5 min artikel

Beleid voor opneembare media

Alleen houders van het auteursrecht of personen die zijn bevoegd om het product te verkopen door de houder van het auteursrecht, de impresario of de wet, mogen producten die zijn gekopieerd op opneembare media (zoals VHS-banden, geluidsbanden, CD-R's, DVD-R's, USB-sticks en andere soorten opneembare media) aanbieden op eBay.

Als u opneembare media van welk type dan ook wilt aanbieden, moet u vermelden dat u de auteursrechthouder bent of bevoegd bent om deze objecten in uw aanbiedingen door te verkopen.

Alle activiteiten op eBay moeten in overeenstemming zijn met dit beleid, de eBay-gebruikersovereenkomst en alle toepasselijke wetten, evenals met de rechten van derden. Als dit niet gebeurt, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: het verwijderen van de aanbieding of andere inhoud, het geven van een waarschuwing, het beperken van activiteiten of het opschorten van het account.

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan

  • Media waarbij de verkoper de auteursrechthouder is of door de auteursrechthouder, de impresario of de wet bevoegd is om het object te verkopen. De aanbieding moet duidelijk vermelden dat de verkoper bevoegd is om het object te verkopen. Een band die bijvoorbeeld hun nieuwste album uitbrengt op CD-R mag het album op eBay aanbieden, zolang ze aan onze richtlijnen voldoen.
 
 

Niet toegestaan

Hier volgen voorbeelden van objecten die niet zijn toegestaan op eBay:

  • Compilaties van meerdere e-boeken of audioboeken op een enkele DVD-R of andere opneembare media
  • Muziekcompilaties op CD-R
  • Het complete eerste seizoen van een televisieserie gekopieerd op een enkele DVD-R
  • Compilatie van meerdere "freeware"- en "shareware"-programma's op een enkele CD-R
  • Een VHS-kopie van een film die van tv is opgenomen
  • CD-R's met gescande pagina's van boeken, tijdschriften, handleidingen of andere geschreven materialen met auteursrecht die niet zijn geschreven door de verkoper
  • Illegale opnamen (onbevoegde opnamen van concerten of liveoptredens). Raadpleeg ons beleid voor illegale opnamen.
  • Als u een album of opname koopt op eBay die werd uitgegeven op CD-R door een lokale band, mag u het album niet op eBay aanbieden, ondanks het feit dat de band het album op CD-R heeft uitgebracht, omdat u niet de auteursrechthouder bent.
 

Waarom heeft eBay dit beleid?

Omdat de verkoop van onbevoegde objecten onder auteursrecht illegaal is, staan we deze objecten niet toe op eBay. Met dit beleid worden kopers beschermd tegen de aanschaf van illegale handelswaar en worden intellectuele-eigendomsrechten beter beschermd.

Was dit artikel nuttig?