Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

BTW (overzicht)

Je inschrijven voor een zakelijke account

BTW op eBay-kosten voor verkopers die in Duitsland of Groot-Britannie wonen

BTW voor verkopers die buiten de Europese Unie wonen

Nagaan of je je BTW-nummer bij eBay hebt opgegeven

Je huidige BTW-nummer wijzigen

Je status als zakelijke verkoper op eBay wijzigen

Je eigen omzet op eBay

BTW en je eBay-kosten

Belasting Toegevoegde Waarde, of BTW, is een belasting die op de levering van de meeste goederen of diensten in de Europese Unie wordt geheven. Als je geen zakelijke verkoper met een geregistreerd BTW-nummer bent, brengt eBay BTW in rekening tegen het tarief van het land waarin jij bent gevestigd (bijvoorbeeld 21% voor Nederland).

Als je hebt aangegeven dat je een bedrijf bent dat in een ander land in de EU dan Duitsland of Groot-Britannie is gevestigd, en als je ons je BTW-nummer hebt verstrekt, hoeven we geen BTW op je kosten te berekenen. Op je factuur staat je BTW-nummer vermeld en zijn de kosten netto BTW. Onder je lokale wetgeving ben je mogelijk zelf aansprakelijk voor BTW-aangifte.

Voor eBay-leden in Duitsland of Groot-Britannie, ongeacht of zij een bedrijf zijn of niet, wordt Duitse of Britse BTW op hun eBay-kosten in rekening gebracht.

Zorg dat je het juiste adres aan eBay verstrekt, met name je land. Werk je contactgegevens bij als je adres is veranderd.

Voor meer informatie over het eBay-beleid voor verkopers die mogelijk BTW over hun omzet op eBay in rekening moeten brengen, ga je hieronder naar het gedeelte Je omzet op eBay.

Je inschrijven voor een zakelijke account

Als je je eBay-account uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruikt, moet je eerst de zakelijke inschrijving op eBay uitvoeren om in aanmerking te komen voor vrijstelling van BTW.

Wanneer je de zakelijke inschrijving op eBay hebt voltooid, kun je je BTW-nummer op te geven.

Lees meer over informatie voor zakelijke leden die zijn vrijgesteld van BTW.

Nadat we je zakelijke informatie en je BTW-nummer hebben geverifieerd, is eBay niet meer verplicht om BTW op te nemen in de kosten die we je in rekening brengen. Op je factuur staat je BTW-nummer vermeld en zijn de kosten netto BTW. Onder je lokale wetgeving ben je mogelijk zelf aansprakelijk voor BTW-aangifte.

Herinnering

Alle gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, met betrekking tot deze aanvraag voor BTW-vrijstelling, inclusief het BTW-nummer, worden overgebracht naar, opgeslagen in en verwerkt in de Verenigde Staten en elders overeenkomstig de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van eBay.

eBay behoudt zich het recht voor om jou of overheidsinstellingen te vragen om aanvullende verificatie van je fiscale BTW-status, zoals wettelijk is toegestaan. Dergelijke gegevens worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van eBay.

Zorg dat je inschrijvingsgegevens up-to-date zijn, zodat wij weten waar je bent gevestigd.

BTW op eBay-kosten voor zakelijke verkopers in de EU (behalve Duitsland en Groot-Britannie).

Als je hebt aangegeven dat je een bedrijf bent en je hebt je BTW-nummer opgegeven voor je eBay-account, dan worden je kosten netto BTW gefactureerd. Als je een BTW-nummer hebt maar je hebt dit niet bij eBay opgegeven, dan moet je dat nu doen: Je BTW-nummer nu opgeven

Als je geen BTW-nummer hebt geregistreerd, brengt eBay BTW in rekening tegen het tarief van het land waarin jij bent gevestigd om te voldoen aan de Europese regels voor BTW voor elektronische diensten.

BTW op eBay-kosten voor verkopers die in Duitsland of Groot-Britannie wonen

Voor eBay-leden in Duitsland of Groot-Britannie, ongeacht of zij een bedrijf zijn of niet, wordt lokale BTW op hun eBay-kosten in rekening gebracht.

BTW voor verkopers die buiten de Europese Unie wonen

Als je niet in de Europese Unie woont en je objecten op een van onze Europese sites aanbiedt, moet je zorgen dat je voldoet aan belastingverplichtingen als gevolg van je internationale verkoopactiviteiten.

Als je een verkoper bent die buiten de Europese Unie woont, wordt er geen Europese BTW op je eBay-kosten berekend maar is mogelijk de BTW van het land waar je woont van toepassing. Raadpleeg je eBay-gebruikersovereenkomst voor meer informatie.

Nagaan of je je BTW-nummer bij eBay hebt opgegeven

Op je eBay-account kun je zien of je al een BTW-nummer bij ons opgegeven hebt. Ga hiervoor naar Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren > Voorkeuren voor zakelijke verkoper.

Je huidige BTW-nummer wijzigen

Als je het BTW-nummer moet wijzigen dat je aan je account voor zakelijke verkopers op eBay hebt toegevoegd, kun je contact opnemen met onze klantenservice. Een medewerker verwijdert het oude nummer dan uit je account. Zodra je oude BTW-nummer is verwijderd, kun je het bijwerken en je opnieuw inschrijven voor vrijstelling van BTW.

Je status als zakelijke verkoper op eBay wijzigen

Als je omstandigheden zijn veranderd en je wordt niet langer beschouwd als bedrijf, kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Je kunt ook het formulier voor opheffing van BTW-vrijstelling invullen.

