13 min artikel

Geld-terug-garantie van eBay

De Geld-terug-garantie van eBay beschermt de koper als een gekocht object niet wordt geleverd (“niet-ontvangen object"), als een object sterk afwijkt van de beschrijving van de verkoper of als de koper geen terugbetaling of een onvolledige terugbetaling ontvangt na een retourzending.

Deze bescherming wordt aangeboden door eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland.

Hoe kunt u de Geld-terug-garantie van eBay aanvragen?

De koper moet een retourzending openen of rechtstreeks aan eBay melden dat een object niet is ontvangen binnen de termijn die hieronder is opgegeven. Raadpleeg voor stapsgewijze instructies Wat u moet doen als u een object dat u hebt gekocht niet ontvangt of Een object retourneren.

Nadat een aanvraag is geopend, heeft de verkoper 3 werkdagen om op de koper te reageren met een oplossing. Als de verkoper geen oplossing aanbiedt of de koper niet tevreden is met de oplossing, kan de koper gebruikmaken van de Geld-terug-garantie van eBay door eBay te vragen om in te grijpen.

Als de koper geen claim onder de Geld-terug-garantie van eBay verzendt binnen 30 dagen na het melden van het probleem aan de verkoper, wordt de aanvraag automatisch gesloten.

De koper kan slechts één aanvraag per transactie verzenden. Een aanvraag onder de Geld-terug-garantie van eBay kan verschillende objecten dekken, bijv. als de koper 3 objecten heeft gekocht, maar 2 van deze objecten niet heeft ontvangen.

Voor niet-ontvangen objecten en objecten die niet overeenkomen met de beschrijving
De koper moet het probleem binnen 30 dagen melden aan de verkoper. De periode begint nadat de leveringsdatum die wordt weergegeven op eBay is verstreken.

Voor problemen met retourzendingen
Retouraanvragen moeten binnen 30 dagen na de leveringsdatum die wordt weergegeven op eBay worden ingediend door de koper of binnen de retourtermijn die is toegestaan door de verkoper, indien dit langer is.

Als een gevolgd object naar de verkoper wordt geretourneerd, hebben de meeste verkoper 2 werkdagen vanaf de leveringsdatum om een terugbetaling uit te voeren. Als de verkoper dit niet doet, kan de koper een claim onder de Geld-terug-garantie van eBay indienen binnen 10 werkdagen na de uiterste termijn van de terugbetaling.

Wanneer is de Geld-terug-garantie van eBay van toepassing?

Aankopen via de eBay-diensten, zoals gedefinieerd in de Gebruikersovereenkomst, vallen doorgaans onder de Geld-terug-garantie van eBay als er is voldaan aan de overige voorwaarden van dit beleid. Als de claim onder de Geld-terug-garantie van eBay wordt toegekend, ontvangt de koper de volledige aankoopprijs en de oorspronkelijke verzendkosten (verzendkosten voor retourzendingen worden niet terugbetaald).

De geld-terug-garantie van eBay is een aanvullende commerciële dienst. Het vervangt geen wettelijke garantie in het consumentenwetboek of het burgerlijk wetboek. Ongeacht de toepasselijkheid van de geld-terug-garantie van eBay kan de consument zijn of haar rechten tegen de verkoper uitoefenen op grond van de wettelijke garantie van conformiteit van het product.

Veilige betalingsmethoden

De Geld-terug-garantie van eBay geldt voor objecten die zijn betaald via de volgende betalingsmethoden:

 • PayPal
 • Creditcard
 • Google Pay
 • Apple Pay (via eBay-app op iPhone/iPad en mobiele eBay-website voor iPhone)

Niet gedekt: Objecten waarvoor een deel van de betaling buiten eBay om is verricht (zoals bankoverschrijving, contant geld, postwissels, escrow-diensten).

