4 mins artikel

Belastingen op eBay-aankopen betalen

In veel landen en rechtsgebieden wereldwijd zijn enkele soorten btw op aankopen van consumenten van toepassing, waaronder objecten die op eBay worden gekocht. Of de btw is opgenomen in de aanbiedingsprijs, bij de afhandeling wordt toegevoegd of aan de grens in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de prijs van de bestelling, de locatie van het object en uw leveringsadres.

Als er op uw eBay-aankoop aanvullende belastingen van toepassing zijn, ziet u dit op de aanbiedingspagina en wordt het bedrag van de belasting voordat u betaalt op de betalingspagina weergegeven.

Objecten die aan het Verenigd Koninkrijk worden geleverd (met inbegrip van digitale goederen of services)

Btw (belasting op de toegevoegde waarde) is over het algemeen van toepassing op aankopen door consumenten in het Verenigd Koninkrijk en de prijzen die op eBay.co.uk worden getoond zijn inclusief btw.

Hoe btw wordt berekend

Btw wordt berekend over het totaalbedrag van de bestelling, inclusief de objectprijs, de verzendkosten en eventuele extra kosten, zoals verzekering.

Het btw-tarief in het VK is standaard 20%. Lagere tarieven van 5% en 0% kunnen echter op bepaalde objecten van toepassing zijn, zoals in de Britse wetgeving is vastgelegd. Meer informatie over Britse btw vindt u op gov.uk: Btw-tarieven.

Goederen die vanuit het buitenland naar het VK worden verzonden

Met ingang van 1 januari 2021 is eBay verplicht btw te innen op bepaalde bestellingen die aan adressen in het Verenigd Koninkrijk worden geleverd:

  • Bestellingen tot maximaal £ 135 die van buiten het VK worden verzonden
  • Bestellingen van elke waarde waarbij het object zich in het VK bevindt, maar de verkoper geen Britse verkoper is

Voor objecten met een hogere waarde zijn btw en heffingen mogelijk ook van toepassing. De btw op aankopen met een waarde van meer dan £ 135 moeten echter door de koper rechtstreeks aan de Britse douane worden betaald.

Btw op digitale goederen

eBay int ook Britse btw van kopers van digitale goederen en draagt die btw rechtstreeks af aan de Britse belastingdienst..

Digitale goederen (ook bekend als services) zijn services die elektronisch aan kopers worden verstrekt. Voorbeelden zijn het leveren en het bijwerken van software, het leveren van afbeeldingen, tekst en informatie (zoals e-books) en het leveren of downloaden van muziek, films en games online.

U vindt een lijst met digitale goederen op de HMRC-site.

Opmerking: Als een koper een btw-plichtig bedrijf is, incasseert eBay de btw niet en blijft de verkoper hiervoor verantwoordelijk.

Hoe btw tijdens de betaling wordt weergegeven

Bij het betalen ziet u de btw in het totaal van uw bestelling, en u kunt een btw-factuur bekijken en downloaden op de pagina Bestelgegevens in uw aankoopgeschiedenis.

Tenzij anders vermeld, past eBay kortingen toe op de totale orderprijs, nadat de btw is berekend.

Meer informatie over het kopen van objecten van buitenlandse verkopers vindt u in ons artikel over internationale aankopen en verzending.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

Objecten die worden geleverd aan landen die lid zijn van de Europese Unie

Btw (belasting op de toegevoegde waarde) is in het algemeen van toepassing op aankopen door EU-consumenten. Het btw-tarief is ingesteld door het land waarnaar het pakket wordt verzonden en is afhankelijk van de verkochte objecten.

Hoe btw wordt berekend

Btw wordt berekend over het totaalbedrag van de bestelling, inclusief de objectprijs, de verzendkosten en eventuele extra kosten, zoals verzekering.

Tenzij anders vermeld, past eBay kortingen toe op de totale orderprijs, nadat de btw is berekend.

Vrachtverzending tussen EU-landen

Als het object van het ene naar het andere EU-land wordt verzonden, worden er geen douanekosten geheven, maar moeten kopers nog altijd btw betalen. Vanaf 1 juli 2021 moeten in de EU gevestigde verkopers met verkopen aan andere EU-landen van meer dan 10 000 euro btw innen op basis van het land van levering van de goederen.

Hoe btw tijdens de betaling wordt weergegeven

Als het object zich in de EU bevindt, is de aankoopprijs inclusief btw, indien van toepassing.

In gevallen waar eBay de btw heeft geïnd, ziet u het btw-bedrag opgenomen in het totaalbedrag van uw bestelling en kunt u een btw-factuur bekijken en downloaden op de pagina Bestelgegevens in uw aankoopgeschiedenis.

