Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Privacyverklaring

In onze Privacyverklaring hebben we alle belangrijke informatie over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens en jouw bijbehorende rechten voor jou verzameld.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 23 december 2021. Je kunt hier de vorige versie van de Privacyverklaring bekijken.

1. Omvang en updates van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze website en alle eBay-toepassingen, -diensten (inclusief betaalservices), -producten en -tools (gezamenlijk de "Services"), ongeacht hoe je deze Services opent of gebruikt, ook via mobiele apparaten en apps. Voor aanvullende regionale verklaringen, raadpleeg je sectie 12. Regionale en nationale privacyverklaringen hieronder.

 

Deze Privacyverklaring is ook van toepassing als er via een link of op een soortgelijke manier naar wordt verwezen, bijvoorbeeld op websites van partners waarop Services van eBay worden aangeboden.

We kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen door de herziene Privacyverklaring op deze website te plaatsen en de ingangsdatum van de herziene Privacyverklaring te vermelden. We kondigen wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring aan via Mijn berichten in Mijn eBay en/of via e-mail.

 
2. Verwerkingsverantwoordelijke
 

Welk bedrijf van de eBay-groep verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van je persoonlijke gegevens in verband met de levering van onze Services, is afhankelijk van hoe je onze Services gebruikt.

2.1 Gebruik van de Services

Afhankelijk van de regio waarin je je bevindt, is een van de volgende bedrijven van de eBay-groep verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van je persoonlijke gegevens in verband met onze Services (met uitzondering van betalingsdiensten voor verkopers):

 • VS: eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, VS

 • Canada: eBay Canada Limited, 240 Richmond Street West, 2nd Floor Suite 02-100 Toronto, Ontario, M5V 1V6, Canada

 • EU: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland

 • Verenigd Koninkrijk: eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk

 • India: eBay Singapore Services Private Limited, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315

 • Voor alle andere landen: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland

2.2 Gebruik van de betaalservices voor verkopers

Afhankelijk van de regio waarin je je bevindt en of we daar onze betalingsdiensten aanbieden, zijn de volgende bedrijven van de eBay-groep verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van je persoonlijke gegevens in verband met de levering van onze betalingsdiensten aan verkopers:

 • Verenigde Staten: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, Verenigde Staten

 • EU: eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

 • Verenigd Koninkrijk: eBay Commerce UK Ltd., 1 More London Place, London SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk

 • Canada: eBay Commerce Canada Limited, 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John NB E2L 2A9, Canada

 • Australië: eBay-Commerce Australië Pty. Ltd., Level 18, 1 York Street, Sydney NSW 2000, Australië

Zoals beschreven in onze Betalingsvoorwaarden, kunnen je persoonlijke gegevens door een of meer van deze bedrijven worden verwerkt, afhankelijk van je locatie en de locatie van de eBay-website waarop een gebruiker een transactie met je voltooit.

 

 
3. Functionaris Gegevensbescherming en contactpersoon
 

We hebben in verschillende landen functionarissen voor gegevensbescherming aangesteld, om toezicht te houden op de bescherming van je persoonlijke gegevens. Je vindt de contactgegevens van je functionaris voor gegevensbescherming in de lijst van onze functionarissen voor gegevensbescherming in ons eBay Privacy Center.

Als je bovendien vragen of klachten hebt over deze Privacyverklaring, onze wereldwijde privacynormen (voor meer informatie verwijzen we u naar par. 6.1 'Doorgifte van persoonsgegevens aan leden van het eBay Inc.-concern' onder artikel 6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens) of onze omgang met persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact opnemen met het eBay Privacy Team of de verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (zie Verwerkingsverantwoordelijke hierboven). Dit geldt ongeacht of wij in jouw land een functionaris voor gegevensbescherming hebben aangesteld. Je vindt alle benodigde informatie en contactgegevens in het eBay-privacycentrum.

 
4. Welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken
 

We verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer je onze Services gebruikt, een nieuw eBay-account aanmaakt, ons informatie verstrekt via een webformulier, informatie toevoegt of bijwerkt in je eBay-account, deelneemt aan online community-discussies of anderszins met ons communiceert. We verzamelen ook persoonlijke gegevens van andere bronnen (zoals andere ondernemingen van eBay Inc., kredietinstellingen en -bureaus, en gegevensverstrekkers).

 

In beginsel verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

4.1 Persoonsgegevens die je verstrekt bij het gebruik van onze Services of het aanmaken van een eBay-account

 • Gegevens die je identificeren, zoals je naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnaam of btw-nummer, die je bij het instellen van je eBay-account of op een later tijdstip opgeeft.

 • Als je onze betalingsdiensten als verkoper gebruikt, dan zijn er bijkomende identiteitsgegevens (zoals je burgerservicenummer of geboortedatum), fiscale nummers (zoals je btw-nummer) en andere informatie (zoals je bankrekeningnummer) die je opgeeft wanneer je onze betalingsdiensten gebruikt als verkoper.

 • Gegevens met betrekking tot biedingen, aankopen of verkopen die je bij een transactie verstrekt.

 • Content die je deelt met andere gebruikers via onze berichttools (zie voor meer informatie ook het kopje 'Berichten filteren die zijn verzonden via onze messagingtools' onder artikel 11. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming).

 • Financiële gegevens (bijvoorbeeld creditcard- en rekeningnummers, transactiegegevens en betalingsmethode).

 • Verzendgegevens, factuurgegevens en andere gegevens die je verstrekt, alsook gegevens vereist voor douane-inklaring (zoals btw-nummers of andere identificatienummers) en relevante verzendgegevens (zoals verzendnummers en trackinggegevens) bij verzending via een van onze programma's.

 • In sommige gevallen: leeftijd, geslacht, geboorteland, nationaliteit, werkstatus, gezinsstatus, belangen en voorkeuren.

 • Je kunt ons aanvullende informatie verstrekken via een webformulier of door informatie bij te werken of toe te voegen aan je eBay-account, door deel te nemen aan communitydiscussies, chats van leden, enquêtes, vragen, geschillenbeslechting, gesprekken met de klantenservice die met jouw toestemming zijn opgenomen, of als je contact met ons opneemt met een andere reden met betrekking tot onze Services.

 • Andere gegevens die wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht of gerechtigd zijn te verzamelen en te verwerken en die wij nodig hebben voor je verificatie of identificatie, of voor de verificatie van de gegevens die wij verzamelen.

4.2 Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer je onze Services gebruikt of een eBay-account aanmaakt.

