Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Belastingbeleid

Overzicht van beleid

Als voorwaarde voor het gebruik van eBay heb je ermee ingestemd te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, statuten, verordeningen en regels met betrekking tot:

 • Het gebruik van de website en de services van eBay

 • Je aanbiedingen

 • Je verzoek om voorstellen tot aankoop

 • De verkoop van je objecten

Verkopers zijn verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten en btw die voortkomen uit het gebruik van eBay. Lees de Gebruikersovereenkomst van eBay voor meer informatie over je verantwoordelijkheden als eBay-lid.

eBay deelt je eBay-gegevens met autoriteiten als de wet dat van ons vereist.

Zorg ervoor dat je deze richtlijnen naleeft. Als je dat niet doet, kunnen allerlei maatregelen worden getroffen. We kunnen je koopprivileges, je verkoopprivileges en je gebruik van sitefuncties beperken of opschorten. Je aanbiedingen kunnen worden verwijderd, lager worden weergegeven of niet worden weergegeven in zoekresultaten, zonder dat bepaalde of alle toepasselijke kosten worden terugbetaald. Je kunt ook je speciale accountstatus en eventuele kortingen verliezen.

Wat zijn de richtlijnen?

Als je als bedrijf op eBay verkoopt, raden we je sterk aan professioneel advies in te winnen over je belastingverplichtingen.

Je bent wettelijk verplicht inkomsten die je door verkopen op eBay hebt verdiend aan te geven en er belasting over te betalen. We raden je aan voor belastingadvies over je eBay-inkomsten een belastingadviseur te raadplegen en je op de hoogte te stellen van belastingwetgeving.
Je bent btw op je eBay-kosten verschuldigd als je woonachtig bent of je primaire bedrijfsadres hebt in de Europese Unie. eBay telt, ongeacht welke eBay-website je gebruikt om je objecten aan te bieden of te verkopen, btw bij je verkoopkosten op als uit je inschrijvingsgegevens blijkt dat je gevestigd bent in de Europese Unie.
Als je je niet in de EU bevindt, maar in het land waar je bent gevestigd een Goods and Services Tax (GST), btw of een vergelijkbare verbruiksbelasting geldt, voegt eBay de belasting als een aparte kostenpost op je factuur toe of nemen we de belasting in onze kosten op, zoals vermeld voor elk rechtsgebied waar eBay verplicht is deze belasting te innen.
Zorg dat je inschrijvingsgegevens up-to-date zijn, zodat we weten waar je bent gevestigd.
Vrijstelling van btw op je eBay-kosten aanvragen
Als je je eBay-account uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruikt, kun je vrijstelling van btw op je eBay-kosten aanvragen door ons je btw-nummer te verstrekken.
 • Als je eenmaal bent ingeschreven voor btw-vrijstelling, staat je btw-nummer op je factuur en bevat deze geen btw meer.

 • Neem contact op met de klantenservice als je bent ingeschreven voor btw-vrijstelling, maar je omstandigheden zijn veranderd en je niet meer in aanmerking komt.

 • Als je het btw-nummer moet wijzigen dat je aan je eBay-account hebt toegevoegd, kun je contact opnemen met onze klantenservice. Een medewerker verwijdert het oude nummer dan uit je account. Zodra je oude btw-nummer is verwijderd, kun je het bijwerken en je opnieuw inschrijven voor btw-vrijstelling.

