5 min artikel

Belastingbeleid

Verkopers zijn verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten en btw die voortkomen uit het gebruik van eBay.

Lees de Gebruikersovereenkomst van eBay voor meer informatie over uw verantwoordelijkheden als eBay-lid.

Als voorwaarde voor het gebruik van eBay hebt u ermee ingestemd te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, statuten, verordeningen en regels met betrekking tot:

 • Het gebruik van de website en de services van eBay
 • Uw aanbiedingen
 • Uw verzoek om voorstellen tot aankoop
 • De verkoop van uw objecten

eBay deelt uw eBay-gegevens met autoriteiten als de wet dat van ons vereist.

Wat zijn de richtlijnen?

Als u als bedrijf op eBay verkoopt, raden we u sterk aan professioneel advies in te winnen over uw belastingverplichtingen.

Inkomstenbelasting

U bent wettelijk verplicht inkomsten die u door verkopen op eBay hebt verdiend aan te geven en er belasting over te betalen. We raden u aan voor belastingadvies over uw eBay-inkomsten een belastingadviseur te raadplegen en u op de hoogte te stellen van belastingwetgeving.

 

Btw op eBay-kosten

U bent btw op uw eBay-kosten verschuldigd als u woonachtig bent of u uw primaire bedrijfsadres hebt in de Europese Unie. eBay telt, ongeacht welke eBay-website u gebruikt om uw objecten aan te bieden of te verkopen, btw bij uw verkoopkosten op als uit u inschrijvingsgegevens blijkt dat u gevestigd bent in de Europese Unie.

Als u zich niet in de EU bevindt, maar in het land waar u bent gevestigd een Goods and Services Tax (GST), btw of een vergelijkbare verbruiksbelasting geldt, voegt eBay de belasting als een aparte kostenpost op uw factuur toe of nemen we de belasting in onze kosten op, zoals vermeld voor elk rechtsgebied waar eBay verplicht is deze belasting te innen.

Zorg dat uw inschrijvingsgegevens - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad up-to-date zijn, zodat we weten waar u bent gevestigd.

Vrijstelling van btw op uw eBay-kosten aanvragen

Als u uw eBay-account uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruikt, kunt u vrijstelling van btw op uw eBay-kosten aanvragen - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad door ons uw btw-nummer te verstrekken.

 • Als u eenmaal bent ingeschreven voor btw-vrijstelling, staat uw btw-nummer op uw factuur en bevat deze geen btw meer.
 • Neem contact op met de klantenservice als u bent ingeschreven voor btw-vrijstelling, maar uw omstandigheden zijn veranderd en u niet meer in aanmerking komt.
 • Als u het btw-nummer moet wijzigen dat u aan uw eBay-account hebt toegevoegd, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Een medewerker verwijdert het oude nummer dan uit uw account. Zodra uw oude btw-nummer is verwijderd, kunt u het bijwerken en uzelf opnieuw inschrijven voor btw-vrijstelling - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad.

Als u vrijstelling van btw op uw eBay-kosten aanvraagt, worden alle gegevens met betrekking tot uw aanvraag, inclusief persoonlijke gegevens en uw btw-nummer, overgebracht naar, opgeslagen in en verwerkt in de Verenigde Staten en elders, overeenkomstig de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst van eBay en de privacyverklaring.

eBay behoudt zich het recht voor om jou of overheidsinstellingen te vragen om aanvullende verificatie van uw fiscale BTW-status, zoals wettelijk is toegestaan. Dergelijke gegevens worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst van eBay en de privacyverklaring.

 

Btw op objecten die worden verkocht op eBay

Afhankelijk van de belastingwetgeving van het land waar uw koper woont en waar u woont, kan er btw, GST (Goods and Services Tax) of een vergelijkbare verbruiksbelasting zitten op objecten die u verkoopt op eBay. Of deze belasting in de aanbiedingsprijs wordt opgenomen of tijdens de afhandeling bij de prijs wordt opgeteld, is afhankelijk van de locatie van het object en het verzendadres van de koper.