 • Gegevens die worden gegenereerd als onderdeel van een van je transacties (biedingen, aankopen, verkopen) of die aan je eBay-account zijn gekoppeld als gevolg van een transactie waarbij je betrokken bent, zoals transactiebedragen, tijd en locatie van transacties en betaalmethode of uitbetalingsmethode.

 • Gegevens die worden gegenereerd via je andere acties wanneer je onze Services gebruikt en die gekoppeld zijn aan je eBay-account, bijvoorbeeld wanneer je objecten in je winkelwagentje plaatst, objecten op de volglijst plaatst, verkopers, zoekopdrachten of interesses opslaat, of gebruikers volgt.

 • Gegevens met betrekking tot alle andere interacties in het kader van onze Services, je advertentievoorkeuren en je communicatie met ons.

 • Locatiegegevens, inclusief je algemene locatiegegevens (bijvoorbeeld IP-adres) en, met jouw toestemming, de exacte locatiegegevens van je mobiele apparaat. Vergeet niet dat je voor de meeste mobiele apparaten het gebruik van exacte locatiediensten voor alle applicaties kunt beheren of uitschakelen in het instellingenmenu van je mobiele apparaat.

 • Computer- en verbindingsinformatie, zoals statistieken over je gebruik van onze diensten, informatie over dataverkeer van en naar websites, verwijzings-URL, informatie over advertenties, je IP-adres, je toegangstijden inclusief de pagina's die binnen onze Services worden bezocht, je taalinstellingen en je webloginformatie.

4.3 Persoonsgegevens die we verzamelen in verband met het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies, web beacons en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen in verband met onze Services. Wij verzamelen deze gegevens van de apparaten (inclusief mobiele apparaten) waarmee je onze Services gebruikt. De verzamelde gegevens omvatten de volgende gebruiks- en apparaatgerelateerde informatie:

 • Gegevens over de pagina's die je bezoekt, de toegangstijd, de frequentie en duur van de bezoeken, de links waarop je klikt en andere acties die je onderneemt in het kader van je gebruik van onze Services en in reclame en e-mailcontent.

 • Gegevens over je activiteiten en interacties met onze reclamepartners, inclusief gegevens over de advertenties die je werden getoond, hoe vaak ze werden getoond, wanneer en waar ze werden getoond, en of je enige actie hebt ondernomen, zoals het aanklikken van een advertentie of het maken van een aankoop.

 • Het gebruikerssegment of de categorie waarin je als gebruiker valt, bijv. vrouw, 20-49 jaar, geïnteresseerd in sneakers.

 • Model of apparaattype, besturingssysteem en -versie, browsertype en -instellingen, apparaat-ID of individuele apparaat-ID, advertentie-ID, token voor individueel apparaat, en cookie-gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld cookie-ID).

 • Het IP-adres van waaruit je apparaat toegang heeft tot onze Services.

 • Locatiegegevens, inclusief je algemene locatiegegevens (bijvoorbeeld IP-adres) en, met jouw toestemming, de exacte locatiegegevens van je mobiele apparaat. Vergeet niet dat je voor de meeste mobiele apparaten het gebruik van exacte locatiediensten voor alle applicaties kunt beheren of uitschakelen in het instellingenmenu van je mobiele apparaat.

Voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën en je keuzes, zie 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

4.4 Persoonsgegevens uit andere bronnen

Wij verzamelen ook persoonsgegevens over jou uit andere bronnen en van derden, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Dit omvat in het bijzonder de volgende gegevens:

 • Gegevens uit openbare bronnen (bijvoorbeeld: demografische gegevens)

 • Gegevens van kredietinstellingen of -bureaus (bijvoorbeeld kredietrapporten en -controles, identiteitsbevestiging, gegevens voor risicoanalyse en instelling van kredietlimieten)

 • Gegevens van gegevensverstrekkers (bijvoorbeeld "Know Your Customer"/identiteitsverificatie, demografische gegevens, op interesse gebaseerde gegevens en gegevens met betrekking tot online advertenties)

 • Met betrekking tot onze betaaldiensten voor verkopers: gegevens van de overheid of uit andere bronnen met betrekking tot eerdere veroordelingen van de betreffende verkoper, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving.

We combineren of koppelen de persoonlijke gegevens die we over jou verzamelen met de gegevens van deze andere bronnen. Wanneer persoonlijke gegevens door derden aan ons worden verstrekt, nemen we stappen om te bevestigen dat het deze derden wettelijk is toegestaan om je persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Wij krijgen ook toegang tot persoonsgegevens over jou van andere leden van de eBay Inc. corporate family.

4.5 Gegevens van sociale netwerken die je met ons deelt

 • Je kunt sociale netwerken (zoals Facebook) of andere aanbieders van diensten voor eenmalige aanmelding (zoals Google of Apple) waarbij je al een account hebt, gebruiken om een eBay-account aan te maken of om je eBay-account aan dergelijke diensten voor eenmalige aanmelding te koppelen. Jij kunt bepalen tot welke persoonlijke gegevens we toegang hebben bij het autoriseren van de verbinding met de dienst voor eenmalige aanmelding.

 • We staan toe dat je je persoonlijke gegevens deelt met sociale netwerken (zoals Facebook) of dat je je eBay-account koppelt aan een sociaal netwerk. Deze sociale netwerken kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonlijke gegevens die zij over jou hebben opgeslagen (bijv. content die je hebt bekeken of leuk vindt, informatie over de advertenties die je hebt gezien of waarop je hebt geklikt, etc.). Je kunt bepalen tot welke persoonlijke gegevens we toegang krijgen via de privacyinstellingen van ieder sociaal netwerk.

 • We kunnen ook gebruik maken van plug-ins of andere technologieën van verschillende sociale netwerken. Als je op een link klikt die wordt weergegeven via een plug-in voor sociale netwerken, maak je vrijwillig verbinding met dat sociale netwerk.

 
5. Doeleinden en wettelijke grondslag voor gegevensverwerking en categorieën van ontvangers
 

We verwerken je persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende wettelijke grondslagen die deze verwerking toestaan. We verwerken je persoonlijke gegevens bijvoorbeeld om onze Services te leveren en te verbeteren, om je een gepersonaliseerde gebruikerservaring op deze website te bieden, om contact met je op te nemen over je eBay-account en onze Services, om klantenservice te verlenen, om je gepersonaliseerde reclame- en marketingcommunicatie te bieden en om frauduleuze of onwettige activiteiten te detecteren, te voorkomen, te bestrijden en te onderzoeken. We delen je gegevens ook voor die doeleinden met derden, waaronder serviceproviders die namens ons optreden. Daarnaast kunnen we je persoonlijke gegevens delen met de bedrijven van de eBay-groep om te voldoen aan onze overeenkomst met jou in het kader van de Gebruikersovereenkomst en, indien van toepassing, de Betalingsvoorwaarden.

