Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor academische, bèta- en OEM-software

Overzicht van beleid

Bepaalde soorten software (waaronder academische, bèta- en OEM-software) zijn niet toegestaan op eBay, of er gelden bepaalde beperkingen voor het aanbieden van deze software, zoals hieronder beschreven.

Zorg ervoor dat je aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen jou ondernomen worden, zoals beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Wat zijn de richtlijnen?

Academische software is software die met aanzienlijke kortingen wordt verkocht aan studenten, faculteitsmedewerkers en onderwijsinstellingen. Je mag academische exemplaren van software niet aanbieden op eBay, tenzij je hiertoe geautoriseerd bent als wederverkoper van educatief materiaal of als onderwijsinstelling, student of faculteitsmedewerker.

Verkopers die willen weten of ze hun academische software mogen doorverkopen, moeten allereerst controleren of de softwareproducent een deelnemers pagina heeft. Verkopers kunnen ook proberen om rechtstreeks contact op te nemen met de softwareproducent.

Onder het auteursrecht is het de eigenaar van een exemplaar van een auteursrechtelijk beschermd werk doorgaans toegestaan ​​om dat eigen exemplaar door te verkopen. Als het software-exemplaar van de verkoper is onderworpen aan een licentieovereenkomst (zoals voor de meeste software het geval is), moet de verkoper de licentie doornemen en een advocaat raadplegen om te bepalen of het ​​object mag worden doorverkocht.

Verkopers die zijn geautoriseerd om academische software te verkopen, moeten dit aangeven in hun aanbieding.

Toegestaan

  • Als je een geautoriseerde wederverkoper van educatief materiaal voor dat softwarebedrijf bent.

Beperkt

  • Mogelijk kun je je object aanbieden als je student of faculteitsmedewerker bent. Doe navraag bij je onderwijsinstelling of het softwarebedrijf voor meer informatie.

  • Als het software-exemplaar van de verkoper is onderworpen aan een licentieovereenkomst (zoals voor de meeste software het geval is), moet de verkoper de licentie doornemen en een advocaat raadplegen om te bepalen of het ​​object mag worden doorverkocht.

Bètasoftware mag niet op eBay worden aangeboden. Dit zijn niet-definitieve software-exemplaren die softwareontwikkelaars ter evaluatie en probleemoplossing verspreiden, voordat de software officieel wordt uitgebracht.

Niet toegestaan

  • Bètasoftware, inclusief test-, prototype- en evaluatiesoftware

  • Bètasleutels, inclusief bètakaarten en toegangscodes

  • Eerder gebruikte of geactiveerde bètacodes

  • Digitaal geleverde bètacodes

OEM-software (Original Equipment Manufacturer), gebundelde software of herstelsoftware wordt geleverd bij de aankoop van nieuwe computerhardware. eBay heeft bepaald dat verkopers deze soorten software niet mogen aanbieden tenzij ze die samen met de oorspronkelijke hardware verkopen. 

Om te voldoen aan het beleid van eBay moet OEM-software vergezeld zijn van de noodzakelijke hardware, zoals hierboven beschreven, en moet de hardware specifiek en duidelijk beschreven zijn in de aanbieding.

Beperkt

  • OEM-, gebundelde of herstelsoftware mag alleen worden aangeboden in combinatie met de oorspronkelijke hardware, zoals het moederbord, de vaste schijf of computer die samen met de OEM-software is verkocht.

  • Hulp- en stuurprogramma's die bij randapparatuur worden geleverd, zoals een printer of scanner, mogen alleen worden aangeboden als deze samen met het originele randapparaat worden verkocht.

Niet toegestaan

  • OEM-, gebundelde of herstelsoftware die wordt aangeboden als zelfstandig object

eBay is altijd op zoek naar manieren om de ervaring van koper en verkoper te verbeteren. Wij vragen onze leden te voldoen aan alle wet- en regelgeving van de overheid. Met dit beleid worden kopers beschermd tegen de aanschaf van illegale handelswaar en worden intellectuele-eigendomsrechten beter beschermd.

Contact opnemen met Klantenservice

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.