Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

De Assistent voor onbetaalde objecten gebruiken

 


Als je jezelf tijd en inspanning wilt besparen, kun je de Assistent voor onbetaalde objecten gebruiken om geschillen wegens onbetaalde objecten namens jou automatisch te openen en te sluiten. Wanneer de Assistent voor onbetaalde objecten is ingeschakeld, worden geschillen automatisch geopend als een koper na een bepaalde periode niet betaald heeft. Het standaardaantal dagen waarna een geschil wegens een onbetaald object wordt geopend, is 24 dagen.

Nadat het geschil is geopend, heeft de koper 4 dagen de tijd om het object te betalen. Als je de betaling binnen deze 4 dagen ontvangt, wordt het geschil automatisch gesloten.

Als je de betaling niet binnen 4 dagen ontvangt, wordt het geschil automatisch gesloten door de Assistent voor onbetaalde objecten, ontvang je creditering van de verkoopcommissie. Het onbetaalde object wordt geregistreerd op de account van de koper. Je kunt het object op elk moment opnieuw aanbieden.

Als je er de voorkeur aan geeft geschillen handmatig te openen en te sluiten, ga je naar Transactieproblemen oplossen. De koper en jij kunnen ook tot een overeenkomst komen om de transactie te annuleren.

Vereisten

De Assistent voor onbetaalde objecten kan enkel worden gebruikt voor aanbiedingen die voldoen aan de volgende vereisten:

 • PayPal wordt als enige betalingsmethode aangeboden (omdat de Assistent voor onbetaalde objecten zo kan nagaan of de koper wel of niet betaald heeft).

 • De koper maakt gebruik van eBay Afhandeling (of een afhandelingsdienst van derden die gebruik maakt van eBay Afhandeling).

 • De optie Alleen ophalen wordt niet aangeboden.

De Assistent voor onbetaalde objecten instellen

Zo kun je er gebruik van maken:
 1. Ga naar Mijn eBay en klik op de tab Account.

 2. Klik op de link Sitevoorkeuren aan de linkerkant van de pagina.

 3. Klik op de link Weergeven aan de rechterkant van Assistent voor onbetaalde objecten en klik op de link Bewerken.

 4. Selecteer Ja, laat de Assistent voor onbetaalde objecten namens mij geschillen openen en sluiten en in het vervolgkeuzemenu selecteer je het aantal dagen dat de Assistent voor onbetaalde objecten moet wachten om een geschil te openen (standaard na 24 dagen). Als je de kortere duur niet ziet (bijvoorbeeld 8 dagen), moet je je voorkeuren voor gecombineerde betalingen bijwerken.

 5. Zorg dat de optie Realtime is aangevinkt als je automatisch een e-mail wilt ontvangen:

  • wanneer de Assistent voor onbetaalde objecten een geschil opent

  • wanneer de Assistent voor onbetaalde objecten een geschil sluit

 6. Onder Het object automatisch opnieuw aanbieden wanneer het geschil is gesloten zonder betaling selecteer je Ja of Nee. Meer informatie over automatisch objecten opnieuw aanbieden

 7. Onder Kopers uitsluiten van de Assistent voor onbetaalde objecten voer je de gebruikersnamen van leden in voor wie je niet wilt dat de Assistent voor onbetaalde objecten automatisch een geschil opent. Meer informatie over kopers uitlsuiten

 8. Klik op Opslaan.

De Assistent voor onbetaalde objecten uitschakelen

Wanneer je de Assistent voor onbetaalde objecten uitschakelt, geef je de koper meer tijd om te betalen, en er wordt ook mee voorkomen dat er automatisch een onbetaald object geregistreerd wordt op de account van de koper. Zodra je de assistent hebt uitgeschakeld, kun je deze niet meer inschakelen voor die transactie.

Zo schakel je de assistent uit voor een specifieke transactie:
 1. Log in bij Mijn eBay.

 2. Klik links op de pagina op de link Verkocht.

 3. Zoek de transactie en selecteer in het vervolgkeuzemenu Meer acties de optie De Assistent voor onbetaalde objecten uitschakelen.

Als er al een geschil geopend is, kun je de Assistent voor onbetaalde objecten toch nog uitschakelen om te voorkomen dat het geschil automatisch wordt gesloten.

Zo schakel je de assistent uit bij een open geschil:
 1. Ga naar Transactieproblemen oplossen, klik op de link Inloggen in het gedeelte Je geschillen en log in.

 2. Zoek het object in de lijst met geschillen.

 3. Klik op de link Actie ondernemen en selecteer de optie Assistent voor onbetaalde objecten uitschakelen in het vervolgkeuzemenu.

Als je de Assistent voor onbetaalde objecten uitschakelt en de koper betaalt via PayPal, dan wordt het geschil automatisch gesloten. Als de koper een andere betalingsmethode gebruikt, moet je naar het gedeelte Verkocht in Mijn eBay gaan en Markeren als betaling ontvangen selecteren in het vervolgkeuzemenu.