Je eigen omzet op eBay

Je moet mogelijk BTW in rekening brengen over je omzet op eBay. Als je niet zeker weet of dit op jou van toepassing is, neem je contact op met je belastingadviseur of belastingkantoor. Op onze pagina's voor internationaal verkopen vind je ook nuttige informatie.

Als je BTW op je objecten moet berekenen, ben je verplicht om die BTW te betalen aan het relevante belastingkantoor in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Indien je BTW nummer (s) wil weergeven in je aanbieding kan dat hier.

Vergeet niet dat eBay in eerste instantie een handelsplaats voor consumenten is. Daarom mogen verkopers die een BTW-nummer hebben opgegeven geen BTW aan de uiteindelijke verkoopprijs toevoegen nadat een koper het object heeft gewonnen.

Als eBay-verkoper moet je voldoen aan de voorwaarden van je eBay-gebruikersovereenkomst, evenals wetten en voorschriften die van toepassing zijn op je transacties. Als je dat niet doet, kunnen er maatregelen tegen je worden genomen, waaronder beperking van je koop- en verkooprechten of schorsing van je account. Vergeet ook niet dat we je omzetgegevens delen met overheidsinstanties als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Waarschuwing: Als je verkeerde gegevens opgeeft om de betaling van BTW te omzeilen, kan dit leiden tot boetes en/of juridische vervolging. eBay werkt samen met overheidsinstanties in gevallen waarbij onjuiste gegevens zijn verstrekt om de betaling van BTW te omzeilen.

Meer informatie

Meer informatie over BTW in de EU.

Bedrijven die niet belast worden met btw door eBay

Bedrijven die niet belast worden met BTW door eBay

Als je een bedrijf hebt en een BTW-nummer hebt ontvangen van de belastingdienst, kun je jezelf mogelijk op eBay inschrijven als bedrijf met de status Niet belast met BTW.Dit laat onverlet dat jezelf uw klanten nog wel BTW moet aanrekenen overeenkomstig de geldende wetten en reglementen. Op dit punt verandert er niets. Je komt pas in aanmerking voor de status Niet Belast met BTW als de belastingdienst je een officieel BTW-nummer hebt toegewezen dat van toepassing is op transacties tussen jouw bedrijf en bedrijven in andere EU-landen. Klik hier als je wilt weten hoe een dergelijk BTW-nummer eruit ziet. Je komt pas in aanmerking voor deze vrijstelling als je akkoord gaat met het volgende:

De eBay-account waarvoor u het BTW-nummer indient, komt in aanmerking om niet door eBay belast te worden met BTW onder de geldende wetten en reglementen. Alle transacties op uw eBay-account zijn professionele transacties en komen in aanmerking om niet door eBay belast te worden met BTW onder de geldende wetten en reglementen. Ondanks het feit dat er geen BTW wordt berekend, blijf je zelf wel verantwoordelijk om tijdens de periodieke BTW-opgave te bepalen of je BTW dient te betalen.

Herinnering

Alle informatie die samenhangt met deze aanvraag om niet belast te worden met BTW door eBay, zoals persoonlijke gegevens en het BTW-nummer, wordt overgedragen naar, opgeslagen in en verwerkt in de Verenigde Staten en op andere plaatsen in overeenstemming met de voorwaarden in de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van eBay.eBay behoudt zich het recht voor om bij jou of overheidsinstellingen aanvullende informatie in te winnen over uw BTW-status (dus EU-ondernemerschap voor BTW-doeleinden), zoals wettelijk is toegestaan. Dergelijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden in de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van eBay. Als je aanvraag om niet door eBay belast te worden met BTW goedgekeurd wordt, stuurt eBay je een factuur voor de nettoprijs van de services (zonder BTW). Als de verwerking van een BTW-vrijstelling langer duurt dan de transactieperiode, betaalt eBay het gefactureerde BTW-bedrag terug op het moment dat de aanvraag wordt verwerkt.Zorg ervoor dat je inschrijvingsgegevens up-to-date zijn, vooral je landaanduiding.

Je BTW-nummer toevoegen op eBay

Als je beschikt over een BTW-nummer en je eBay-account alleen voor professionele doeleinden gebruikt, kunt je jezelf inschrijven als bedrijf dat niet door eBay wordt belast met BTW. Indien wij dit formulier niet ontvangen, is eBay verplicht de facturen inclusief BTW toe te sturen. Je kunt de BTW dan niet terugvorderen van de autoriteiten.Hiervoor dien je jezelf eerst in te schrijven als een professionele gebruiker. Vervolgens kun je jezelf inschrijven als bedrijf dat niet door eBay wordt belast met BTW. Als je niet langer in aanmerking komt voor vrijstelling, vul dan het formulier BTW-nummer verwijderen in.

Je BTW-nummer bijwerken op eBay.

Wanneer je het BTW-nummer dat u geregistreerd hebt bij eBay wilt bijwerken, dien je eerst contact op te nemen met Customer Support, zodat zij het oude BTW-nummer van je account kunnen verwijderen. Zodra het oude BTW-nummer verwijderd is, kun je het updaten door je opnieuw in te schrijven als bedrijf dat niet door eBay wordt belast met BTW, met het nieuwe BTW-nummer.

Waarschuwing:

Als je onjuiste gegevens verstrekt om de betaling van BTW te omzeilen, kan dit leiden tot boetes en juridische vervolging. eBay werkt samen met de overheid in gevallen waarbij iemand onjuiste gegevens heeft verstrekt om de betaling van BTW te omzeilen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.

Verwante Hulp-onderwerpen