 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, met inbegrip van de categorieën ontvangers naar wie wij persoonlijke gegevens verzenden voor de genoemde doeleinden, gerangschikt op onze wettelijke grondslag voor deze verwerking of uitwisseling:

5.1 Wij verwerken je persoonsgegevens om ons contract met je uit te voeren en om je onze Services te leveren. Dit omvat de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van gegevens die op jou of je bedrijf betrekking hebben met het oog op het sluiten van een contract met jou en de uitvoering daarvan.

 • Levering van onze Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot het mogelijk maken en uitvoeren van transacties met andere gebruikers (inclusief de overdracht van je persoonlijke gegevens aan andere gebruikers waar nodig voor het uitvoeren van de transactie, inclusief in gevallen van beëindigde, mislukte of vervolgens geannuleerde transacties, bijv. door het delen van je retouradres zodat een koper een object kan terugsturen), weergeven van je transactie- en feedbackgeschiedenis aan jou, aanbieden en verbeteren van functies zoals betalingsverwerking, beoordelingen en het beheer van eBay-accounts, leveren van andere services die je mogelijk gebruikt (zoals beschreven in verband met dergelijke services) en het garanderen van de functionaliteit van onze Services. In verband met de levering van onze Services sturen we je berichten over de uitvoering van transacties en het gebruik van onze Services in overeenstemming met de communicatievoorkeuren in je eBay-account.

 • Het mogelijk maken van de levering van gekochte artikelen door logistieke/vervoersdienstverleners met inbegrip van kennisgevingen in verband met de levering (zoals trackinginformatie), dit laatste voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving zonder jouw toestemming.

 • Levering van onze betalingsdiensten in overeenstemming met de Betalingsvoorwaarden.

 • Leveren van algemene klantenservice, waaronder de oplossing van problemen met je eBay-account, de oplossing van geschillen, de levering van andere services in het kader van onze klantenservice en de tenuitvoerlegging van schuldvorderingen. Voor deze doeleinden kunnen we contact met je opnemen via berichten in Mijn eBay, e-mail, telefoon, sms, pushberichten op je mobiele apparaat of per post. Indien wij telefonisch contact met je opnemen, kunnen wij, met het oog op de efficiëntie, automatisch gekozen of vooraf opgenomen oproepen of automatische sms-berichten gebruiken in overeenstemming met onze Gebruikersovereenkomst en Betalingsvoorwaarden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 • Verwerken van algemene locatiegegevens (zoals IP-adres of postcode) om je te voorzien van locatiegebaseerde diensten (zoals het zoeken in een straal en andere content die is gepersonaliseerd op basis van je algemene locatiegegevens).

 • Handhaving van onze Gebruikersovereenkomst, de Betalingsvoorwaarden, deze Privacyverklaring en andere regels en beleid.

 • Plaatsen en promoten van je aanbiedingen en gerelateerde content op de websites of in de applicaties, diensten en tools van andere leden van het eBay Inc.-concern of samenwerkende externe exploitanten van websites, applicaties, diensten en tools. Wanneer wij de content van je aanbiedingen en alle daarmee verband houdende persoonsgegevens met derden delen, doen wij dit alleen op basis van een overeenkomst die het gebruik van dergelijke persoonsgegevens door de derde partij beperkt tot de doeleinden die nodig zijn om te voldoen aan haar contractuele verplichtingen jegens ons. Derde aanbieders zijn contractueel verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen met betrekking tot deze gegevens. Het is strikt verboden voor derden om persoonsgegevens uit je aanbiedingen door te geven aan andere derden. In het geval van doorgifte van jouw persoonsgegevens aan leden van het eBay Inc.-concern vloeien dergelijke beperkingen voort uit onze Binding Corporate Rules (voor meer informatie verwijzen we u naar par. 6.1 'Doorgifte van persoonsgegevens aan leden van het eBay Inc.-concern' onder artikel 6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens).

Indien noodzakelijk geven wij jouw persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Andere eBay-gebruikers

 • Externe dienstverleners, authenticatiepartners, partners voor fysieke opslagdiensten, en verzendbedrijven (zoals DHL, UPS, enz.)

 • Regeringsinstanties en openbare autoriteiten (inclusief douane- en belastingdiensten)

 • Betaaldienstaanbieders

 • Externe exploitanten van websites, applicaties, diensten en tools

5.2 Wij verwerken jouw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn. Dit omvat de volgende doeleinden:

 • Deelname aan onderzoeken en procedures (met inbegrip van gerechtelijke procedures) van overheden of overheidsinstellingen, met name met het oog op het opsporen, onderzoeken en vervolgen van illegale activiteiten.

 • Preventie, opsporing en beperking van illegale activiteiten (bijvoorbeeld fraude, witwassen van geld en financiering van terrorisme).

 • Voldoen aan informatieverzoeken van derden op basis van wettelijke informatierechten die zij jegens ons hebben (bijv. in het geval van een inbreuk op intellectuele eigendom, productpiraterij of andere onrechtmatige activiteiten).

 • Het waarborgen van de informatiebeveiliging van onze Services.

 • Bewaring en opslag van jouw persoonsgegevens om te voldoen aan specifieke wettelijke opslagvereisten (voor meer informatie over de opslag van je gegevens door eBay, zie 7. Opslagduur en verwijdering van de gegevens).

Indien noodzakelijk geven wij jouw persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of overheden (inclusief de fiscale en financiële autoriteiten), intergouvernementele of supranationale instanties (in verband met onze betaaldiensten die wij in de EU aan verkopers verlenen, met name met betrekking tot de naleving van de Luxemburgse wetgeving inzake de FATCA van 7 juli 2015 en de Common Reporting Standard van 18 december 2015 van de OESO).

 • Derden op basis van wettelijke informatievorderingen jegens ons.

 • Derde dienstverleners

 • Derden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures, in het bijzonder als zij ons een, een gerechtelijk bevel of een gelijkwaardig bevel toezenden.

 • Bureaus of verenigingen van kredietagentschappen, indien vereist onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld informatie over betalingsachterstanden, wanbetalingen of andere onregelmatigheden die relevant kunnen zijn voor je kredietrapport).

