Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Duplicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal mogelijk maken

Overzicht van beleid

Verkopers mogen geen objecten aanbieden die mensen in staat stellen om auteursrechtelijk beschermd materiaal te dupliceren, zoals muziek-cd's, film-dvd's, computerspellen en software. Ook het gebruik van objecten die zijn ontworpen om auteursrechtelijke bescherming te omzeilen mag niet worden aangemoedigd door verkopers.

Zorg ervoor dat je aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen jou ondernomen worden, zoals beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Wat zijn de richtlijnen?

Voorbeelden van wat niet is toegestaan:

Niet toegestaan

  • Hardware waarmee computerspellen met auteursrechtelijke bescherming gedupliceerd kunnen worden

  • Software waarmee cd's of dvd's met auteursrechtelijke bescherming gedupliceerd kunnen worden

  • Software of boeken waarin wordt beschreven hoe beveiligingscodes op cd's, dvd's of andere media omzeild kunnen worden

  • Boeken waarin wordt uitgelegd hoe een dvd met auteursrechtelijke bescherming gekopieerd kan worden

We verwachten dat onze leden aan alle wet- en regelgeving voldoen. Aangezien de duplicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal wettelijk verboden of gereguleerd is of schade kan toebrengen aan onze leden, mogen verkopers geen objecten op eBay aanbieden die dergelijke duplicatie aanmoedigen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.