Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor misbruik door kopers

Overzicht van beleid

Dit beleid beschrijft onze verwachtingen van kopers. Wanneer kopers niet aan deze normen voldoen, kunnen verkopers misbruik melden.

Als je gedrag vertoont dat in dit beleid wordt beschreven, kunnen we allerlei maatregelen treffen. Zo kunnen we de Geld-terug-garantie van eBay intrekken, kopers waarschuwen, voorkomen dat kopers retourzendingen of terugbetalingen op eBay aanvragen, voorkomen dat kopers claims indienen en accounts schorsen.

Als we een melding beoordelen over een lid dat ons beleid overtreedt, kijken we naar de omstandigheden, waaronder de geschiedenis van het lid. We baseren onze beslissingen op het bewijsmateriaal in het individuele geval en op een evaluatie van gedragspatronen die de handelsplaats negatief beïnvloeden. Als we ergens niet zeker van zijn, ondernemen we mogelijk geen actie. Aangezien we de privacy van onze leden respecteren, kunnen we de resultaten van het onderzoek ook niet met je bespreken.

Gedrag dat niet is toegestaan

 

Niet toegestaan

 • Verzoeken om een verzendservice die de verkoper niet aanbiedt

 • De verkoper vragen een bestelling te sturen naar een ander adres dan je bij Betalen hebt opgegeven

 • Verzoeken om een betalingsmethode die niet wordt aangeboden tijdens de betaling

 • De verkoper vragen je object vast te houden, zodat je later kunt betalen

 • Verzoeken om een gedeeltelijke terugbetaling zonder het object terug te sturen

 • Verzoeken om korting of om extra objecten of services die geen deel van de oorspronkelijke aanbieding uitmaken

 • Een object zoeken op eBay en de verkoop buiten eBay om afhandelen

Toegestaan

 • Tijdens de betaling een van de verzendservices selecteren die de verkoper aanbiedt

 • Je adres in je eBay-account bijwerken voordat je betaalt

 • Voor je object betalen met een betalingsoptie die tijdens de betaling wordt aangeboden

 • Binnen twee dagen voor je object betalen

 • Een object terugsturen in overeenstemming met het retourbeleid van de verkoper

 • Objecten kopen volgens de voorwaarden in de oorspronkelijke aanbieding

 • Een object zoeken op eBay en de verkoop op eBay voltooien

 

 

Niet toegestaan

 • Beweren dat je een object niet hebt ontvangen terwijl er bewijs is dat het object is geleverd op het adres op de pagina Bestelgegevens

 • Onrechtmatig beweren dat een object afwijkt van de beschrijving

Toegestaan

 • Zeggen dat je een object niet hebt ontvangen wanneer het op de laatste geschatte leveringsdatum niet is geleverd

 • Zeggen dat een object niet voldoet aan de beschrijving wanneer het object dat je hebt ontvangen, niet voldoet aan de beschrijving in de oorspronkelijke aanbieding

 

 

Niet toegestaan

 

Toegestaan

 • Het oorspronkelijke object dat je hebt ontvangen, in de oorspronkelijke staat terugsturen

 • Een object terugsturen met als reden dat het niet voldoet aan de beschrijving terwijl het accuraat is beschreven

 

 

Niet toegestaan

 • Bieden voor een ander doel dan het kopen van het object

 • Berichten sturen om een ander lid te dwingen of te intimideren om iets buiten de oorspronkelijke overeenkomst te doen

 

Toegestaan

 • Je kunt slechts in uitzonderlijke gevallen een bod intrekken

 • Berichten gebruiken om vragen te stellen over objectbeschrijvingen of voorwaarden

 

 

Niet toegestaan

 • Het openen van dubbele aanvragen met behulp van andere kopersbeschermingsprogramma's

 • Verkopers lastigvallen over een object dat je niet hebt ontvangen voordat de laatste geschatte leveringsdatum is verstreken

 • Een aanvraag onder de Geld-terug-garantie van eBay of een ander geschil onder kopersbescherming openen:

  • Wanneer je al een terugbetaling van de verkoper hebt ontvangen

  • Wanneer je niet voor een object hebt betaald

  • Als wraak op een verkoper na een eerder geschil

 • Een betalingsgeschil indienen wanneer je al een terugbetaling voor het object hebt ontvangen van de verkoper of een vergoeding voor de transactie hebt ontvangen van je betaaldienstverlener

 • Dubbele betalingsgeschillen of te veel betalingsgeschillen indienen

Toegestaan

 • Een geschil onder de Geld-terug-garantie van eBay of een andere vorm van kopersbescherming openen omdat het ontvangen object niet overeenkomt met de beschrijving in de aanbieding

 • Een geschil onder de Geld-terug-garantie van eBay of een andere vorm van kopersbescherming openen als je het object niet hebt ontvangen en het probleem niet kunt oplossen met de verkoper

 

Aanvullende informatie

Tot de geaccepteerde kooppraktijken behoort ook het naleven van de volgende afzonderlijke beleidsregels.

 • Communicatie: je communicatie met verkopers (via e-mail, Transactieproblemen oplossen of discussieforums van de community) moet voldoen aan ons beleid voor contact tussen leden.

 • Douanewetgeving: een verkoper vragen om een object ten onrechte als een cadeau aan te geven op een douaneformulier, wordt beschouwd als het aanzetten tot illegale activiteiten.

 • Ongewenst en kwaadwillend kopen: op objecten bieden of objecten kopen zonder de bedoeling de transactie te voltooien, of de vereisten van de verkoper voor kopers omzeilen wordt beschouwd als ongewenst en kwaadwillend kopen.

 • Contactgegevens: Alle eBay-leden moeten zorgen dat hun accountgegevens up-to-date zijn. We ondernemen actie wanneer we weten dat de contactgegevens van een lid onjuist zijn of ontbreken.

Hoe verkopers een koper kunnen melden

Zo kun je een koper melden die mogelijk ons beleid overtreedt:

 1. Lees het relevante gedeelte van dit beleid (en het verwante beleid) om te controleren of de koper de regels werkelijk overtreedt.

 2. Als je het zeker weet, moet je de koper melden.

Meer weten over het oplossen van verkoopproblemen?

Waarom heeft eBay dit beleid?

We willen ervoor zorgen dat eBay een eerlijke verkoopplaats is. Om van eBay een veilige online verkoopsite te maken, moeten onze kopers aan bepaalde normen voldoen. Wanneer kopers zich niet aan deze normen houden, ondernemen we actie tegen onze kopers en beschermen we onze verkopers.

Contact opnemen met Klantenservice

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.