U mag geen onjuiste informatie verschaffen over de locatie van uw objecten op eBay en u moet zich houden aan het beleid voor verkooppraktijken van eBay.

Objecten die worden verkocht binnen de Europese Unie

Vergeet niet dat de meeste eBay-klanten consumenten zijn. Wanneer u verkoopt aan EU-consumenten. moet u btw opnemen in uw aanbiedingsprijs.

Als u ons eerder een btw-nummer van het Verenigd Koninkrijk hebt gegeven, geven we het automatisch in uw aanbiedingen weer. Ga naar onze pagina Btw-nummers beheren - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad om uw btw-nummers te controleren en te beheren.

Toegestaan Toegestaan
 • U mag belasting heffen die u geautoriseerd of verplicht bent om te innen.
 
Niet toegestaan Niet toegestaan
 • U mag geen belasting innen als u daartoe niet geautoriseerd bent.
 • U mag alleen belasting innen waartoe u geautoriseerd of verplicht bent.
 

Internationaal verkochte objecten (geïmporteerd of geëxporteerd)

Plaatselijke consumentenbelasting en/of douanerechten kunnen in rekening worden gebracht voor goederen die uit het buitenland worden geïmporteerd en de ontvanger van het pakket moet deze kosten mogelijk betalen als onderdeel van de verwerking van het pakket door de douane. Dat geldt mogelijk niet als de prijs van de bestelling minder dan een bepaalde waarde is, maar de drempel verschilt per EU-land.

Neem contact met uw plaatselijke belastingdienst op voor informatie over het betalen van btw op internationaal geëxporteerde objecten.

Houd er rekening mee dat u ook verplichtingen in andere landen kunt hebben als u internationaal zakendoet.

 • Australië: er wordt Goods and Services Tax (GST) in rekening gebracht voor goederen die door consumenten in Australië worden geïmporteerd.
  • Bestellingen tot AUD 1000
   Als een object zich vanaf 1 juli 2018 buiten Australië bevindt en de koper een verzendadres in Australië selecteert, telt eBay tijdens de afhandeling GST bij het totaal van de bestelling op. U krijgt zoals altijd betaald voor de waarde van de bestelling (objectprijs + verzendkosten) en eBay betaalt het GST-deel aan het Australian Taxation Office (ATO).
   Zorg dat u het ABN-nummer van eBay en de douanecode op het pakket vermeldt:
   ABN-nummer van eBay: 64 652 016 681
   Code: PAID
   Later dit jaar worden deze gegevens vermeld bij het verzendadres van de koper.

  • Bestellingen boven AUD 1000
   We innen geen GST op bestellingen van meer dan AUD 1000, aangezien dit normaal gesproken aan de Australische grens gebeurt.

 • Overige landen: neem contact met de juiste belastingdienst op over uw belastingverplichtingen wanneer u verkoopt aan kopers in andere landen.

 

Aanvullende informatie

Verkopers kunnen meer informatie vinden op de website van de belastingdienst - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad.

Het kan ook nuttig zijn om onafhankelijk advies te vragen aan een belastingdeskundige. eBay, als virtuele marktplaats, laat de beslissing of BTW dient te worden betaald op de prijs van een object over aan de verkoper in kwestie.

Wanneer u vragen hebt, neem dan contact op met Customer Support

Handige links

Waarom heeft eBay dit beleid?

Er kunnen juridische gevolgen, kosten en belastingverplichtingen verbonden zijn aan het gebruik van eBay. Het is jouw verantwoordelijkheid de relevante wet- en regelgeving te begrijpen en eraan te voldoen, en u moet de toepasselijke kosten en belastingen betalen.

Alle activiteiten op eBay moeten in overeenstemming zijn met dit beleid, de eBay-gebruikersovereenkomst en alle toepasselijke wetten, evenals met de rechten van derden. Als dit niet gebeurt, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: het verwijderen van de aanbieding of andere inhoud, het geven van een waarschuwing, het beperken van activiteiten of het opschorten van het account.

Was dit artikel nuttig?