4 min artikel

Uw verkooptransacties afstemmen

Bij het beheren van uw bedrijf is het belangrijk om toegang te hebben tot al uw verkoop- en transactiegegevens. eBay biedt een gedetailleerd, totaaloverzicht van al uw verkoopactiviteiten, zodat u ervoor kunt zorgen dat uw interne administratie nauwkeurig en actueel is.

Uw eBay-verkooptransacties afstemmen

Het is belangrijk dat u tijdens het beheer van uw bedrijf toegang hebt tot alle informatie over uw verkopen en transacties. eBay biedt een gedetailleerde, complete specificatie van al uw verkoopactiviteiten, dus u kunt ervoor zorgen dat uw interne administratie correct en up-to-date is.

Belangrijk
De informatie op deze pagina is alleen van toepassing voor klanten in de Europese Unie. Klanten buiten de Europese Unie kunnen het artikel Uw eBay-verkooptransacties afstemmen lezen (dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels).

Lees ons artikel over verkoperskosten voor meer informatie over de kosten die u betaalt als verkoper.

U kunt in de Verkopershub rapporten, overzichten en facturen van uw bestellingen, kosten en uitbetalingen downloaden en deze vervolgens afstemmen met uw eigen administratie, zodat alles overeenkomt.

Rapporten en afschriften downloaden

Alle documenten kunnen worden gedownload in de Verkopershub, maar u kunt uw financiële overzicht en uw factuur ook downloaden vanuit Mijn eBay.

U kunt deze documenten gebruiken om uw eigen administratie af te stemmen met de gegevens van eBay. We raden u aan een financieel adviseur te raadplegen voor de financiële afstemming van deze gegevens. Hieronder ziet u de documenten die u in de Verkopershub kunt vinden, met instructies voor het downloaden van elk document.

Transactierapport

Uw transactierapport bevat een gedetailleerde specificatie van al uw rekeningactiviteiten voor een bepaald datumbereik. Het is in CSV-indeling, die u kunt openen met spreadsheetsoftware zoals Microsoft Excel of Google Sheets, en waarmee u de informatie in het document kunt aanpassen. Het geeft details weer van uw transacties, inclusief transactiedatum, bestelnummer, naam van de koper, uitbetalingsdatum, kosten en andere informatie. U wordt per e-mail geïnformeerd wanneer uw transactierapport beschikbaar is. Zo downloadt u het transactierapport:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad in de Verkopershub.
 2. Selecteer in het menu links Rapporten.
 3. Selecteer Transactierapport in het downloadgedeelte.
 4. Selecteer het Soort en vervolgens de begindatum en de einddatum van de transactie.
 5. Selecteer Rapport maken.

Tip
De tijden in uw transactierapport komen mogelijk niet overeen met de transactietijden in uw administratie vanwege verschillen tussen internationale tijdzones. Daardoor kan uw transactierapport soms wat afwijken van andere rapporten.

Transactierapporten aanpassen

U kunt uw transactierapporten aanpassen door kolommen met gegevens over transacties, uitbetalingen, verzending, objecten en kopers toe te voegen of te verwijderen. Dat doet u als volgt:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad in de Verkopershub.
 2. Selecteer in het menu links Rapporten.
 3. Selecteer Transactierapport in het downloadgedeelte.
 4. Selecteer Kolominstellingen aanpassen.
 5. Selecteer Transactiegegevens, Uitbetalingsgegevens, Verzendgegevens, Objectgegevens of Gegevens koper.
  • In elk gedeelte kunt u kolommen voor uw rapport selecteren of deselecteren.
 6. Selecteer Opslaan.

Alle aanpassingen die u aanbrengt, gelden voor alle toekomstige transactierapporten. U kunt altijd terugkeren naar de standaardinstellingen door Standaardinstellingen herstellen te selecteren.

Tip
Uw transactierapport bevat aanpasbare kolommen om uw kosten te bekijken.

Bestellingen met één en meerdere objecten

Een bestelling kan een enkel object of meerdere objecten bevatten. In beide gevallen zal elk object zijn eigen uniek objectnummer hebben. Voor een bestelling met één object vindt u de bestelling en de objectgegevens op één rij van uw transactierapport. Voor een bestelling met meerdere objecten bevat de eerste rij de bestelgegevens en de volgende rijen bevatten de objectgegevens. Een bestelling met meerdere aantallen van hetzelfde object wordt weergegeven als één object.