Als de koper niet betaalt, moet je het geschil wegens een onbetaald object zelf sluiten. Als je het geschil niet handmatig sluit, wordt het automatisch gesloten op de 37ste dag nadat het werd geopend. Je ontvangt geen creditering van verkoopcommissie en het onbetaald object wordt niet geregistreerd op de account van de koper.

Zo schakel je de assistent uit voor alle toekomstige transacties:
 1. Log in bij Mijn eBay en klik op de tab Account.

 2. Klik op de link Sitevoorkeuren aan de linkerkant van de pagina.

 3. Klik op de link Weergeven aan de rechterkant van Assistent voor onbetaalde objecten en klik op de link Bewerken.

 4. Selecteer Nee bedankt, ik gebruik het standaardproces voor onbetaalde objecten indien nodig en open en sluit geschillen handmatig.

 5. Klik op Opslaan.

 

Automatisch objecten opnieuw aanbieden en aantallen aanpassen

Je kunt de Assistent voor onbetaalde objecten zo instellen dat wanneer een geschil wordt gesloten zonder betaling, het object automatisch opnieuw wordt aangeboden, met dezelfde opmaak en met dezelfde extra opties als je oorspronkelijke aanbieding.

Zo stel je de Assistent voor onbetaalde objecten in om automatisch objecten opnieuw aan te bieden:
 1. Log in bij Mijn eBay en klik op de tab Account.

 2. Klik op de link Sitevoorkeuren aan de linkerkant van de pagina.

 3. Klik op de link Weergeven aan de rechterkant van Assistent voor onbetaalde objecten en klik op de link Bewerken.

 4. Zorg ervoor dat de optie Ja, laat de Assistent voor onbetaalde objecten namens mij geschillen openen en sluiten is ingeschakeld.

 5. Onder Het object automatisch opnieuw aanbieden wanneer het geschil is gesloten zonder betaling selecteer je Ja.

 6. Klik op Opslaan.

Je bent wel nog verantwoordelijk voor kosten met betrekking tot het opnieuw aanbieden van het object, hoewel je object in aanmerking kan komen voor een creditering van de plaatsingskosten als je object meteen wordt verkocht nadat je het opnieuw hebt aangeboden.

Bepaalde kopers uitsluiten van de Assistent voor onbetaalde objecten

Je kunt een lijst van kopers maken voor wie je niet wilt dat de Assistent voor onbetaalde objecten automatisch geschillen opent. Je kunt dit bijvoorbeeld doen om kopers van je voorkeur meer tijd te geven om te betalen wanneer ze iets bij jou hebben gekocht. Als deze kopers niet betalen, moet je handmatig een geschil openen.

Zo sluit je bepaalde kopers uit van de Assistent voor onbetaalde objecten:
 1. Log in bij Mijn eBay en klik op de tab Account.

 2. Klik op de link Sitevoorkeuren aan de linkerkant van de pagina.

 3. Klik op de link Weergeven aan de rechterkant van Assistent voor onbetaalde objecten en klik op de link Bewerken.

 4. Zorg ervoor dat de optie Ja, laat de Assistent voor onbetaalde objecten namens mij geschillen openen en sluiten is ingeschakeld.

 5. Onder Kopers uitsluiten van de Assistent voor onbetaalde objecten voer je de gebruikersnamen van leden in voor wie je niet wilt dat de Assistent voor onbetaalde objecten automatisch een geschil opent.

 6. Klik op Opslaan.

Hoe de Assistent voor onbetaalde objecten van invloed is op feedback

Als de Assistent voor onbetaalde objecten is ingeschakeld, wordt de feedback van kopers die niet hebben betaald, automatisch geblokkeerd. Zodra de Assistent voor onbetaalde objecten een geschil opent, kan de koper geen feedback meer achterlaten voor de transactie totdat het geschil is gesloten en je de betaling hebt ontvangen.

Als de koper niet betaalt, wordt er een onbetaald object geregistreerd op de account van de koper en wordt de feedback die de koper voor deze transactie heeft achtergelaten voordat het geschil was geopend, verwijderd. Als de koper nog geen feedback heeft gegeven, is dat ook niet meer mogelijk nadat er een onbetaald object is geregistreerd.

Kopers kunnen onder de volgende voorwaarden echter wel feedback achterlaten:

 • De Assistent voor onbetaalde objecten heeft het geschil nog niet geopend.

 • De koper heeft betaald nadat het geschil is geopend.

 • De koper heeft met succes bezwaar aangetekend nadat het geschil is gesloten (alle voorgaande feedback wordt hersteld).

 • Er werd geen onbetaald object geregistreerd op de account van de koper nadat het geschil is gesloten.

Regels en beleid

De Assistent voor onbetaalde objecten werkt voor de meeste eBay-aanbiedingen, ook in de rubrieken voor auto-onderdelen en -accessoires. De optie is echter nog niet beschikbaar voor voertuigaankopen. Als je een auto hebt verkocht en nog geen betaling hebt ontvangen, kun je een geschil wegens onbetaald object openen in Transactieproblemen oplossen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.