Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Je account herstellen

Je account herstellen

Als je rekeningsaldo EUR 1,00 of meer bedraagt, moet je iedere maand betalen. Als je account is geschorst omdat de factuur niet op tijd is betaald, kun je deze laten herstellen door een eenmalige betaling te verrichten.

Volg deze instructies om de pagina Betalen te openen.

  1. Ga naar Mijn eBay.

  2. Klik op de tab Account.

  3. Klik in het gedeelte Betalingsmethoden voor verkoopkosten op de link Eenmalige betaling.

Als je account nog steeds geschorst is

De meeste accounts worden na een eenmalige betaling van het verschuldigde bedrag automatisch hersteld. Als je account na je betaling geschorst blijft, ga je als volgt te werk:

  1. Controleer of je account niet om een andere reden is geschorst. Ga naar Mijn eBay en controleer je berichten.

  2. Als er geen problemen meer zijn met je account, kun je contact met ons opnemen om de schorsing onder de loep te nemen.

Als je automatische betalingsmethode is verouderd

De meest voorkomende reden voor schorsing wegens wanbetaling is een verouderde of recent geweigerde automatische betalingsmethode. Na het verrichten van een eenmalige betaling is het verstandig je automatische betalingsmethode bij te werken

De kleine lettertjes

Als je account is achterstallig is, kunnen de incassokosten op je worden verhaald. Er wordt iedere maand 1,5% rente (of het hoogste wettelijk toegestane bedrag, als dit lager is) in rekening gebracht als je rekening achterstallig wordt. Deze kosten worden iedere maand op je factuurdatum afgeschreven.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.