Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Creditering van plaatsingskosten voor opnieuw aangeboden objecten

Over creditering van plaatsingskosten

Als je aangeboden object niet wordt verkocht of als de koper niet betaalt, kun je in aanmerking komen voor een creditering van de plaatsingskosten door het object opnieuw aan te bieden. Als het object de tweede keer wel wordt verkocht, crediteren we je account voor de plaatsingskosten voor het opnieuw aanbieden.

Als een koper niet betaalt, kun je een geschil wegens onbetaald object openen in Transactieproblemen oplossen. Hier kun je worden geholpen om het probleem met de koper op te lossen of de verkoopcommissie te laten crediteren. De creditering van de verkoopcommissie moet op je eBay-account worden geboekt voordat de plaatsingskosten kunnen worden gecrediteerd wanneer je het object opnieuw aanbiedt.

Een object opnieuw aanbieden

Zo bied je een object opnieuw aan:
 1. Klik op Mijn eBay boven aan de meeste eBay-pagina's.

 2. In het gedeelte Verkopen klik je op de link Verkocht of Onverkocht.

 3. Klik op de link Opnieuw aanbieden in het vervolgkeuzemenu naast het object.

Belangrijk: Plaatsingskosten worden automatisch gecrediteerd zodat je hiervoor geen aanvraag hoeft in te dienen. eBay stort de kosten automatisch terug op je rekening als je aanbieding aan de onderstaande voorwaarden voldoet. Als je object wordt verkocht, worden de kosten op je rekening terugbetaald.

Voorwaarden voor creditering van plaatsingskosten

 • Deze creditering is alleen van toepassing op de plaatsingskosten en niet de kosten voor extra aanbiedingsopties. Nadat het opnieuw aangeboden object is verkocht, wordt de toepasselijke verkoopcommissie in rekening gebracht.

 • Je moet de officiële functie Opnieuw aanbieden gebruiken voor een creditering van je plaatsingskosten. Als je bijvoorbeeld de inhoud van de oorspronkelijke aanbieding kopieert en in een nieuwe aanbieding plakt, kan eBay niet zien dat het om een opnieuw aangeboden object gaat en kan er geen creditering plaatsvinden.

 • Het opnieuw aangeboden object moet een winnende koper hebben. Als het object de tweede keer ook niet wordt verkocht, worden de plaatsingskosten niet terugbetaald.

 • Alleen een object dat je voor het eerst opnieuw aanbiedt, komt in aanmerking voor de creditering. Alle daaropvolgende keren dat je hetzelfde object opnieuw aanbiedt, kom je hiervoor niet meer in aanmerking.

 • Je moet het object binnen 90 dagen na afloop van de oorspronkelijke aanbieding opnieuw aanbieden.

 • De startprijs van het opnieuw aangeboden object mag niet hoger zijn dan de startprijs van de oorspronkelijke aanbieding.

 • Zowel de oorspronkelijke aanbieding als de opnieuw geplaatste aanbieding moet de verkoopvorm Veiling hebben.

 • Voor aanbiedingen met een vaste prijs en Onroerend goed-rubrieksadvertenties worden de plaatsingskosten niet gecrediteerd.

 • Bij zowel de oorspronkelijke aanbieding als de opnieuw geplaatste aanbieding moet het om 1 object gaan (dus niet om meerdere objecten).

 • Het opnieuw aangeboden object mag geen minimumverkoopprijs hebben als de oorspronkelijke aanbieding er ook geen had. Als de oorspronkelijke aanbieding een minimumverkoopprijs had, mag de minimumverkoopprijs voor het opnieuw aangeboden object niet hoger dan die van de oorspronkelijke aanbieding zijn. 

 • Als kwalificerende onbetaalde objecten opnieuw worden aangeboden en vervolgens worden verkocht, worden de plaatsingskosten automatisch terugbetaald.

 • Als je je object aanvankelijk tijdens een speciale actie hebt aangeboden en de oorspronkelijke plaatsingskosten lager waren dan de plaatsingskosten voor het opnieuw aangeboden object, wordt het laagste bedrag terugbetaald (als je object de tweede keer wel wordt verkocht).

 • Als je het object oorspronkelijk hebt aangeboden als een veilingaanbieding met plaatsingskosten van EUR 0,00, krijg je geen creditering of terugbetaling van de plaatsingskosten omdat het laagste bedrag wordt gecrediteerd (als je object de tweede keer wel wordt verkocht).

 • Als je de startprijs verlaagt wanneer je het object opnieuw aanbiedt, ontvang je geen creditering voor een eventueel verschil in plaatsingskosten. Het beleid is van toepassing op objecten waarop geen bod is uitgebracht en waarvan de gewijzigde startprijs leidt tot een ander prijsniveau voor plaatsingskosten.

Tips

 • Als je je object de eerste keer niet hebt verkocht, kun je desgewenst een andere titel verzinnen, de startprijs verlagen of meer details toevoegen aan de objectbeschrijving. Lees onze tips voor het opnieuw aanbieden van je objecten.

 • Als je terugbetaling wilt voor de creditering in je eBay-account, kijk dan hoe je een terugbetaling kunt aanvragen.

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.