Uitzonderingen - objecten uitgesloten van de Geld-terug-garantie van eBay

Over het algemeen wordt de aankoop van de meeste objecten gedekt, maar de volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

 • Aankoop van onroerend goed (inclusief residentieel vastgoed)
 • Aankoop van bedrijven of delen van bedrijven (inclusief objecten en vorderingen die deel uitmaken van een bedrijf of een bedrijfsovername)
 • Aankopen van voertuigen (inclusief motorvoertuigen, motorfietsen, vliegtuigen en boten)
 • Aankopen van op maat gemaakte objecten (tenzij een klacht werd ingediend voor niet-ontvangen objecten)
 • Aankopen van immateriële of digitaal geleverde objecten
 • Diensten
 • Aankopen van productiemachines
 • Kasequivalenten (inclusief vouchers, prepaidkaarten en reistickets)
 • Objecten die door de koper naar een ander adres worden doorgestuurd na de oorspronkelijke levering

Bereik - Dekking door de Geld-terug-garantie van eBay

De koper kan genieten van de Geld-terug-garantie van eBay in de volgende gevallen:

Object niet ontvangen

Als de koper een object niet heeft ontvangen, moet hij/zij een aanvraag indienen om het niet-ontvangen object te melden. De verkoper moet binnen 3 werkdagen de aanvraag van de koper verwerken en trackinggegevens en updates over de verzending van het object verstrekken, of een terugbetaling uitvoeren. Als het probleem niet is opgelost en de koper de Geld-terug-garantie van eBay gebruikt, vraagt eBay de verkoper om een bewijs van succesvolle, tijdige levering aan het adres van de koper, verstrekt tijdens de afhandeling in overeenstemming met dit beleid. Als een succesvolle levering niet kan worden bewezen, ontvangt de koper een terugbetaling van de volledige aankoopprijs en de oorspronkelijke verzendkosten.

De Geld-terug-garantie van eBay is niet van toepassing in gevallen waarin een object is zoekgeraakt of beschadigd na levering (bijv. als het is gestolen op de plaats waar het pakket werd opgeslagen).

Object komt niet overeen met de objectbeschrijving

De Geld-terug-garantie van eBay beschermt de koper als een geleverd object aanzienlijk afwijkt van de objectbeschrijving. In dit geval moet de koper een aanvraag verzenden - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad om het object te retourneren. Afbeeldingen die zijn toegevoegd aan een retouraanvraag, moeten relevant zijn voor de reden van de retourzending. De verkoper moet binnen 3 werkdagen reageren op de klacht van de koper en een oplossing voorstellen, bijv. door een retourzending te aanvaarden of een vervangend object of een terugbetaling aan te bieden. In sommige gevallen aanvaardt eBay automatisch de aanvraag voor retourzending namens de verkoper. Als de koper niet tevreden is met de voorgestelde oplossing van de verkoper, kan hij/zij gebruikmaken van de Geld-terug-garantie van eBay.

Zodra eBay erbij betrokken is, kan eBay de koper vragen om een geverifieerd bewijs om de aanvraag te overwegen en de koper moet het nodige bewijs binnen de tijdslimiet verstrekken. Als eBay erom vraagt, moet de koper, in overeenstemming met dit principe, het object op eigen kosten retourneren en voldoende bewijs van levering aan eBay verstrekken.

Geen terugbetaling ondanks het intrekkingsrecht

De Geld-terug-garantie van eBay beschermt de koper als hij/zij zijn intrekkingsrecht heeft uitgevoerd in overeenstemming met het annuleringsbeleid van de verkoper, maar nog geen tijdige terugbetaling heeft ontvangen of het terugbetalingsbedrag niet correct is.

