Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor discussieforums

Overzicht van beleid

In de discussieforums van eBay kun je contact maken met andere eBay-leden, andere eBay-leden om hulp vragen en leren van de ervaringen en praktijktips van andere eBay-leden. Als de hele eBay-community onze principes respecteert, kunnen we er samen voor zorgen dat de forums een handige, leerzame en aangename plek blijven om mensen te ontmoeten en van alles met elkaar te bespreken.

Kijk hoe je berichten kunt plaatsen in onze discussieforums. Leden die berichten willen plaatsen in een discussieforum van eBay of in het Antwoordcentrum moeten zich houden aan het beleid voor discussieforums dat wordt beschreven in het onderstaande gedeelte met richtlijnen.

Als je denkt dat een bericht in het discussieforum dit beleid overtreedt, klik je op de link Ongepaste inhoud melden in het bericht. Als je met eBay ergens over wilt praten, kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Als je deelneemt aan een eBay-groep, is het belangrijk dat je je houdt aan het beleid voor groepen. Overige bijdragen van leden vallen onder het beleid voor community-content.

Zorg ervoor dat je deze richtlijnen naleeft. Als je dat niet doet, kunnen er allerlei maatregelen tegen je worden genomen, inclusief verwijdering van je berichten of andere content, tijdelijke of permanente ontzegging van toegang tot onze community-gedeelten, beperkingen op je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan

 • Discussielijnen en berichten over community-projecten.

 • Berichten waarin de privacy van alle eBay-leden wordt gerespecteerd en die beleefd zijn ten aanzien van leden, community-projecten en initiatieven.

 • Berichten waarin onze principes worden gerespecteerd.

 • Eén discussielijn per community-project per forum.

Beperkt

 • Je mag in het algemeen reclame maken voor een eBay-aanbieding die direct ten goede komt aan een community-project, maar je mag het objectnummer of de link naar de aanbieding niet plaatsen.

  • De advertentie moet direct verband houden met het community-project en mag slechts eenmaal per discussielijn per forum worden genoemd.

Niet toegestaan

 • Reclame maken voor objecten, aanbiedingen, services of commerciële websites, inclusief aanbiedingen om te handelen, 'gezocht'-berichten of verzoeken om bij te dragen aan goede doelen.

 • Pogingen zich voor te doen als eBay-medewerkers of andere eBay-leden

 • Extra gebruikersnamen maken om plaatsingslimieten te omzeilen

 • Manieren bespreken om het eBay-beleid te omzeilen

 • Verwijderde berichten of waarschuwingsbrieven bespreken of (opnieuw) plaatsen

 • Spreken over beperkte of geschorste leden of over leden die niet meer zijn ingeschreven

 • Anderen helpen, aanmoedigen of opdragen om eBay te verlaten, zodat ze kunnen verkopen, kopen of deelnemen op andere sites dan eBay, die de verkoop van handelswaar, veilingen of services omvatten, zoals forums buiten eBay, groepen buiten eBay en andere sites

 • Anderen aanmoedigen het eBay-beleid of de gebruikersovereenkomst van eBay te overtreden

 • Vijandige opmerkingen en persoonlijke geschillen

 • Contactgegevens of het e-mailadres van iemand plaatsen

 • JavaScript of actieve code

 • De link Melden misbruiken om berichten te kwader trouw of voor de grap te melden

 • Inhoud uit e-mails van anderen plaatsen

 • Informatie plaatsen over overtredingen door leden of aanbiedingen (lees in plaats daarvan ons beleid en meld de overtreding door contact met ons op te nemen)

 • Materiaal plaatsen dat op enige wijze een overtreding inhoudt van de gebruikersovereenkomst van eBay of van onze principes

 • Webadressen (URL's), websites of objectnummers plaatsen in de titel van een bericht of een discussielijn

 • Weigeren instructies van eBay-medewerkers op te volgen

 • Herhalende, verstorende of ongepaste discussielijnen

 • Onaanvaardbare afbeeldingen of tekst

 • Andere acties die de werking van de site verstoren

Wanneer leden het gevoel hebben dat ze hun groepsproject niet vrijelijk genoeg kunnen bespreken in een discussieforum, kan het gebruik van een openbare eBay-groep worden overwogen. Het is echter belangrijk dat men zich houdt aan het beleid voor groepen.

