Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

De regels voor kopers weten

Het eBay-beleid bestaat uit regels en richtlijnen waarmee een veilige, aangename en eerlijke handelsomgeving voor alle leden wordt gecreëerd. Alle kopers dienen zelf ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van het eBay-beleid en de toepasselijke wetgeving en voorschriften, zoals is beschreven in de gebruikersovereenkomst en op de pagina Regels voor verkopers (overzicht).

eBay heeft specifiek beleid en richtlijnen voor kopen. Het gaat onder meer om het volgende:

Wanneer het beleid wordt overtreden, stuurt eBay de betrokken bieders en verkopers een e-mail waarin wordt gemeld dat de aanbieding is beëindigd. Als je je in het beleid van eBay verdiept voordat je een object koopt, voorkom je dat je de eBay-regels of wetgeving overtreedt. Het beleid wordt op basis van ontwikkelingen op eBay en in de community en om veiligheidsredenen bijgewerkt, dus kijk regelmatig of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Het eBay-beleid is bedoeld voor het volgende:

 • Nationale wet- en regelgeving ondersteunen

 • Risico's voor kopers tot een minimum beperken

 • Alle kopers dezelfde kansen en mogelijkheden bieden

 • Intellectuele-eigendomsrechten beschermen

 • Kopers een prettige ervaring op eBay bieden

 • De waarden van de eBay-community ondersteunen

Als je dit beleid overtreedt, kan eBay onder andere de volgende maatregelen treffen:

 • De aanbieding wordt beëindigd

 • Je accountprivileges worden beperkt

 • Je account wordt geschorst

Wanbetaling

De meeste objecten worden via een veiling op eBay aangeboden, zodat je een bod moet uitbrengen. Bieden moet natuurlijk gewoon leuk zijn, maar wanneer je een bod uitbrengt, ga je wel een bindende overeenkomst aan.

Kopers mogen geen objecten op een veiling winnen of via een Nu kopen-aanbieding kopen zonder daarvoor te betalen, en op die manier legitieme kopers uitsluiten en verkopers teleurstellen. In het beleid voor onbetaalde objecten vind je meer informatie over de opgelegde sancties.

Beleid inzake bieden

Voor een veilige, eerlijke en aangename handelsomgeving heeft eBay een reeks standaarden en richtlijnen opgesteld voor het uitbrengen van biedingen. De volgende activiteiten zijn op eBay niet toegestaan:

 • Inmenging in een transactie: het is verboden per e-mail contact op te nemen met andere kopers om te waarschuwen voor een bepaalde verkoper of een bepaald object.

 • Misbruik van de mogelijkheid tot bodintrekking: het manipuleren van het biedproces om het maximale bod van de huidige hoogste bieder te achterhalen.

 • Op eigen veilingen bieden: biedingen uitbrengen om de prijs op te drijven of te doen alsof een object populairder is dan in werkelijkheid het geval is.

Om eBay een veilige handelsplaats voor kopers te houden, worden maar beperkte gegevens van je biedingsgeschiedenis weergegeven. Andere leden kunnen specifieke lidinformatie op de pagina Biedingsgeschiedenis, zoals je gebruikersnaam, niet zien. Aan bieders wordt een anonieme naam toegewezen, bijvoorbeeld x***y, en deze wordt steeds gebruikt in de biedingsgeschiedenis van een object. Als je op een object biedt, is je gebruikersnaam alleen zichtbaar voor de verkoper van het object.

Ongeacht het huidige hoogste bod wordt je gebruikersnaam weergegeven als een anonieme naam zolang de veiling duurt als de minimumverkoopprijs of de Nu kopen-prijs aanvankelijk is ingesteld op een bepaald niveau, zelfs als de verkoper de prijs verlaagt.

Opmerking: anonieme namen kunnen meermaals verschijnen in de biedingsgeschiedenis en kunnen verschillende bieders van verschillende veilingen vertegenwoordigen.

Beleid inzake kopen

 • Leden die niet voldoen aan de voorwaarden die de verkoper heeft uiteengezet in de objectbeschrijving, mogen het desbetreffende object niet kopen en er niet op bieden. Leden mogen daarnaast geen objecten kopen of een bod uitbrengen met de bedoeling een aanbieding te verstoren. In dergelijke gevallen is er sprake van kwaadwilligheid en een ongewenste transactie.

 • Het is in strijd met het beleid van eBay als een koper contact opneemt met een verkoper om het aangeboden object buiten eBay om te kopen.

Regels voor alle leden

Er zijn ook regels die van toepassing zijn op alle eBay-leden en die betrekking hebben op het transactieproces.

Deze zijn:

 • Onjuiste contactgegevens verstrekken: je identiteit vormt de pijler van je deelname aan de community. Kopers en verkopers zijn beiden verplicht om de juiste en meest recente contactgegevens te verstrekken zodat de communicatie soepel kan verlopen.

 • Feedback misbruiken, intrekken en verwijderen: feedback is een betrouwbare graadmeter voor de reputatie van een koper of verkoper op eBay. Je reputatie als koper is gebaseerd op de score en het commentaar van je handelspartners. Klik hier als je meer wilt weten over feedbackbeleid.

Als je wilt weten welke andere regels voor alle leden gelden, kun je de pagina Regels voor iedereen (overzicht) raadplegen.

Overtredingen melden

eBay houdt aanbiedingen in de gaten en controleert meldingen van overtredingen. Als je overtredingen wilt melden, zoek je eerst naar het specifieke beleid dat is geschonden en lees je het na. Vervolgens stuur je je melding naar eBay met de links op de desbetreffende beleidspagina's. Je kunt ook op Hulp klikken boven aan iedere eBay-pagina en vervolgens op de link Contact met ons opnemen aan de linkerkant.

Stuur de benodigde gegevens op, zoals relevante e-mailberichten, en geef een volledige beschrijving in de onderwerpregel en complete e-mailkopteksten. Je medewerking en oplettendheid als lid van de eBay-community is waardevol om iedereen in staat te stellen een succesvolle koper te worden.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.