Om een beslissing te nemen in het voordeel van de koper moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Het voorstel van de verkoper bevat de terugbetalingsvoorwaarden en de koper maakt gebruik van zijn intrekkingsrecht.
 • De koper heeft een retourzending aangevraagd via de retourprocedure van eBay. Daarom moet de koper inloggen op zijn eBay-account en een retourzending starten via www.ebay.nl (aanvraag voor retourzending).
 • De retouraanvraag moet worden gedaan binnen de termijn die is opgegeven in het retourbeleid van de verkoper.
 • De koper is verplicht om het object in een ongewijzigde staat terug te sturen naar het adres dat in de retouraanvraag van eBay is vermeld.
 • De koper moet het object als verzonden markeren in de retourprocedure op eBay als deze optie beschikbaar is voor de koper of op verzoek bevestigen dat de verzending is gestart binnen de opgegeven retourperiode en trackinggegevens toevoegen. eBay kan, in overeenstemming met dit principe, een bewijs van levering van de retourzending vragen aan de koper.

Als de koper een object retourneert, hebben de meeste verkoper 2 werkdagen vanaf de leveringsdatum om een terugbetaling uit te voeren. Als de verkoper dit niet doet, kan de koper binnen 10 werkdagen na afloop van de terugbetalingsperiode contact opnemen met eBay en een aanvraag voor kopersbescherming indienen. In sommige gevallen hebben verkopers extra tijd om de terugbetaling uit te voeren. De uiterste termijn voor terugbetaling vindt u in de retourgegevens. 

Als bij het volgen van de retourzending blijkt dat het object is afgeleverd of als het object is verzonden via internationale verzending van eBay, kan eBay automatisch een volledige terugbetaling namens de verkoper uitvoeren.

Bewijs van levering

Het bewijs van succesvolle, tijdige levering dat de verkoper of koper moet verstrekken, moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • Het trackingnummer van de koerierdienst geüpload naar de website vóór de leveringsdatum die wordt weergegeven op eBay
 • De leveringsstatus "Geleverd" (of gelijkwaardig, afhankelijk van het land waarnaar het object werd geleverd)
 • Datum van levering
 • Adres van de ontvanger - Voor verkopers moet het adres van de ontvanger ten minste dezelfde postcode bevatten (of internationaal equivalent) als het adres van de koper op de pagina Aankoopgegevens. Bij het uitvoeren van een retourzending moeten kopers minstens kunnen tonen dat de postcode (of het internationale equivalent) overeenkomt met het adres van de verkoper op eBay in de details van de retourzending.
 • Voor verkopersbescherming is een getekend bewijs vereist bij verzending als het totaalbedrag voor een bestelling minimaal 550 EUR bedraagt. Het totaalbedrag van de bestelling is het totaal van het/de verkochte object(en), plus de verzendkosten en eventuele belastingen.
 • Voor kopersbescherming op een retourzending is een getekend ontvangstbewijs vereist als de totale waarde van het/de geretourneerde object(en) 550 EUR of meer bedraagt.

Meer informatie over Vereisten voor handtekeningbevestiging.

Kopers en verkopers verlenen eBay het recht om toegang te krijgen tot de verzendgegevens van het koeriersbedrijf dat namens hen wordt gebruikt om de verzending van een object te controleren.

Als de koper een object retourneert dat afwijkt van de beschrijving of omdat hij/zij gebruikmaakt van zijn intrekkingsrecht en hij/zij een retourlabel gebruikt dat door de verkoper is verstrekt zonder tracking van de verzending, is de koper niet verplicht om een bewijs van levering te verstrekken.

Een object retourneren aan de verkoper

Als de koper het object moet retourneren aan de verkoper om te profiteren van de Geld-terug-garantie van eBay, geldt het volgende:

 • De koper is verplicht de goederen in ongewijzigde staat te retourneren en is verantwoordelijk voor elk verlies in waarde van een object als dit verlies in waarde het resultaat is van verwerking die niet noodzakelijk is voor het controleren van de kwaliteit en functionaliteit van het object. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de verkoper het bedrag van de waardevermindering aftrekken en slechts een gedeeltelijke terugbetaling uitvoeren. Je kunt meer informatie vinden over de staat van geretourneerde objecten.
 • De verkoper is verplicht de retourzending te aanvaarden naar het adres dat eBay heeft opgegeven in de details van de retourzending.
 • Als het artikel niet overeenkomt met de objectbeschrijving, komen de kosten voor de retourzending ten laste van de verkoper.

