Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor aanstootgevend materiaal

Overzicht van beleid

We staan geen objecten toe die haat, geweld, racisme of onverdraagzaamheid op grond van seksuele geaardheid of geloof verheerlijken, die hiertoe aanzetten of die organisaties met dergelijke opvattingen onder de aandacht brengen. We verwijderen ook aanbiedingen die expliciet geweld en slachtoffers van geweld afbeelden, tenzij deze een aanzienlijke sociale, artistieke of politieke waarde hebben.

Wanneer een dergelijke aanbieding onder onze aandacht wordt gebracht, bekijken we zorgvuldig alle details voordat we overgaan tot verwijdering van de aanbieding, en kijken we naar de volledige aanbieding om te beoordelen of deze tegen onze richtlijnen ingaat.

Objecten die naakt of voor volwassenen bestemd materiaal bevatten, vallen onder ons beleid voor inhoud voor volwassenen. Lees dat beleid voor informatie over objecten voor volwassenen en hoe je die kunt aanbieden.

Zorg ervoor dat je aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Zo niet, dan kan deze worden verwijderd en kunnen je koop- en verkooprechten worden beperkt.

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan

 • Objecten die betrekking hebben op natuurrampen of tragische gebeurtenissen en die een aanzienlijke sociale, artistieke of politieke waarde hebben:

  - Krantenknipsels

  - Documentaires

  - Boeken over de gebeurtenis of ramp

  - Foto's van de verwoesting die is aangericht door de gebeurtenis of ramp

  - Foto's, schilderijen of kunstwerken ter herdenking

 • Websites of aanbiedingen van liefdadigheidsinstellingen om de slachtoffers van een ramp of tragische gebeurtenis te helpen

Niet toegestaan

Aanbiedingen waarin leed of een tragische gebeurtenis expliciet wordt weergegeven, wordt verheerlijkt of uitgebuit, inclusief:

 • Objecten die van een plaats delict zijn verwijderd en als bewijsmateriaal kunnen dienen

 • Objecten die aanstootgevend zijn voor slachtoffers van een natuurramp of tragische gebeurtenis

We verbieden de verkoop van objecten die betrekking hebben op haatorganisaties, ongeacht de leeftijd of historische waarde van dergelijke objecten, vanwege hun zeer onverdraagzame opvattingen en het vaak gewelddadige verleden.

Toegestaan

 • Nieuws- en tijdschriftartikelen over haatorganisaties

Niet toegestaan

Objecten die niet zijn toegestaan omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Objecten ter promotie of herdenking van groepen met opvattingen die haatdragend, gewelddadig, racistisch of onverdraagzaam ten opzichte van geloof of seksuele geaardheid zijn (zoals de Aryan Brotherhood en neonazigroepen)

 • Foto's waarin geweld (moord, mishandeling) wordt afgebeeld

 • Nieuwsbrieven, pamfletten, wervingsmateriaal of flyers van haatorganisaties

Uit respect voor de nabestaanden van slachtoffers staan we de verkoop van objecten die nauw verbonden zijn met beruchte moordenaars van de afgelopen 100 jaar niet toe.

Toegestaan

 • Objecten die verband houden met seriemoordenaars en meer dan 100 jaar oud zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot Jack the Ripper

 • Objecten in verband met de beruchte outlaws van het Wilde Westen, zoals Jesse James en Billy the Kid

 • Boeken en documentaires over seriemoordenaars

 • Boeken en tijdschriften over waargebeurde misdaad

 • Boeken over gewelddadige misdaad

 • Films in Hollywood-stijl over moordenaars of met gewelddadige inhoud

Niet toegestaan

 • Persoonlijke eigendommen van iemand die is veroordeeld voor een gewelddadig misdrijf of een werk, zoals een boek, waaruit die persoon financieel voordeel zou kunnen behalen

 • Brieven die zijn geschreven of kunstwerken die zijn gemaakt door seriemoordenaars of gewelddadige criminelen

 • Fantasieartikelen met betrekking tot seriemoordenaars

 • Objecten die seriemoordenaars of voor een geweldsmisdrijf veroordeelde personen verheerlijken

 • Objecten die afkomstig zijn van een beruchte plaats delict

 • Objecten die geweld tegen een individu, inclusief veroordeelde criminelen, promoten

Objecten met betrekking tot nazisme

We erkennen de historische betekenis van de Tweede Wereldoorlog en dat er over de hele wereld veel verzamelaars zijn van militaire objecten. Sommige gerelateerde historische objecten zijn toegestaan, maar andere, met name objecten die als nazipropaganda kunnen worden beschouwd, zijn niet toegestaan.