5.3 Wij verwerken je persoonsgegevens om je vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit omvat de volgende doeleinden:

 • Het voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken van onrechtmatige activiteiten die kunnen leiden tot aantasting van je vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon, tenzij er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

Indien nodig geven wij je persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of openbare autoriteiten, intergouvernementele of supranationale organen of instanties

 • Derden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures

 • Externe dienstverleners

5.4 Wij verwerken je persoonsgegevens waar nodig voor de doeleinden van de legitieme belangen die wij of een derde partij nastreven, behalve wanneer deze belangen worden overschreven door jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Om een goede balans te vinden tussen onze legitieme belangen en jouw rechten, hebben wij passende controlemechanismen ingevoerd. Op basis hiervan verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Deelname aan onderzoeken en procedures (met inbegrip van gerechtelijke procedures) die worden gevoerd door rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of openbare autoriteiten, intergouvernementele of supranationale organen, in het bijzonder met het oog op het opsporen, onderzoeken en vervolgen van illegale handelingen, tenzij er een wettelijke verplichting van die strekking bestaat, en we er terecht van uit mogen gaan dat het openbaar maken van de gegevens noodzakelijk is om dreigende nadelen af te wenden of een vermoeden van een illegale handeling te melden. In dergelijke gevallen zullen wij alleen bekendmaken wat wij nodig achten, zoals je naam, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, (vorige) gebruikersnamen, IP-adres, fraudeklachten, biedings- en advertentiegeschiedenis.

 • Bescherming van de legitieme belangen van derden in het kader van civielrechtelijke geschillen (inclusief het onderzoek van dergelijke geschillen), tenzij er een wettelijke verplichting in die zin bestaat, als we er terecht van uit mogen gaan dat het noodzakelijk is om de gegevens aan deze derden door te geven om dreigende nadelen te voorkomen.

 • Preventie, opsporing, beperking en onderzoek van fraude, beveiligingsinbreuken en andere verboden of onrechtmatige activiteiten, inclusief de beoordeling van de bijbehorende risico's (bijvoorbeeld door het gebruik van captcha's of het telefoonnummer dat is opgeslagen op je eBay-account voor risicobeoordeling en authenticatie op basis van twee factoren), tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting in die zin.

 • Monitoring en verbetering van de informatiebeveiliging van onze Services, tenzij er een wettelijke verplichting daartoe bestaat.

 • Uitvoering van overeenstemmingscontroles, kredietwaardigheids- en andere controles van de financiële draagkracht, evaluatie van aanvragen en vergelijking van de informatie met het oog op de nauwkeurigheid en de verificatie.

 • Automatische filtering en, waar nodig, handmatige controle van berichten die via onze messagingtools worden verzonden (inclusief chatberichten en e-mails die naar alias-e-mailadressen van eBay worden gestuurd) om frauduleuze of verdachte activiteiten of schendingen van onze Gebruikersovereenkomst of andere regels, inclusief het afdwingen van het verbod op aankopen en verkopen buiten eBay om, het kopje 'Berichten filteren die zijn verzonden via onze messagingtools' (zie artikel 11. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming).

 • Het aanbieden van functies voor gebruikers die de verwerking van transacties gemakkelijker of eenvoudiger maken (bijvoorbeeld beheer van meerdere afleveradressen).

 • Analyseren en verbeteren van de diensten van de ondernemingen van eBay Inc., bijv. door het bekijken van gebruiksgegevens van de site of informatie van gebruikers over geblokkeerde of vastgelopen pagina's om problemen te identificeren en op te lossen en om je een verbeterde gebruikerservaring te bieden, onder meer als onderdeel van productontwikkeling.

 • Analyse van de telefoongesprekken met onze klantenservice die we met jouw toestemming hebben opgenomen.

 • Advertenties per post (volgens je communicatievoorkeuren in je eBay-account).

 • Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zonder jouw toestemming, communicatie met jou via elektronische post (bijv. e-mail of sms-berichten) of telefoon om je vouchers, kortingen en speciale aanbiedingen aan te bieden, opiniepeilingen en enquêtes uit te voeren en je te informeren over onze services (in overeenstemming met je communicatievoorkeuren in je eBay-account). Als je geen e-mailmarketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kun je je ook afmelden door op de link in de ontvangen e-mail te klikken. Om technische redenen kan de uitvoering enkele dagen duren.

 • Kennisgevingen met betrekking tot aanbiedingen en informatie over onze Services na het inloggen op je account of in Mijn berichten in Mijn eBay (volgens je communicatievoorkeuren in je eBay-account).

 • Voor gebruikers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk: Personalisering, meting en verbetering van onze advertenties in ons online aanbod, het online aanbod van leden van het eBay Inc.-concern of derden.

 • Het weergeven van pagina-content op een wijze die items en diensten toont die je leuk vindt, gebaseerd op de acties die je onderneemt.

 • Om technische redenen kan de implementatie enkele dagen in beslag nemen.

 • Beoordeling van de status van de dienst (bijvoorbeeld op basis van traceerinformatie als verkopers verzendetiketten van verzendaanbieders via eBay gebruiken of trackingnummers opgeven).

 • Aanbieden van partner- en bonusprogramma's en andere gezamenlijke marketingactiviteiten, bijv. aanbiedingen voor financiering door de verkoper, co-branded creditcards in samenwerking met een externe kredietverstrekker of creditcardmaatschappij.

 • Het aanbieden van gedeelde inhoud en diensten (zoals registratie voor diensten, transactieverwerking en klantenservice) met leden van het eBay Inc.-concern of samenwerkende betaaldienstaanbieders.

 • Initiëren, voorbereiden en uitvoeren van een bedrijfsovername, bijvoorbeeld in geval van een fusie met een andere onderneming of overname door een andere onderneming. Indien een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zullen wij van de gefuseerde entiteit eisen dat zij zich houdt aan deze Privacyverklaring met betrekking tot je persoonsgegevens. Indien je persoonsgegevens worden verwerkt voor een doel dat niet in deze Privacyverklaring is vermeld, zal je vooraf op de hoogte worden gesteld van de verwerking van je gegevens voor dit nieuwe doel.

 • Het instellen van of verdediging tegen juridische claims, inclusief die van een eBay-gebruiker tegen een andere eBay-gebruiker.

Indien nodig geven wij je persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Externe dienstverleners

 • Andere eBay-gebruikers

 • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of openbare autoriteiten, intergouvernementele of supranationale organen of instanties

 • Derden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures

 • Betaaldienstaanbieders

 • Kredietinstellingen of -bureaus, services voor gegevensverificatie, leveranciers van risicoanalyses en incassobureaus (bijvoorbeeld informatie over achterstallige betalingen, wanbetaling of andere onregelmatigheden die relevant kunnen zijn voor je kredietrapport, of die we gebruiken om je identiteit te controleren, risico te analyseren, kredietlimieten te stellen of onbetaalde schulden te innen).