Als je vrijstelling van btw op je eBay-kosten aanvraagt, worden alle gegevens met betrekking tot je aanvraag, inclusief persoonlijke gegevens en je btw-nummer, overgebracht naar, opgeslagen in en verwerkt in de Verenigde Staten en elders, overeenkomstig de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst van eBay en de privacyverklaring.
eBay behoudt zich het recht voor om jou of overheidsinstellingen te vragen om aanvullende verificatie van je fiscale BTW-status, zoals wettelijk is toegestaan. Dergelijke gegevens worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst van eBay en de privacyverklaring.
Afhankelijk van de belastingwetgeving van het land waar je koper woont en waar jij woont, kan er btw, GST (Goods and Services Tax) of een vergelijkbare verbruiksbelasting zitten op objecten die je verkoopt op eBay. Of deze belasting in de aanbiedingsprijs wordt opgenomen of tijdens de afhandeling bij de prijs wordt opgeteld, is afhankelijk van de locatie van het object en het verzendadres van de koper.
Je mag geen onjuiste informatie verschaffen over de locatie van je objecten op eBay en je moet je houden aan het beleid voor verkooppraktijken van eBay.
Objecten die worden verkocht binnen de Europese Unie
Vergeet niet dat de meeste eBay-klanten consumenten zijn. Wanneer je verkoopt aan EU-consumenten. moet je btw opnemen in je aanbiedingsprijs.
Als je ons eerder een btw-nummer van het Verenigd Koninkrijk hebt gegeven, geven we het automatisch in je aanbiedingen weer. Ga naar onze pagina Btw-nummers beheren om je btw-nummers te controleren en te beheren.

Toegestaan

 • Je mag belasting heffen die je geautoriseerd of verplicht bent om te innen.

Niet toegestaan

 • Je mag geen belasting innen als je daartoe niet geautoriseerd bent.

 • Je mag alleen belasting innen waartoe je geautoriseerd of verplicht bent.


Internationaal verkochte objecten (geïmporteerd of geëxporteerd)
Plaatselijke consumentenbelasting en/of douanerechten kunnen in rekening worden gebracht voor goederen die uit het buitenland worden geïmporteerd en de ontvanger van het pakket moet deze kosten mogelijk betalen als onderdeel van de verwerking van het pakket door de douane. Dat geldt mogelijk niet als de prijs van de bestelling minder dan een bepaalde waarde is, maar de drempel verschilt per EU-land.
Neem contact met je plaatselijke belastingdienst op voor informatie over het betalen van btw op internationaal geëxporteerde objecten.
Houd er rekening mee dat je ook verplichtingen in andere landen kunt hebben als je internationaal zakendoet.
 • Australië: er wordt Goods and Services Tax (GST) in rekening gebracht voor goederen die door consumenten in Australië worden geïmporteerd.

  • Bestellingen tot AUD 1000

   Als een object zich vanaf 1 juli 2018 buiten Australië bevindt en de koper een verzendadres in Australië selecteert, telt eBay tijdens de afhandeling GST bij het totaal van de bestelling op. Je krijgt zoals altijd betaald voor de waarde van de bestelling (objectprijs + verzendkosten) en eBay betaalt het GST-deel aan het Australian Taxation Office (ATO).

   Zorg dat je het ABN-nummer van eBay en de douanecode op het pakket vermeldt:

   ABN-nummer van eBay: 64 652 016 681

   Code: PAID

   Later dit jaar worden deze gegevens vermeld bij het verzendadres van de koper.

  • Bestellingen boven AUD 1000

   We innen geen GST op bestellingen van meer dan AUD 1000, aangezien dit normaal gesproken aan de Australische grens gebeurt.

 • Overige landen: neem contact met de juiste belastingdienst op over je belastingverplichtingen wanneer je verkoopt aan kopers in andere landen.

Aanvullende informatie

Verkopers kunnen meer informatie vinden op de website van de belastingdienst.

Het kan ook nuttig zijn om onafhankelijk advies te vragen aan een belastingdeskundige. eBay, als virtuele marktplaats, laat de beslissing of BTW dient te worden betaald op de prijs van een object over aan de verkoper in kwestie.

Wanneer je vragen hebt, neem dan contact op met Customer Support

Er kunnen juridische gevolgen, kosten en belastingverplichtingen verbonden zijn aan het gebruik van eBay. Het is jouw verantwoordelijkheid de relevante wet- en regelgeving te begrijpen en eraan te voldoen, en je moet de toepasselijke kosten en belastingen betalen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.

Verwante Hulp-onderwerpen