Goederen verzonden vanuit landen of van verkopers buiten de EU

Als het object van buiten de EU wordt verzonden, moet de ontvanger mogelijk btw en douanekosten betalen. Dit bedrag wordt door eBay of door de expediteur namens de relevante douane-/belastingdienst geïnd.

eBay int btw op bepaalde bestellingen die aan EU-adressen worden geleverd:

  • Bestellingen met een waarde tot € 150 die in de EU worden ingevoerd en verkocht aan consumenten (voor verzendingen naar (metropolitaans) Frankrijk en Monaco, zie het volgende punt)
  • Bestellingen van elke waarde die vanuit buiten de EU naar consumenten in Frankrijk of Monaco worden verzonden
  • Voor verzendingen met elke waarde waarbij de verkoper geen EU-bedrijf is, maar de goederen zich al binnen de EU bevinden
  • Digitale goederen of e-diensten van enige waarde, zoals eBooks of aangepaste software

In gevallen dat eBay niet verantwoordelijk is voor het innen van btw, worden het btw-bedrag en de douanekosten bepaald bij de invoer in het land van bestemming. Kopers moeten daarom mogelijk extra kosten betalen die niet zijn opgenomen in de totale prijs die tijdens de betaling wordt weergegeven, zoals btw, heffingen en kosten voor invoerverwerking van de expediteur.

Meer informatie vindt u op de pagina Goederen kopen vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie.

Objecten die aan andere landen worden geleverd

Als u een bestelling hebt afgeleverd op een adres buiten het VK of de EU, worden er mogelijk lokale belasting- en/of douanekosten in rekening gebracht. Online handelsplaatsen zoals eBay zijn mogelijk verantwoordelijk voor het innen van de belasting, of de ontvanger van het pakket moet deze tijdens de inklaring door de douane betalen.

Hoewel we basisinformatie voor sommige landen hebben verzameld, is deze alleen bedoeld als leidraad en geenszins volledig. Raadpleeg de lokale belasting- en douanevoorschriften voor meer informatie.

Objecten geleverd in de Verenigde Staten – btw

De belastingwetgeving varieert tussen staten. Btw moet mogelijk door de verkoper worden geïnd, door eBay worden geïnd of rechtstreeks door de koper worden betaald. Als uw leveringsadres zich in een Amerikaanse staat bevindt waar de verkoper of eBay de btw moet innen, wordt de btw tijdens de betaling opgenomen in het totaalbedrag van de bestelling.

Als het object van buiten de VS wordt verzonden, moet de ontvanger mogelijk invoerrechten en douanekosten betalen. Objecten die minder dan USD 100 kosten en een cadeau zijn, worden over het algemeen zonder bijkomende kosten verwerkt.

 

Objecten geleverd aan Australië of Nieuw-Zeeland – Goods and Services Tax (GST)

eBay is verplicht om GST te innen op bestellingen tot AU$ 1000 die in Australië worden ingevoerd en voor bestellingen tot NZ$ 1000 die in Nieuw-Zeeland worden ingevoerd. U ziet de GST tijdens betaling opgenomen in het totaalbedrag van uw bestelling.

Als GST is geïnd, kunt u een btw-factuur bekijken en downloaden vanaf de pagina Bestelgegevens in uw aankoopgeschiedenis.

GST op aankopen met een waarde van meer dan AU$ 1000 en NZ$ 1000 worden over het algemeen bij de grens geïnd. De ontvanger moet mogelijk GST als onderdeel van de inklaring van het pakket bij de douane betalen.

 

Objecten die in Noorwegen worden geleverd – btw op e-commerce (VOEC)

eBay is verplicht om VOEC te innen op objecten tot NOK 3000 die in Noorwegen worden geïmporteerd. Als de verkoopprijs onder deze grens is, wordt de VOEC berekend op het totaalbedrag van de bestelling (met inbegrip van verzendkosten en andere kosten, zoals verzekering). U ziet de VOEC tijdens de betaling opgenomen in het totaalbedrag van uw bestelling.

eBay int geen btw op objecten met een waarde van meer dan NOK 3000. VOEC en douanekosten worden echter nog steeds aan de Noorse grens geïnd. In de praktijk betaalt de ontvanger dit bedrag aan de expediteur tijdens de inklaring van het pakket bij de douane.

Terugbetaalde aankopen

Als u op uw aankoop via eBay btw hebt betaald en u een terugbetaling voor uw bestelling ontvangt, ontvangt u ook een terugbetaling van het proportionele belastingbedrag. Als u bijvoorbeeld een volledige terugbetaling ontvangt, ontvangt u de volledige btw. Als u een gedeeltelijke terugbetaling van 50% ontvangt, ontvang u 50% van de btw. Alle terugbetalingen die buiten de eBay-systemen worden verwerkt, komen niet in aanmerking voor terugbetaling van de btw.

Als u invoerbelastingen of -heffingen als onderdeel van de inklaring van uw pakket bij de douane hebt betaald, maar u het object hebt geretourneerd, neem dan contact op met de douanedienst met betrekking tot een terugbetaling van de kosten.  

Dubbel betaalde btw

Als u bij de levering van uw goederen een tweede keer btw in rekening is gebracht door de vervoerder, kunt u contact opnemen met eBay en ons het bewijs leveren dat er een tweede keer btw is betaald. De btw die eBay bij de eerste transactie in rekening heeft gebracht, kan dan worden terugbetaald.

Een btw-terugbetaling aanvragen

Als u een btw-teruggave op een voltooide bestelling wilt aanvragen, moet u inloggen en een bewijs van overbetaling uploaden.

Nuttige links

Als eBay belasting op uw eBay-aankoop int, is dit aangegeven op de aanbiedingspagina. Voordat u het btw-bedrag betaalt, ziet u het bedrag op de betalingspagina.

Help ons beter worden

Verwante hulponderwerpen