Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor digitaal geleverde objecten

Overzicht van beleid

We beschouwen digitaal geleverde objecten als informatie of inhoud die je van een website kunt downloaden of via e-mail kunt ontvangen.

Je kunt de meeste digitaal geleverde objecten op eBay aanbieden op voorwaarde dat je deze richtlijnen volgt:

 • Je mag alleen objecten verkopen die je wettelijk bevoegd bent te verkopen.

 • In je aanbieding wordt duidelijk vermeld dat je de wettelijke eigenaar bent van de inhoud (ook intellectuele eigendom genaamd) of dat je deze mag verkopen van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of de wet.

 • Je bent verantwoordelijk voor het naleven van de contractuele afspraken die je met licentiegevers bent overeengekomen. Als je digitaal geleverde objecten doorverkoopt, moet je in je aanbieding verklaren dat je een wettelijk aangekocht object verkoopt en dat je alle kopieën van je apparaten en de cloud hebt verwijderd of je eigen gebruik van het object anderszins onmogelijk hebt gemaakt, en je moet handelen in overeenstemming met die verklaring.

 • Je houdt je aan de vereisten van de leveringsmethode zoals hieronder beschreven in Wat zijn de richtlijnen?

 • Je moet de koper duidelijk laten weten hoe het object wordt geleverd.

 • Je moet je object in de relevante rubriek aanbieden.

 • Je objecten mogen geen seksueel getinte, pornografische inhoud bevatten. Raadpleeg ons beleid voor de rubriek Volwassenen voor meer informatie.

 • Je object mag geen software bevatten die computers kan beschadigen, gebruikt kan worden voor kwaadwillige doeleinden zoals spamberichten of het verspreiden van een computervirus, of de privacy van een persoon kan schenden (bijvoorbeeld spyware of cookies). Raadpleeg ons beleid voor HTML en JavaScript voor meer informatie.

 • Je moet ervoor zorgen dat je alleen objecten verkoopt waarvoor je een goede levering kunt garanderen. Het blijft jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kopers een goede koopervaring hebben.

 • Je object mag het eBay-feedbacksysteem niet manipuleren. Raadpleeg ons beleid voor feedbackmanipulatie voor meer informatie.

 • Ophalen is niet toegestaan voor digitale objecten.

Naast het naleven van de richtlijnen in dit beleid moeten aanbiedingen voor alle informatieve producten ook voldoen aan de vereisten van ons beleid voor compilatie- en informatiemedia.

We kunnen bepaalde leveranciers toestemming geven om digitaal geleverde objecten buiten deze richtlijnen te koop aan te bieden.

Zorg ervoor dat je deze richtlijnen naleeft. Als je dat niet doet, kunnen allerlei maatregelen worden getroffen. We kunnen je koopprivileges, je verkoopprivileges en je gebruik van sitefuncties beperken of opschorten. Al je aanbiedingen kunnen worden verwijderd, lager worden weergegeven of niet worden weergegeven in zoekresultaten, zonder dat bepaalde of alle toepasselijke kosten worden terugbetaald. Je kunt ook je speciale accountstatus en eventuele kortingen verliezen.

Wat zijn de richtlijnen?

Beperkt

Alleen fysieke levering toegestaan

Het object moet aan de koper geleverd worden in fysieke vorm, bijvoorbeeld op een cd of als uitdraai. In je aanbieding moet je duidelijk vermelden dat je het object per post verzendt. De optie om het object digitaal of via e-mail te leveren mag niet worden opgegeven.

Je mag je object alleen aanbieden in de rubriek Al het andere... > Overige objecten.

 • MP3-muziekbestanden die je hebt geschreven, opgenomen en waarvoor je alle rechten bezit

 • Eigen filmpjes die je hebt gemaakt en waarvoor je de rechten bezit

 • Computersoftware die je hebt gemaakt en waarvoor je de rechten bezit

 • Foto's die je zelf hebt genomen en waarvoor je de rechten bezit

 • Digitale kunst die je hebt gemaakt en waarvoor je de rechten bezit of die je van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of van de wet online mag verkopen

 • Een e-book zoals een verzameling recepten die je zelf hebt gemaakt en waarvoor je de verkooprechten bezit

Digitale en fysieke levering toegestaan

Je kunt software op eBay aanbieden als het software is die je van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of de wet mag verkopen (bijvoorbeeld tweedehandse software).

Bij verkoop van tweedehands software of een sleutel of vergelijkbaar middel om de software te gebruiken, moet je aan deze vereisten voldoen:

 • Je moet alle kopieën van de specifieke softwaretoepassing die je verkoopt van je apparaten en de cloud verwijderen

 • Als je een bundel licenties hebt aangeschaft, mag je de bundel niet opsplitsen en de licenties afzonderlijk verkopen

 • Je mag geen software verkopen die je als onderdeel van een service hebt verkregen (bijv. onderhoudsovereenkomst)

 • Je moet de koper duidelijk laten weten hoe het object wordt geleverd. Als het object digitaal wordt geleverd, moet je dit duidelijk in de aanbieding vermelden.

Niet toegestaan

Voorbeelden van digitaal geleverde objecten die niet op eBay mogen worden aangeboden:

 • MP3-muziekbestanden die van een cd zijn gekopieerd die je in je bezit hebt of op een concert hebt opgenomen

 • E-books of luisterboeken waarvoor je het auteursrecht niet bezit en die je niet mag doorverkopen van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of de wet

 • Muzieknummers die je via iTunes hebt gekocht

 • Films die je hebt gekopieerd van dvd's die je in je bezit hebt

 • Videogames die je hebt gekopieerd van de originele cd's

 • PDF-bestanden van producthandleidingen of gebruikersgidsen waarvoor je het auteursrecht niet bezit of die je niet mag doorverkopen van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of de wet

De richtlijnen voor digitaal geleverde objecten helpen om van eBay een veiligere handelsplaats te maken door verkopers te verbieden eBay te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten van anderen of die de wet overtreedt. Ze helpen ook kopers te beschermen tegen het aanschaffen van niet-geautoriseerde of illegaal gekopieerde objecten.

Contact opnemen met Klantenservice

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.