 • Andere bedrijven in het kader van een overname van een bedrijf

 • Deelnemers aan het VeRO-programma (Verified Rights Owner) van eBay, het PROACT-programma en andere derden in het geval van een onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectuele eigendom, winkelcriminaliteit, gestolen goederen, productpiraterij of andere illegale activiteiten, als we, naar eigen goeddunken, het onderzoek naar een dergelijk incident noodzakelijk of nuttig achten. In dergelijke gevallen maken we persoonlijke gegevens bekend waaronder de naam, het adres, de woonplaats, de postcode, het land, het telefoonnummer, het e-mailadres en de bedrijfsnaam van de verkoper aan de derde partij en verplichten we de derde partij middels een wereldwijde geheimhoudingsovereenkomst om de gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Informatie over je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen vind je hieronder onder 8. Rechten als betrokkene en, met betrekking tot het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, hieronder onder 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

5.5 Met jouw toestemming verwerken wij je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor gebruikers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk: Personalisering, meting en verbetering van advertenties in ons online aanbod, het online aanbod van leden van het eBay Inc.-concern of derden.

 • Marketingcommunicatie per telefoon of elektronische mail (zoals e-mail of sms), met inbegrip van communicatie door andere leden van het eBay Inc.-concern of van derden, tenzij deze communicatie is toegestaan zonder jouw toestemming op grond van de toepasselijke wetgeving. We kunnen derden inschakelen om namens ons marketingcommunicatie te verzenden. 

 • Verwerken van je exacte locatiegegevens om locatiegerichte services te leveren. Op de meeste mobiele toestellen kun je in het instellingenmenu het gebruik van nauwkeurige locatiediensten voor alle toepassingen beheren of uitschakelen.

 • Voor gebruikers binnen de Europese Economische Ruimte (EER): het opslaan van je financiële gegevens (bijv. creditcard- en rekeningnummers) voor toekomstige transacties.

 • Leveren van een service voor eenmalige aanmelding waarmee je je kunt registreren of kunt inloggen bij diensten van derden met behulp van je eBay-logingegevens.

 • Verwerking van je persoonsgegevens op basis van jouw toestemming, die je hebt gegeven, zodat wij of derden je in staat kunnen stellen om bepaalde diensten te gebruiken of deze aan jou beschikbaar kunnen stellen.

Informatie over je recht om je toestemming in te trekken vind je hieronder onder 8. Rechten als betrokkene en informatie met betrekking tot het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën onder 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

Indien nodig geven wij je persoonsgegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Externe dienstverleners

 • Derden die onze service voor eenmalige aanmelding gebruiken (zoals door jou geautoriseerd in elk afzonderlijk geval)

 • Andere derden met wie wij samenwerken om je bepaalde diensten aan te bieden (zoals beschreven bij het verkrijgen van de betreffende toestemming van de gebruiker).

 • Externe financiële instellingen met wie we samenwerken om je financiële producten aan te bieden, zodat zij gezamenlijke content en services kunnen aanbieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice). Deze externe financiële instellingen met wie we samenwerken zullen je persoonsgegevens alleen gebruiken om je marketingcommunicatie te sturen als je hun diensten hebt aangevraagd.

5.6 Gegevensuitwisseling tussen leden van het eBay Inc.-concern

Zoals hierboven onder "Persoonsgegevens uit andere bronnen" is beschreven, ontvangen we ook toegang tot persoonsgegevens over jou van andere leden van het eBay Inc.-concern. Dit stelt ons in het bijzonder in staat om je, met jouw toestemming zoals wettelijk vereist, informatie te verstrekken over producten en diensten die naar onze mening interessant zouden kunnen zijn voor jou, en om onze producten, diensten, inhoud en reclame te verbeteren door je gebruik van de diensten van andere leden van het eBay Inc.-leden te analyseren, in het bijzonder door het matchen van bepaalde gegevens (bijvoorbeeld cookie-ID's). Bovendien kunnen we zo fraude, beveiligingsinbreuken en andere verboden of onwettige activiteiten, inclusief de beoordeling van de bijbehorende risico's, beter voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken. We zullen ook toegang tot persoonsgegevens over jou verlenen aan andere leden van het eBay Inc.-concern. Voor zover andere leden van het eBay Inc.-concern toegang hebben tot je persoonsgegevens, zullen zij zich houden aan normen die minstens dezelfde bescherming bieden als de normen die beschreven worden in deze Privacyverklaring.

5.7 Bijkomende informatie over onze betaaldiensten voor verkopers

Met betrekking tot onze betaaldiensten voor verkopers in de EU wijzen wij er bovendien op dat eBay S.à r.l. onder het beroepsgeheim valt, wat een bijzondere transparantie vereist met betrekking tot de verwerking en vooral de doorgifte van je persoonsgegevens. Wij wijzen je er daarom uitdrukkelijk op dat eBay S.à r.l. je persoonsgegevens aan betrouwbare derden en zakenpartners kan doorgeven, indien dit nodig is om onze betaaldiensten voor verkopers te leveren, zoals hierboven beschreven in paragraaf 5 van het Privacybeleid. Hieronder vallen met name de volgende derden en zakenpartners:

 • Andere betaaldienstaanbieders, met inbegrip van financiële instellingen

 • Bedrijven die financiële producten, analyses en scores aanbieden (bijvoorbeeld kredietagentschappen of bureaus)

 • Autoriteiten, agentschappen en andere overheidsinstanties (bijvoorbeeld ter bestrijding van fraude)

 • Accountants en andere professionele adviseurs

Je kunt een volledige lijst van alle externe aanbieders en zakenpartners voor onze betaaldiensten voor verkopers in de EU aanvragen door contact met ons op te nemen.

5.8 Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken gebruik van technologieën die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Wij zullen geen geautomatiseerde beslissingen over jou nemen die aanzienlijke gevolgen voor jou hebben, tenzij een dergelijke beslissing noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van een overeenkomst met jou, we je toestemming hebben verkregen, of we volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om dergelijke technologie te gebruiken. Informatie over je recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van je gegevens vind je hieronder onder 8. Rechten als betrokkene.

 
 6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens
 

Sommige ontvangers van je persoonsgegevens bevinden zich buiten je land of hebben kantoren in landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming een ander beschermingsniveau kan bieden dan de wetgeving in je land. Bij de doorgifte van persoonsgegevens aan dergelijke ontvangers bieden wij passende waarborgen.