Toegestaan

 • Postzegels, brieven en enveloppen die zijn voorzien van nazistempels

 • Valuta uitgegeven door de overheid van nazi-Duitsland, inclusief tijdelijke militaire valuta

 • Objecten met een hakenkruis die geen verband houden met nazi-Duitsland (zoals talismannen, indiaanse dekens en boeddhistische beeldhouwwerken)

Niet toegestaan

Objecten die niet zijn toegestaan, omvatten, maar zijn niet beperkt tot

 • Objecten verwant aan de Holocaust inclusief reproducties als:

  • Uniformen en persoonlijke bezittingen van gevangenen van een concentratiekamp

  • Joodse identificatietekens (mouwbanden, Jodenster)

  • Foto's van de Holocaust die lijken, executies, geweld of andere vernederende beelden laten zien

  • Door de nazi's uitgegeven documenten (paspoorten, reisdocumenten)

 • Objecten verwant aan Nazi's inclusief reproducties als:

  • Uniformen, onderdelen van uniformen, wapens of andere objecten met het nazihakenkruis of de SS-rune (zichtbaar of bedekt)

  • Aanbiedingen waarbij afbeeldingen zijn bewerkt of bijgesneden om nazimarkeringen of -insignes te verbergen

  • Medailles van de Olympische Spelen van 1936

  • Objecten waar oorspronkelijk Nazi-symbolen op stonden maar verwijderd zijn

 • Objecten die in het bezit waren van of in verband worden gebracht of geschreven door nazileiders zoals:

  • Joseph Goebbels

  • Hermann Göring (Goering)

  • Rudolf Heß (Hess)

  • Reinhard Heydrich

  • Heinrich Himmler

  • Adolf Hitler

 • Media die worden beschouwd als nazipropaganda of aanzetten tot haat en rassendiscriminatie, inclusief historische en actuele items.

Toegestaan

 • Objecten van historisch belang die verband houden met daden van geweld tegen prominenten

 • Oorlogsdocumentaires of documentairefoto's van slachtoffers van oorlog of geweld

 • Horrorfilms in Hollywood-stijl, zelfs als ze grafisch geweld afbeelden

 • Commercieel vrijgegeven hooliganvideo's, zoals 'Green Street' en 'Football Factory'

Niet toegestaan

Objecten die niet mogen worden aangeboden, omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • Objecten die geweld tegen dieren of mensen verheerlijken of promoten

 • Video's waarin gijzelaars worden geëxecuteerd

 • Video's waarin veroordeelde criminelen worden geëxecuteerd

 • Elektrische stoelen en aanverwante objecten met betrekking tot de doodstraf

 • Expliciete foto's of video's van een plaats delict of mortuarium

 • Objecten die aanzetten tot geweld tegen een specifieke persoon of groep

 • Martelwerktuigen

 • Objecten met betrekking tot terroristische organisaties

 • Aanstootgevende films en genres, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Bum Fights

  • Bum Hunts

  • Criminals Gone Wild

  • Executies

  • Faces of Death

  • Hooliganvideo's

  • Necromantik

  • Snuff-films

 • Objecten die geweld tegen dieren of mensen verheerlijken of promoten

We staan het gebruik van racistische taal of racistische of etnisch beledigende aanbiedingen, niet toe, met uitzondering van enkele zeer specifieke gevallen die hier worden beschreven, inclusief objecten met historische betekenis.

Beperkt

 • Aanbiedingen van kunst en media (zoals boeken en muziek) waarin het aanstootgevende woord of taalgebruik deel uitmaakt van de titel van het werk.

 • De term 'neger' is toegestaan, tenzij het op een denigrerende of aanstootgevende manier wordt gebruikt.

 • De term 'golliwog' is toegestaan, tenzij het op een denigrerende of aanstootgevende manier wordt gebruikt.

 • Afbeeldingen van objecten die aanstootgevende termen bevatten, mogen worden aangeboden als ze deel uitmaken van de daadwerkelijke naam van het object. De term mag echter niet in de titel of beschrijving van de aanbieding staan.

Niet toegestaan

 • Racistische naamgevingen, inclusief:

  - neger

  - jap, spleetoog

  - smous

 • Antisemitische inhoud in de objectbeschrijving

 • Objecten die aanzetten tot racisme of onverdraagzaamheid op grond van etnische afkomst

 • Objecten die op ongepaste wijze worden gepromoot met een onverdraagzame houding ten opzichte van religie, seksuele geaardheid, ras of etnische achtergrond.

 • Confederatievlag en objecten met aanverwante afbeelding


Onze community is een gevarieerde, internationale groep gebruikers met verschillende achtergronden en opvattingen. Je kunt je voorstellen hoe bepaalde aanbiedingen voor sommige gebruikers aanstootgevend kunnen zijn. Daarom mag je op eBay normaal gesproken vrijwel alles aanbieden, zelfs objecten die sommigen misschien aanstootgevend vinden.

Om echter vertrouwen, respect en veiligheid in onze community te garanderen, staan we geen aanbiedingen toe die haat, geweld, racisme of onverdraagzaamheid op grond van geloof (of organisaties gewijd aan dergelijke opvattingen) propageren. We weigeren een platform te worden voor mensen die haat jegens hun medemens propageren.

Bovendien is eBay een wereldwijde community en veel van onze gebruikers wonen in landen waar het bezit of de verkoop van objecten die worden geassocieerd met haatorganisaties strafbaar is. De verkoop of verzending van dergelijke objecten in of naar die landen is daarom niet toegestaan.


Contact opnemen met Klantenservice

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.