2 min artikel

Duplicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal mogelijk maken

Verkopers mogen geen objecten aanbieden die mensen in staat stellen om auteursrechtelijk beschermd materiaal te dupliceren, zoals muziek-cd's, film-dvd's, computerspellen en software.

Ook het gebruik van objecten die zijn ontworpen om auteursrechtelijke bescherming te omzeilen mag niet worden aangemoedigd door verkopers.

Alle activiteiten op eBay moeten in overeenstemming zijn met dit beleid, de eBay-gebruikersovereenkomst en alle toepasselijke wetten, evenals met de rechten van derden. Als dit niet gebeurt, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: het verwijderen van de aanbieding of andere inhoud, het geven van een waarschuwing, het beperken van activiteiten of het opschorten van het account.

Wat zijn de richtlijnen?

Voorbeelden van wat niet is toegestaan:

Niet toegestaan

  • Hardware waarmee computerspellen met auteursrechtelijke bescherming gedupliceerd kunnen worden
  • Software waarmee cd's of dvd's met auteursrechtelijke bescherming gedupliceerd kunnen worden
  • Software of boeken waarin wordt beschreven hoe beveiligingscodes op cd's, dvd's of andere media omzeild kunnen worden
  • Boeken waarin wordt uitgelegd hoe een dvd met auteursrechtelijke bescherming gekopieerd kan worden
 

Waarom heeft eBay dit beleid?

We verwachten dat onze leden aan alle wet- en regelgeving voldoen. Aangezien de duplicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal wettelijk verboden of gereguleerd is of schade kan toebrengen aan onze leden, mogen verkopers geen objecten op eBay aanbieden die dergelijke duplicatie aanmoedigen.

Was dit artikel nuttig?