Toegestaan

 • Groepsprojecten ter ondersteuning van goede doelen van een bestaande non-profitorganisatie

 • Discussielijnen en berichten die zijn gewijd aan groepsprojecten

 • Berichten waarin de privacy van alle eBay-leden wordt gerespecteerd en die beleefd zijn ten aanzien van leden, groepsprojecten en initiatieven

 • Eén discussielijn per groepsproject per forum

Beperkt

 • Je mag in het algemeen reclame maken voor een eBay-aanbieding die direct ten goede komt aan een groepsproject, maar je mag het objectnummer of de link naar de aanbieding niet plaatsen.

  • De advertentie moet direct verband houden met het groepsproject en mag slechts eenmaal per discussielijn per forum worden genoemd

 • Webadressen (URL's) van websites die worden gebruikt om een groepsproject te promoten of te organiseren, zijn toegestaan, maar de website mag geen activiteit promoten die een overtreding zou inhouden van de gebruikersovereenkomst

Niet toegestaan

 • Proberen ons beleid te omzeilen door verzoeken te verhullen, of eufemismen of andere methodes te gebruiken

 • Verzoeken die door een groep worden gedaan om iemand met een probleem te helpen

 • Verzoeken die door iemand worden gedaan om hulp te krijgen met zijn of haar eigen problemen

 • Berichten en discussielijnen om geld in te zamelen voor niet-erkende goede doelen

Niet toegestaan

Content die obsceen, pornografisch of alleen voor volwassenen bestemd is, waaronder:

 • Foto's

 • Illustraties

 • Tekst

 • Cartoons

 • Humoristische afbeeldingen

 • Tekeningen of schilderijen

 • Ongepaste grappen

 • Links naar obsceen, pornografisch of materiaal dat alleen voor volwassenen bestemd is

 • Duidelijke dubbelzinnigheden of andere pogingen om content die niet is toegestaan, te verbergen of bewust verkeerd te spellen

 • Suggestieve titels, ook niet als ze bedoeld zijn als grappen

Niet toegestaan

 • Ongepast taalgebruik

 • Vulgair taalgebruik

 • Haatzaaiend of racistisch taalgebruik

 • Verstorende of vijandige opmerkingen

 • Dreigen met geweld

 • Persoonlijke geschillen

 • Pogingen aanstootgevende content te verbergen of bewust verkeerd te spellen

 • Aanstootgevend taalgebruik in gebruikersnamen

We verwijderen berichten die onaanvaardbaar taalgebruik van aanstootgevende aard bevatten.
Klik op de link Ongepaste content melden in het bericht om ons te informeren over leden van wie de gebruikersnamen of berichten aanstootgevende taal bevatten. Herhaal beledigende taal of aanstootgevende gebruikersnamen niet in een nieuw bericht. Dat is een overtreding van ons beleid en je berichten kunnen worden verwijderd. Verwijs in zulke situaties naar het lid door middel van het tijdstip van het bericht. Meld het lid ook bij ons.
Handtekeningen zijn herhaalde tekst of afbeeldingen die elke keer worden weergegeven als je iets in een discussielijn plaatst. Ze kunnen handmatig worden opgenomen of door middel van een tool die de handtekening toevoegt. eBay biedt je in het gedeelte Mijn instellingen van de eBay-discussieforums de gelegenheid een handtekening te maken. Je moet mogelijk inloggen bij je account om toegang tot deze instellingen te krijgen.
Het doel van een handtekening is andere leden iets over jezelf en je berichten te vertellen dat zij mogelijk interessant, leuk, grappig, diepzinnig of nuttig vinden.
We willen dat de leden van elke forum-community samen acceptabel gedrag definiëren en een etiquette opstellen, zodat alle leden handtekeningen kunnen waarderen zonder er last van te hebben. We bieden onze community-leden enige flexibiliteit om te komen tot richtlijnen voor handtekeningen binnen elk discussieforum. Een bepaald type handtekening kan op het ene discussieforum worden geaccepteerd en niet op het andere.

