC-radio's die niet voldoen aan de R&TTE-richtlijn - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad
 • Apparaten voor het aanpassen van kilometertellers
 • FM-modulators: apparaten die via de breedband FM-band radiosignalen naar autoradio's verzenden, zijn niet toegestaan omdat ze illegaal zijn. De breedband FM-band is toegewezen voor het exclusieve gebruik van uitzenders met een licentie en FM-modulators hebben momenteel geen licentie voor het gebruik van de breedband FM-band.
 • Apparaten die mobiele telefoons, GPS, Wi-Fi en andere signalen verstoren: apparaten om mobiele telefoons (of andere radiosignalen zoals GPS en Wi-Fi) te verstoren, zijn niet toegestaan omdat ze illegaal zijn. Een apparaat dat mobiele telefoons stoort, is een zender en voor het gebruik daarvan is een licentie vereist
 • Elektriciteits- of energiebesparende apparaten: apparaten die beweren het elektriciteitsverbruik te verminderen
 

Bewakingsapparatuur

Toegestaan Toegestaan
 • Spionagecamera's voor kinderen (speelgoed)
 • Antwoordapparaten
 
  Niet toegestaan Niet toegestaan
 • Afluisterapparaten voor telefoons en andere afluisterapparatuur
 • Miniatuurzenders
 • Bewakingsmicrofoons
 • Aanbiedingen waarin het gebruik wordt gepromoot van fotografische apparaten om heimelijk personen te bekijken of beelden vast te leggen voor seksuele doeleinden
 

Waarom heeft eBay dit beleid?

In verband met naleving van de wet en het voorkomen van schending van privacy mogen verkopers bepaalde objecten niet aanbieden op eBay. Deze informatie is niet bedoeld als juridisch advies, maar we hopen dat dit u helpt om veilig te handelen op eBay. Dit is geen volledige lijst en de verkoper moet stappen nemen om te zorgen dat zijn of haar aanbieding legaal is en geen auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden schendt.

Alle activiteiten op eBay moeten in overeenstemming zijn met dit beleid, de eBay-gebruikersovereenkomst en alle toepasselijke wetten, evenals met de rechten van derden. Als dit niet gebeurt, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: het verwijderen van de aanbieding of andere inhoud, het geven van een waarschuwing, het beperken van activiteiten of het opschorten van het account.

Was dit artikel nuttig?