 

6.1 Doorgifte van persoonsgegevens aan leden van het eBay Inc.-concern

De doorgifte van persoonlijke gegevens tussen verschillende leden van het eBay Inc.-concern (bijv. om grensoverschrijdende transacties mogelijk te maken en voor andere wettelijk toegestane doeleinden) is gebaseerd op onze wereldwijde beginselen inzake gegevensbescherming, wat bindende interne regels voor gegevensbescherming zijn (bindende bedrijfsregels, BCR's), of andere passende garanties (bijv. standaardbepalingen inzake gegevensbescherming uitgegeven of goedgekeurd door de Europese Commissie (2021/914/EU, 2010/87/EU, 2001/497/EG of 2004/915/EG)). Door middel van onze Binding Corporate Rules verplichten leden van het eBay Inc.-concern zich ertoe je persoonsgegevens te beschermen en de verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming na te komen. Meer informatie over onze Binding Corporate Rules en onze wereldwijde principes voor gegevensbescherming vind je in het eBay Privacy Center.

6.2 Overige doorgifte van persoonsgegevens (van de Europese Economische Ruimte naar derde landen)

Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers (see section 5. Doeleinden en wettelijke grondslag voor gegevensverwerking en categorieën van ontvangers) die zich overal ter wereld kunnen bevinden. Wij zullen je persoonsgegevens alleen doorgeven vanuit de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar derde landen, d.w.z. landen buiten de EER, op basis van passende waarborgen of indien anders toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Tot de derde landen die volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, behoren momenteel Andorra, Argentinië, Canada (voor ondernemingen die onder de Personal Information Protection and Electronic Documents Act vallen), Zwitserland (voor overdrachten buiten de EER), de Faeröer, Guernsey, de staat Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkijk en Uruguay. In andere gevallen biedt eBay de nodige waarborgen, bijvoorbeeld door het sluiten van contracten inzake de gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (bijvoorbeeld standard contractual clauses inzake gegevensbescherming (2021/914/EU, 2010/87/EU, 2001/497/EG of 2004/915/EG)) met de ontvangers, of door andere maatregelen waarin de wet voorziet. Een kopie van de documentatie van de door ons genomen maatregelen is beschikbaar op aanvraag. Wij evalueren regelmatig de maatregelen die zijn genomen om de eisen te beoordelen die voortvloeien uit nieuwe regelgevingsrichtsnoeren en jurisprudentie, bijvoorbeeld uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in zaak C-311/18.

 
7. Opslagduur en verwijdering van persoonsgegevens
 

Jouw persoonsgegevens worden door ons en onze serviceproviders opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover dat nodig is voor de verwerkingsdoeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven (zie 5. Doeleinden en wettelijke grondslag voor gegevensverwerking en categorieën van ontvangers voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden). Daarna verwijderen we je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren en verwijderen van gegevens of nemen we de nodige stappen om de gegevens anoniem te maken, tenzij we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om je persoonlijke gegevens langer te bewaren (bijv. voor de naleving van de wettelijke voorschriften, fiscale, boekhoudkundige of controledoeleinden, of om frauduleuze of illegale activiteiten op eBay op te sporen en te voorkomen). In Europa zijn de bewaartermijnen doorgaans tussen 6 en 10 jaar (bijv. voor contracten, berichten en zakelijke brieven). Voor zover wettelijk toegestaan of vereist, beperken wij de verwerking van je gegevens in plaats van ze te verwijderen (bijv. door de toegang tot je gegevens te beperken). Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin we de gegevens nog nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het doen gelden of voeren van verweer tegen juridische claims, of wanneer dergelijke bewaring op een andere manier vereist of toegestaan is door de wet. In deze gevallen is de duur van de beperking van de verwerking afhankelijk van de respectievelijke wettelijke verjarings- of bewaartermijnen. De gegevens zullen worden verwijderd na het verstrijken van de relevante verjarings- of bewaartermijnen.

 

De specifieke bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gedocumenteerd in onze regionale richtlijnen voor het bewaren van gegevens. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren kan variëren afhankelijk van de diensten die we leveren en onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke nationale wetgeving. De volgende factoren zijn typisch van invloed op de bewaartermijn:

 • Noodzaak voor de levering van onze Services
  Dit omvat zaken als het uitvoeren van de Gebruikersovereenkomst met jou, het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het beveiligen van onze systemen en het bijhouden van de juiste zakelijke en financiële administratie. De meeste van onze bewaartermijnen worden bepaald op basis van deze algemene regel.

 • Verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming
  Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming (inclusief toestemming voor uitgebreide opslag), bewaren wij de gegevens zo lang als nodig is om ze volgens jouw toestemming te kunnen verwerken.

 • Wettelijke, contractuele of andere soortgelijke verplichtingen
  De overeenkomstige opslagverplichtingen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit wetten of officiële bevelen. Het kan ook nodig zijn om persoonsgegevens op te slaan met betrekking tot lopende of toekomstige juridische geschillen. Persoonsgegevens in contracten, kennisgevingen en zakelijke brieven kunnen onderworpen zijn aan wettelijke opslagverplichtingen, afhankelijk van de nationale wetgeving.

 
 8. Rechten als betrokkene
 

Behoudens eventuele beperkingen op grond van de nationale wetgeving heb je als betrokkene recht op toegang, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je je toestemming intrekken en bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen. Je kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

 

Jouw rechten in detail:

 • Je kunt je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens door ons te allen tijde intrekken. Als gevolg hiervan kunnen wij jouw persoonsgegevens niet langer verwerken op basis van deze toestemming in de toekomst. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

 • Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Je kunt met name informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie, de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, waar mogelijk de beoogde periode waarin de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of de criteria die wordt gebruikt om deze periode te bepalen, het bestaan van het recht op rectificatie of wissen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, alle beschikbare informatie over de bron van de persoonsgegevens (indien deze niet bij jou worden verzameld), het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profileren en, in voorkomend geval, zinvolle informatie over de gegevens ervan. Je recht op toegang mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Je recht op toegang kan worden beperkt door de nationale wetgeving.

 • Je hebt het recht om zonder onnodige vertraging onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heb je het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

 • Je hebt het recht om van ons te verkrijgen dat je persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden worden gewist (bv. wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt of wanneer ze niet langer nodig zijn om dwingende legitieme redenen, zoals de opsporing/preventie van fraude), tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 • Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, voor zover

  • de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist,

  • de verwerking onwettig is, maar je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens,

  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar jij ze nodig hebt om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of

  • je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking.

 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en hebt het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ("recht op dataportabiliteit").