De kosten voor retourzending kunnen afzonderlijk worden toegevoegd aan de factuur van de verkoper, als:

 • De verkoper de koper toestemming heeft gegeven om een retourlabel van eBay te gebruiken
 • eBay de koper een retourlabel heeft verstrekt omdat de verkoper geen of een alternatieve retourmethode heeft opgegeven.

Wanneer een object niet aan de verkoper is geretourneerd

We kunnen de koper terugbetalen en een vergoeding aanvragen van de verkoper zonder dat de koper het object moet retourneren als het object niet consistent is met de aanbieding en:

 • De verkoper niet heeft gereageerd op een aanvraag voor retourzending, een aanvraag voor retourzending niet heeft aanvaard of geen retourlabel of een ander type van retourzending heeft verstrekt; of
 • Het gevaarlijk of illegaal is om het object te retourneren; of
 • Het artikel geen waarde meer heeft.

Snelle afhandeling van vragen door de koper

De koper moet tijdig reageren op vragen die door eBay worden gesteld over zijn claim onder de Geld-terug-garantie van eBay. eBay kan een aanvraag afwijzen als de koper niet binnen de vastgestelde deadline reageert. eBay kan deze periode in bijzondere omstandigheden verlengen.

Ingehouden betalingen en terugbetalingen

Ingehouden betalingen
Als kopers melden dat ze een object niet hebben ontvangen of verzoeken om een retourzending of als eBay ingrijpt bij een transactieprobleem, kunnen we een bedrag inhouden in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad.

Terugbetalingen
Als de claim onder de Geld-terug-garantie van eBay gerechtvaardigd is, ontvangt u de aankoopprijs inclusief de oorspronkelijke verzendkosten via de oorspronkelijke betalingsmethode. Als we geen terugbetalingen kunnen overmaken naar de oorspronkelijke betalingsmethode, kunnen we een andere methode gebruiken.

Wisselkoers toegepast op terugbetalingen

Als een koper ervoor kiest om eBay-valuta om te rekenen door bij het afrekenen te kiezen voor betaling in de eigen valuta, wordt bij het terugbetalen dezelfde wisselkoers gebruikt als op het moment van de aankoop.

eBay dekt geen mogelijke verliezen die een koper lijdt ten gevolge van wisselkoersschommelingen die door de bank, de creditcardmaatschappij of de betalingsdienstaanbieder van de koper op de terugbetaling worden toegepast. Als je een koper bent, controleer dan het valutaconversiebeleid dat wordt opgelegd door de uitgever van je creditcard, bank of aanbieder van betaaldiensten voor informatie over conversiekoersen die worden toegepast op terugbetalingen die in vreemde valuta worden gedaan.

Ga naar onze betalingsvoorwaarden - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad voor meer informatie over terugbetalingen.

De beslissingen van eBay zijn definitief

eBay evalueert alle aanvragen voor de Geld-terug-garantie van eBay, rekening houdend met de hier vermelde richtlijnen. Het is aan eBay om te beslissen om een terugbetaling aan de koper uit te voeren. De beslissing is definitief en juridische stappen tegen eBay in verband met deze beslissing zijn uitgesloten.

Kopers en verkopers hebben 30 dagen de tijd om tegen de beslissing in beroep te gaan als zij nieuw bewijs kunnen bezorgen.

Nadat de koper een geschil onder de Geld-terug-garantie van eBay heeft gesloten, kan het niet meer worden geopend. De wettelijke en/of contractuele rechten van de koper en verkoper worden niet beïnvloed door de Geld-terug-garantie van eBay en blijven gescheiden van de Geld-terug-garantie van eBay.

eBay treedt niet op als vertegenwoordiger van de koper, verkoper of begunstigde.