Toegestaan

 • Handtekeningen die niet meer dan 50 x 220 pixels in beslag nemen

 • Statische handtekeningen

 • Eén link naar ergens binnen eBay:

  • De link kan verwijzen naar een lijst met objecten die worden verkocht, een eBay-winkel, eBay-zoekresultaten of een eBay-groep.

Beperkt

Knipperende, bewegende of anderszins veranderende handtekeningen kunnen een probleem zijn voor community-leden die trage internetverbindingen, trage computers of tekstlezers gebruiken.

 • Deze typen handtekeningen kunnen worden gebruikt in forum-community's waar ze door alle leden worden getolereerd en geaccepteerd.

Niet toegestaan

 • Handtekeningen die niet in overeenstemming zijn met de richtlijnen van ons beleid

 • Handtekeningen die actieve code, scripts, Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript, mouseovers, trackingmechanismen, audiobestanden, cookies of enige andere code dan op standaardwijze gebruikte HTML bevatten

 • Handtekeningen met code die is geschreven om forumfilters te omzeilen

 • Handtekeningen die een voorstelling van een websiteadres bevatten, ook als dat je gebruikersnaam of de naam van je eBay-winkel is

 • Credits van derden binnen een handtekening

 • Links naar sites buiten eBay of meer dan één link in een handtekening

Als er een probleem met een handtekening in een bericht is, kunnen we deze verwijderen als:
 • De handtekening iets bevat dat specifiek verboden is

 • De handtekening onze richtlijnen voor grootte en inhoud overschrijdt

 • De handtekening niet in overeenstemming is met de richtlijnen die de leden van dat discussieforum overeen zijn gekomen

Houd rekening met de community van het forum waar je berichten plaatst. Als het op een bepaald communityforum bijvoorbeeld niet gebruikelijk is om grote, opzichtige handtekeningen toe te voegen, kan het plaatsen van een dergelijke handtekening als storend worden ervaren.
Uitzondering: soms voegen leden een 'Hulpbericht' aan een discussielijn in discussieforums toe om leden toegang te geven tot verschillende nuttige hulpmiddelen. Dit wordt niet als een handtekening beschouwd en valt buiten deze richtlijnen.

 • Content die door eBay-leden wordt geplaatst op de openbare discussieforums van eBay of het Antwoordcentrum vertegenwoordigt uitsluitend de mening van de auteur en valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur.

 • eBay behoudt zich het recht voor berichten om welke reden dan ook zonder enige waarschuwing of kennisgeving te verwijderen.

 • Gebruikersnamen met feedbackscores van minder dan 10 mogen slechts 10 berichten per dag plaatsen in de discussieforums.

 • Een beperking of schorsing van één gebruikersnaam geldt voor alle gebruikersnamen die voor het lid zijn geregistreerd en kunnen ook gelden voor andere eBay-leden in hetzelfde huishouden.

 • Het gebruik van onjuiste inschrijvingsgegevens of het maken van meerdere accounts voor gebruik in de discussieforums van eBay, met als doel verstorend te werken of detectie te voorkomen, kan leiden tot een permanente beperking of schorsing van alle bijbehorende, geregistreerde accounts.

 • Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen berichten in de forums plaatsen, ook als de inschrijving feitelijk op naam staat van een volwassene of als een minderjarig persoon toestemming van een ouder of voogd heeft.

 • Journalisten, onderzoekers en vertegenwoordigers van derden moeten toestemming vragen alvorens in een officiële hoedanigheid berichten te plaatsen of e-mails te sturen naar leden.

 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de eigenaar content te plaatsen waarop auteursrecht rust.

We proberen altijd trouw te blijven aan onze principes. Als onderdeel van dit streven heeft eBay dit beleid opgesteld om in de discussieforums een aangename en veilige omgeving te creëren en te behouden, waar open en eerlijke communicatie kan plaatsvinden tussen alle leden.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.