Hieronder vindt u enkele van de gegevens die uw transactierapport kan bevatten. Ze kunnen afzonderlijk of in combinatie helpen met de afstemming:

 • Bestelnummer: de unieke ID voor uw bestelling
 • Objectnummer: het unieke nummer van het object
 • Uitbetalingsnummer: het unieke nummer van de uitbetaling
 • Referentienummer: het unieke nummer van de transactie
 • Transactie-ID: de unieke ID die gegevens combineert over een koper, object en objectprijs
 • Bruto-transactiebedrag: de totale betaling voor een transactie, voordat kosten of crediteringen worden toegepast
 • Nettobedrag: de totale betaling voor een transactie, voordat kosten of crediteringen worden toegepast
 • Uitbetalingsmethode: de gekoppelde bankrekening voor de uitbetaling
 • Uitbetalingsstatus: de status van de uitbetalingstransactie
 • Reden van blokkering: aanvullende informatie over de blokkeringsstatus van een transactie
 • Claim: kosten of crediteringen die verband houden met terugbetalingen in het kader van de Geld-terug-garantie van eBay, inclusief geschillen wegens niet-ontvangen objecten en retourzendingen van objecten die niet voldoen aan de beschrijving
 • Betalingsgeschil: als een koper zijn of haar geld terugvraagt door een probleem met zijn of haar bestelling te melden bij de bank, de creditcardmaatschappij, PayPal of een andere betalingsinstelling.
 • Geblokkeerd: geld dat niet beschikbaar is tijdens het oplossen van een probleem met een bestelling of een account
 • Verkoopcommissie: kosten berekend als een variabel percentage van het totale bedrag van elke verkoop, plus een vast bedrag voor elke verkoop. Deze kosten worden afgetrokken van de uitbetaling die u ontvangt.
 • Wettelijke verwerkingskosten: Kosten berekend als een vast percentage van het totale bedrag van elke verkoop. Deze kosten worden afgetrokken van de uitbetaling die u ontvangt.
 • Overige kosten: eBay-kosten die geen deel uitmaken van de verkoopcommissie, bijvoorbeeld abonnementskosten, extra aanbiedingsopties, advertentiekosten
 • Kosten: terugbetaalde bedragen uit uw betalingsmethoden voor kosten en andere verkoopkosten die u aan eBay verschuldigd bent
 • Aanpassing: kosten of crediteringen die door eBay zijn gestart, bijvoorbeeld als eBay een creditering aan de verkoper doet
 • Transactievaluta: de valuta die de koper heeft gebruikt voor de transactie
 • Wisselkoers: de wisselkoers die eBay heeft gebruikt als de valuta van de transactie en de uitbetalingsvaluta verschillen

Tip
Als uw geld is geblokkeerd, vindt u de gegevens in uw transactierapport.

Financieel overzicht

Uw financieel overzicht bevat een samenvatting van uw maandelijkse rekeningactiviteit. Het is in PDF-indeling. Aan het begin van elke maand ontvangt u een e-mail om u te laten weten dat u uw financiële overzicht kunt downloaden. Uw financiële overzicht bevat een samenvatting van uw verkoopactiviteiten en een gedetailleerde weergave van uw transacties, waaronder informatie over bestellingen, claims, terugbetalingen, betalingsgeschillen, uitbetalingen, kosten en crediteringen voor die maand.

Zo downloadt u uw financiële overzicht in de Verkopershub en Mijn eBay:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad in de Verkopershub of naar Betalingen - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad in Mijn eBay.
 2. Selecteer Rapporten.
 3. Selecteer Afschriften.
 4. Selecteer Downloaden naast het overzicht dat u wilt downloaden.
 5. Selecteer Overzicht of Volledig afschrift.

Financiële overzichten zijn tien jaar beschikbaar om te worden gedownload. Het overzicht is geen factuur en vervangt geen bestaande rapporten.

Factuur

Uw factuur omvat verleende diensten en alle toepasselijke verkoperskosten en andere kosten. Aan het begin van elke maand laten we u via een e-mail weten dat u uw financiële overzicht kunt downloaden. Het overzicht is in PDF-indeling. De gedetailleerde weergave is in CSV-indeling, die u kunt openen met spreadsheetsoftware zoals Microsoft Excel of Google Sheets, en waarmee u de informatie in het document kunt aanpassen. Uw factuur bevat de toepasselijke belasting op kosten en andere kosten die al zijn afgeschreven van uw beschikbare, verwerkte en geblokkeerde saldo. Als u op meerdere eBay-sites verkoopt, ziet u de kosten en belastingen gegroepeerd op valuta.

U kunt uw factuur downloaden in de Verkopershub of Mijn eBay. Dat doet u als volgt:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad in de Verkopershub of naar Betalingen - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad in Mijn eBay.
 2. Selecteer Rapporten.
 3. Selecteer het tabblad Facturen. U ziet de lijst met beschikbare facturen per maand.
 4. Als u een rapport voor een bepaalde maand wilt downloaden, selecteert u Overzicht downloaden of Details downloaden.

Tip
U kunt in de Verkopershub rapporten, overzichten en facturen downloaden om uw eigen administratie af te stemmen met de gegevens van eBay. We raden u aan een financieel adviseur te raadplegen voor de financiële afstemming van deze gegevens.

U kunt rapporten, afschriften en facturen downloaden in de Verkopershub om uw eigen administratie af te stemmen op de administratie van eBay. We raden u aan uw financieel adviseur te raadplegen voor de financiële afstemming van deze informatie.

Was dit artikel nuttig?

Verwante hulponderwerpen