Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor aanstootgevend materiaal

 

Aanbiedingen die haat, geweld of discriminatie bevorderen of verheerlijken zijn niet toegestaan.

Om vertrouwen en respect onder onze verschillende communityleden te bevorderen, staat eBay geen objecten toe die haat, geweld, discriminatie of onverdraagzaamheid op basis van de onderstaande kenmerken propageren of verheerlijken, of organisaties promoten die er dergelijke opvattingen op na houden.

Wat houdt het beleid in?

Aanbiedingen die haat, geweld of discriminatie promoten of verheerlijken zijn niet toegestaan, hetzij op basis van ras, etniciteit, huidskleur, religie, invaliditeit, nationaliteit, geslacht en geslachtsidentiteit of seksuele geaardheid. Dit omvat maar is niet beperkt tot het volgende:

 • Laster of scheldwoorden van elke soort
 • Slavernij-objecten, waaronder reproducties zoals identificatieplaatjes, ketenen, documenten, koopcontracten enz.
 • Objecten met racistische, antisemitische of anderszins vernederende voorstellingen, bijvoorbeeld karikaturen of andere overdreven trekken, inclusief beeldjes, cartoons, huishoudelijke artikelen, historische advertenties en golliwogs
 • Black Americana-objecten die discriminerend zijn
 • Confederale oorlogsvlaggen en aanverwante objecten met een afbeelding van deze vlag
 • Historische objecten met betrekking tot Holocaust en nazi's, inclusief reproducties
 • Objecten die antisemitisch zijn of objecten van na 1933 die een swastika bevatten
 • Media die beschouwd worden als nazipropaganda
 • Aanbiedingen die steun aan, lidmaatschap van of financiering van een terroristische organisatie inhouden of stimuleren

De volgende objecten mogen worden aangeboden:

 • Media zoals historische foto's, tijdschriften, boeken en kunst, op voorwaarde dat dit materiaal geen geweld, intolerantie of op ras gebaseerde stereotypering promoot of verheerlijkt
 • Objecten die verband houden met de Amerikaanse burgerrechtenbeweging
 • Postzegels, brieven en enveloppen met nazipoststempels
 • Valuta uitgegeven door de overheid van nazi-Duitsland, inclusief militaire documenten
 • Sets van historisch correcte militaire modellen uit de Tweede Wereldoorlog met nazisymbolen
 • Historische en religieuze objecten met een hakenkruis als deze gemaakt zijn vóór 1933 en geen verband houden met het nazisme

Wanneer je levering in andere landen aanbiedt, controleer dan eerst ons beleid voor internationale handel om na te gaan of je object is toegestaan.

Activiteiten die niet in overeenstemming zijn met eBay-beleid, kunnen leiden tot uiteenlopende maatregelen, zoals: administratieve beëindiging of annulering van aanbiedingen, verbergen van alle aanbiedingen of ze een lagere plaats geven in zoekresultaten, verlaging van de verkopersbeoordeling, koop- of verkoopbeperkingen en accountschorsing. Betaalde of verschuldigde kosten in verband met aanbiedingen of accounts waartegen we maatregelen nemen, worden niet terugbetaald of anderszins op je account gecrediteerd.

Waarom heeft eBay dit beleid opgesteld?

Om het vertrouwen en respect tussen onze verschillende communityleden te vergroten staat eBay geen objecten toe die op ras, seksualiteit of religie gebaseerde intolerantie promoten of die organisaties promoten die er dergelijke opvattingen op na houden.

Contact opnemen met Klantenservice

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.