Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Valse of ontbrekende contactgegevens

 

Op eBay is het niet toegestaan om je naam, adres en/of je telefoonnummer te vervalsen of weg te laten als je je inschrijft om onze site te kunnen gebruiken. Tevens is het verboden om fax- of afgesloten nummers als je telefoonnummer te gebruiken. Als online marktplaats stellen wij personen die elkaar niet kennen in staat om contracten met elkaar te sluiten en diensten uit te wisselen. Om te zorgen voor een veilige omgeving voor alle eBay-gebruikers, hebben we je telefoonnummer nodig. Aan de hand van dit nummer voeren wij risicobeoordelingen uit en kunnen wij snel de nodige beschermings- en onderzoeksmaatregelen treffen, onder meer om frauduleuze activiteiten te voorkomen. 

Als je een eBay-lid tegenkomt waarvan jij denkt dat deze valse contactgegevens in zijn of haar account heeft opgegeven, meld deze overtredingen dan door de link Customer Support onder aan deze pagina te gebruiken.

Disciplinaire maatregelen met betrekking tot valse of ontbrekende contactgegevens kunnen leiden tot de permanente schorsing van een gebruikersaccount, een tijdelijke schorsing of een formele waarschuwing. eBay zal de omstandigheden van een vermeende overtreding en het handelsverleden van de gebruiker in beschouwing nemen voordat er actie wordt ondernomen.

Als dit beleid wordt overtreden, kan eBay onder andere de volgende maatregelen treffen:

  • De aanbieding wordt beëindigd.

  • Accountprivileges worden beperkt.

  • De account wordt geschorst.

  • De verkoper krijgt de eBay-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug.

  • De verkoper verliest zijn PowerSeller-status.

Jan de Boer woont op de dorpsweg 5. Jan schrijft zich in voor eBay, maar geeft als naam Martijn de Vries op en als adres geeft hij de kerkstraat 12 op. Hiermee heeft Jan het beleid voor valse of ontbrekende contactgegevens overtreden.

Jan's broer Jim woont ook op de dorpsweg 5. Jim schrijft zich in op eBay, met zijn echte naam en adres. Hij gebruikt echter een oud telefoonnummer dat niet langer werkt. Jim heeft hiermee het beleid voor valse of ontbrekende contactgegevens overtreden.

Het succes van de eBay handelsplaats is afhankelijk van vertrouwen en transparantie. Het opgeven van valse contactgegevens ondermijnt deze beide principes. Daarnaast moeten handelspartners contact met elkaar op kunnen nemen. Dit lukt alleen als de gegevens van beide partijen bekend en correct zijn. Het verhoogt de kans op onbetaalde objecten, geschillen, negatieve feedback en andere problemen.

Contact opnemen met Klantenservice

Meld overtredingen of problemen met een ander eBay-lid.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.