Geen meerdere terugbetalingen

Als de verkoper de koper vergoedt voor de aankoopprijs en de verzendkosten, of de koper en verkoper akkoord gaan met een gedeeltelijke terugbetaling, kan de koper geen terugbetaling van eBay eisen.

Kopers kunnen maar één oplossingsmethode gebruiken voor een terugbetaling. Als kopers verzoeken om een terugbetaling of terugboeking bij hun betaaldienstverlener (bank, creditcardmaatschappij of PayPal), komen ze niet in aanmerking voor terugbetaling via de Geld-terug-garantie van eBay. Openstaande geschillen onder de Geld-terug-garantie van eBay voor dezelfde transactie worden meteen gesloten.

Frauduleuze claims en misbruik van beledigende kopers

Kopers worden niet gedekt door de Geld-terug-garantie van eBay als ze frauduleuze claims indienen of activiteiten ondernemen zoals beschreven in het beleid voor misbruik door kopers. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Samenspannen met een verkoper om de waarde van een object foutief aan te geven bij de douane.
 • Het indienen van een terugboeking na ontvangst van een terugbetaling.
 • Beweren dat u een object niet hebt ontvangen terwijl er bewijs is dat het object is geleverd op het adres op de pagina Bestelgegevens.
 • Onrechtmatig beweren dat een object afwijkt van de beschrijving.
 • Het openen van dubbele geschillen met behulp van andere kopersbeschermingsprogramma's.
 • Een ander object retourneren dan het oorspronkelijk ontvangen object.
 • Een object gebruiken of beschadigen en daarna terugsturen.

Naast de gevolgen die zijn beschreven in de Gebruikersovereenkomst, behouden we ons het recht voor om een individuele dekking onder de Geld-terug-garantie van eBay voor onbepaalde tijd te schorsen en andere noodzakelijk geachte maatregelen te treffen, zoals waarschuwingen en de blokkering van de mogelijkheid van de koper om retourzendingen of terugbetalingen op eBay aan te vragen. In deze gevallen kunnen kopers uiteraard nog steeds een retourzending aanvragen buiten eBay.

Internationale transacties

Wanneer verkopers een internationale verzendoptie (zoals wereldwijde verzending) aanbieden of internationale verzending niet uitsluiten in hun instellingen, kunnen kopers betalen via een andere eBay-site dan die waar de aanbieding is gemaakt. Kopers en verkopers vallen onder de Geld-terug-garantie van eBay of ander beleid voor kopersbescherming (indien beschikbaar) van de site waar de koper heeft betaald, ongeacht op welke eBay-site het object is aangeboden en ongeacht de inschrijvingsgegevens van de koper of verkoper.

U vindt meer informatie over internationaal verkopen in het Internationaal verkoopbeleid.

Verlies van dekking

Zelfs als een transactie in aanmerking komt voor de Geld-terug-garantie van eBay, kunnen kopers hun bescherming verliezen als ze:

 • Vrijwillig een verzoek of geschil sluiten, of
 • Dubbele claims openen via andere oplossingsmethoden, of 
 • Frauduleus of onrechtmatig koopgedrag vertonen, of
 • Een eBay-beleid schenden

Beschikbaarheid van de Geld-terug-garantie van eBay

eBay behoudt zich het recht voor om de Geld-terug-garantie van eBay onafhankelijk en zonder opgave van redenen te wijzigen of te annuleren. Als eBay de Geld-terug-garantie van eBay annuleert, worden alle open aanvragen verwerkt tot de definitieve beslissing.

Beleidsregels voor kopersbescherming van eBay zijn beschikbaar voor kopers die objecten op de volgende sites hebben gekocht. Meer weten over het beleid voor kopersbescherming van eBay:

Geld-terug-garantie van eBay:

Kopersbescherming van eBay:

Kopersgarantie van eBay:

Was dit artikel nuttig?