 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van je gewone verblijfplaats, je werkplek of de statutaire zetel van de verwerkingsverantwoordelijke.

Als je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op grond van je specifieke situatie. Dit geldt ook voor profileren. Indien je persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor directmarketing-doeleinden, heb je te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profileren, voor zover deze betrekking hebben op dergelijke direct marketing.
 

Je kunt je rechten als betrokkene uitoefenen via onze pagina Privacy Contact. Daarnaast staat het je natuurlijk vrij te allen tijden contact op te nemen met het eBay-privacyteam of met de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens (zie voor meer informatie sectie 2. Verwerkingsverantwoordelijke hierboven). Je vindt alle nodige informatie en contactgegevens in ons eBay-privacycentrum.

De uitoefening van de bovengenoemde rechten van de betrokkenen (bv. recht op toegang of op wissing) is in de regel kosteloos. Wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen wij een passende vergoeding in rekening brengen (maximaal onze werkelijke kosten), in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, of weigeren het verzoek te behandelen.

Beheer van je communicatievoorkeuren

Als je je voorkeuren met betrekking tot eBay-communicaties (inclusief marketingcommunicatie) wilt wijzigen, kun je dat op elk gewenst moment doen in Mijn eBay onder "Communicatievoorkeuren". Als je geen e-mailmarketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kun je je ook afmelden door op de link in de ontvangen e-mail te klikken. Om technische redenen kan de implementatie enkele dagen in beslag nemen. Voor informatie over het beheer van je cookie- en soortgelijke technologische voorkeuren, zie het volgende hoofdstuk 9. Cookies en soortgelijke technologieën.

 
9. Cookies en soortgelijke technologieën
 

Wanneer je gebruik maakt van onze Services, gebruiken wij en geselecteerde derden cookies en soortgelijke technologieën om je een betere, snellere en veiligere gebruikerservaring te bieden of om je gepersonaliseerde reclame te tonen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door je browser worden aangemaakt en op je apparaat worden opgeslagen wanneer je de Services gebruikt. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en je keuzes vind je in onze Cookieverklaring.

 

De cookies en vergelijkbare technologieën die in verband met de Services worden gebruikt, hebben verschillende functies:

 • Ze kunnen technisch noodzakelijk zijn voor de levering van onze Services.

 • Ze helpen ons onze Services technisch te optimaliseren (bijvoorbeeld controle van foutmeldingen en laadtijden).

 • Ze helpen ons om je gebruikerservaring te verbeteren (bijvoorbeeld het opslaan van lettergrootte en formuliergegevens).

 • Ze stellen ons in staat om je meer relevante advertenties te tonen.

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën die alleen op je apparaat blijven staan zolang je browser actief is (sessiecookies), evenals cookies en soortgelijke technologieën die langer op je apparaat blijven (permanente cookies). We nemen passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot onze cookies en soortgelijke technologieën te voorkomen.

 

Raadpleeg onze User Cookie Notice voor meer informatie en je keuzes met betrekking tot cookies en soortgelijke technologieën, of ga rechtstreeks naar Advertising and related preferences (gebruikers in de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) of AdChoice - eBay Advertising Preferences (alle andere gebruikers) om je respectieve voorkeuren te beheren.

Het staat je ook vrij om het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën uit te schakelen indien dit door je apparaat wordt ondersteund. Je kunt je cookie-instellingen beheren in je browser- of apparaatinstellingen.

Informatie over cookies van derden (en soortgelijke technologieën) in verband met reclame en hoe je het gebruik ervan kunt voorkomen, vind je op de volgende websites:

Als je besluit om je persoonsgegevens niet door derde partijen te laten verwerken voor reclamedoeleinden via cookies (en soortgelijke technologieën), betekent dit niet dat we je geen advertenties zullen tonen. Het betekent gewoon dat deze advertenties niet zullen worden gepersonaliseerd voor jou met behulp van cookies, web beacons, of soortgelijke technologieën.

 
10. Gegevensbeveiliging
 

Wij beschermen jouw persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de risico's te die verbonden zijn aan het verlies van gegevens, misbruik, ongeoorloofde toegang en ongeautoriseerde bekendmaking en wijziging te minimaliseren. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld firewalls en data-encryptie, evenals fysieke toegangsbeperkingen voor onze datacenters en autorisatiecontroles voor datatoegang. Meer informatie over gegevensbeveiliging vind je in ons Security Center.

 

11. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming

Dit gedeelte bevat belangrijke aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze Services, inclusief of je verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken.

 

Wat gebeurt er als je jouw persoonsgegevens deelt op onze sites of applicaties?
Andere gebruikers hebben toegang tot de informatie die je op eBay deelt of aan andere gebruikers bekendmaakt. Andere gebruikers kunnen bijvoorbeeld je biedingen, aankopen, items voor de verkoop, opgeslagen interesses, verkopers en zoekopdrachten, storefronts, feedback, beoordelingen, productbeoordelingen en bijbehorende opmerkingen bekijken. Andere gebruikers kunnen ook alle informatie zien die je in je profiel deelt.

Wanneer je onze Services gebruikt, kan je openbare gebruikersnaam worden weergegeven, openbaar beschikbaar zijn en worden gekoppeld aan al je openbare eBay-activiteit. In kennisgevingen die naar andere gebruikers worden verzonden over verdachte activiteit en in kennisgevingen over schendingen op onze sites, kan worden verwezen naar je openbare gebruikersnaam en naar specifieke objecten. Als je een gebruikersnaam gebruikt waarmee anderen je kunnen identificeren, kunnen anderen je eBay-activiteiten mogelijk identificeren.

Om jouw persoonsgegevens te helpen beschermen, geven wij slechts beperkte toegang tot de contact-, verzend- en financiële informatie van andere gebruikers om je transacties te vergemakkelijken en betalingen te innen. Wanneer gebruikers echter betrokken zijn bij een transactie, kunnen ze toegang hebben tot elkaars naam, gebruikersnaam, (alias-)e-mailadres en andere contact- en verzendgegevens. We kunnen bijvoorbeeld toestaan dat gebruikers telefoonnummers uitwisselen om contact met elkaar op te nemen voordat een transactie wordt afgerond (een verkoper kan bijvoorbeeld zijn telefoonnummer delen met een koper zodat de koper kan bellen met vragen over een aangeboden object). In dit geval mogen verkopers het telefoonnummer van een koper niet voor andere doeleinden gebruiken (bijvoorbeeld een transactie buiten eBay om voltooien of de koper toevoegen aan een marketinglijst).

Jouw verantwoordelijkheden ten aanzien van transactiegegevens die je via eBay ontvangt
Wanneer je een transactie met een andere gebruiker voltooit (of een transactie geannuleerd wordt, mislukt of later ongeldig wordt verklaard), zullen wij je de persoonlijke gegevens van de andere gebruiker (zoals naam, gebruikersnaam, (alias-)e-mailadres, contactgegevens, verzend- en factuurgegevens of retouradres) verstrekken. Onafhankelijk van ons ben jij de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens en verantwoordelijk voor elke verwerking die je uitvoert nadat we deze gegevens met je hebben gedeeld, met inbegrip van de naleving van eventuele beperkingen die worden opgelegd door deze Privacyverklaring en onze Gebruikersovereenkomst.

Tenzij je handelt voor puur persoonlijke doeleinden, raden wij je aan om je gegevensverwerkingsactiviteiten uit te leggen in je eigen privacyverklaring en de privacy van andere gebruikers te beschermen. Als verkoper moet je in ieder geval de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming in acht nemen en in het bijzonder de rechten van andere gebruikers als betrokkenen beschermen, bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot de door jou verzamelde persoonsgegevens en te eisen dat deze worden gewist.

Je mag de persoonlijke gegevens waartoe je toegang hebt alleen gebruiken voor eBay-transacties of voor andere services die via eBay worden aangeboden (zoals verzending, klachten over fraude en communicatie met andere leden), en voor doeleinden waarvoor de gebruiker op wie de gegevens betrekking hebben, uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het gebruik van persoonlijke gegevens van andere gebruikers waartoe je toegang hebt voor andere doeleinden, zoals het toevoegen van deze gegevens aan een mailinglijst zonder hun uitdrukkelijke toestemming, vormt een overtreding van onze Gebruikersovereenkomst.

Persoonsgegevens van derden
Als je ons persoonsgegevens van een andere persoon verstrekt, moet je de toestemming van deze persoon hebben verkregen of moet de openbaarmaking van de gegevens aan ons anderszins wettelijk toegestaan zijn. Je moet de andere persoon op de hoogte brengen van de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Filteren van berichten die via onze berichttools worden verzonden
Alle berichten die via onze berichtentools (inclusief chatberichten en e-mails die naar alias-e-mailadressen van eBay worden gestuurd) worden verzonden, worden eerst door ons ontvangen en vervolgens naar de ontvanger doorgestuurd. Alle berichten worden automatisch gefilterd op basis van bepaalde criteria. Indien nodig worden verdachte berichten handmatig gecontroleerd door onze klantenservice. In geval van een overtreding van onze Gebruikersovereenkomst (inclusief onze regels en beleid) behouden we ons het recht voor de verzending van het bericht te blokkeren en de koop- en verkoopfuncties van je eBay-account te beperken of je eBay-account te blokkeren.

Dit doen we om onze legitieme belangen te beschermen, zoals bescherming tegen frauduleuze of verdachte activiteiten (bijvoorbeeld spam, virussen, phishing of andere illegale activiteiten) of het afdwingen van onze Gebruikersovereenkomst en onze andere regels en beleid (bijv. illegale en andere verboden inhoud), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het afdwingen van het verbod op aankopen en verkopen buiten eBay.

Ben je verplicht om je persoonsgegevens aan ons te verstrekken?
Sommige persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt (bijvoorbeeld gegevens waarmee we je kunnen identificeren) zijn vereist voor het afsluiten van de Gebruikersovereenkomst en het van toepassing zijn van de Betalingsvoorwaarden. Onder de Betalingsvoorwaarden moet je ons bijvoorbeeld bepaalde identificatiegegevens verstrekken, waaronder de wettelijke naam, geboortedatum en het btw-nummer of het burgerservicenummer, zodat we kunnen voldoen aan onze wettelijke "Know Your Customer" (KYC) verplichtingen. Zoals elders beschreven in onze Privacyverklaring en in de Betalingsvoorwaarden, kunnen we deze gegevens delen met andere bedrijven van de eBay-groep om transacties mogelijk te maken en met dienstverleners, waaronder betalingsverwerkers, kredietinstellingen en -bureaus. Hoewel het verstrekken van andere persoonlijke gegevens (zoals adres- en verzendgegevens) vrijwillig is, kan het noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze Services. Bied-, aankoop- en verkoopgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om een transactie te voltooien.

Privacy van kinderen
Onze Services zijn niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van gebruikers die volgens de toepasselijke nationale wetgeving als kinderen worden beschouwd. Volgens onze Gebruikersovereenkomst mogen kinderen geen gebruik maken van onze Services.

Ingelogd blijven
Wanneer je via onze Services inlogt bij je account, bieden we je de mogelijkheid een bepaalde tijd bij je account ingelogd te blijven. Als je een openbare of gedeelde computer gebruikt, raden we je aan dit te weigeren. Jij of een andere gebruiker van de computer/browser waarop je hebt ingelogd, kan het grootste deel van je account bekijken en toegang hiertoe krijgen en gedurende deze inlogperiode zonder verdere toestemming specifieke acties ondernemen. Jij of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende acties ondernemen:

 • Bieden, kopen of op een object bieden

 • Objecten in je winkelwagentje afhandelen of toevoegen

 • Een object kopen met Snelle afhandeling van PayPal (indien ingeschakeld in je account)

 • De activiteitkoptekst bekijken

 • De pagina Mijn eBay bekijken

 • De volglijst of bestelgegevens bekijken of bewerken

 • De profielpagina bekijken

 • Berichten sturen aan andere eBay-leden

 • Aftersalesactiviteiten uitvoeren, zoals feedback geven, bestellingen annuleren, retourzendingen aanvragen of claims indienen

Als je probeert je wachtwoord of gebruikersnaam te wijzigen of overige accountgegevens bij te werken, of andere accountactiviteiten probeert uit te voeren dan de hierboven genoemde, moet je mogelijk je wachtwoord invoeren.

Je kunt je inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of je cookies te wissen. Als je bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in de browser, kun je de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als je een openbare of gedeelde computer gebruikt, moet je je afmelden en/of je cookies verwijderen wanneer je klaar bent met het gebruik van onze Services om je account en je persoonsgegevens te beschermen.

 

12. Regionale en nationale privacyverklaringen

Voor aanvullende regionale informatie voor inwoners van bepaalde staten van de V.S., waaronder Californië, verwijzen wij je naar onze pagina State Privacy Disclosures. Voor aanvullende informatie voor specifieke regio's of landen, waaronder Brazilië en het vasteland van de Volksrepubliek China, kun je onze pagina Regional Privacy Disclosures raadplegen.

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.