Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor feedbackchantage

Overzicht van beleid

Kopers mogen verkopers onder dreiging van negatieve feedback, neutrale feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen niet vragen om:

 • Een gedeeltelijke of volledige terugbetaling

 • Een retourzending die buiten de toepasselijke wettelijke vereisten en voorwaarden valt die in je aanbieding worden vermeld

 • Goederen of services buiten de transactie om

Verkopers mogen niet van kopers eisen dat ze specifieke feedback of gedetailleerde verkopersbeoordelingen achterlaten. Verkopers mogen ook niet van kopers eisen dat ze bestaande feedback of gedetailleerde verkopersbeoordelingen intrekken. Dit verbod is van toepassing op alle feedbackactiviteiten vóór, tijdens of na de levering van objecten of services die in de oorspronkelijke aanbieding zijn beschreven.

Zorg ervoor dat je deze regels naleeft. Is dit niet het geval, dan kunnen er acties tegen je worden ondernomen, waaronder beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Mogelijke feedbackchantage melden

Als je denkt dat er feedbackchantage is gepleegd, kun je contact met ons opnemen.

Wat zijn de richtlijnen?

 

Toegestaan

Voorbeelden waarbij geen sprake is van feedbackchantage

 • De koper zegt dat hij/zij negatieve feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen achterlaat tenzij de verkoper een retourzending accepteert, de retourzending wordt betaald zoals vermeld in de aanbiedingsbeleid van de verkoper en dit plaatsvindt binnen de periode van het retourbeleid van de verkoper.

 • De koper betaalt voor een object en wacht een paar weken op de bezorging.  De koper laat de verkoper vervolgens weten dat hij/zij negatieve feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen achterlaat als het object er voor een bepaalde datum nog niet is.

 • De koper ontvangt een object dat aanzienlijk afwijkt van de beschrijving in de oorspronkelijke aanbieding en vraagt om een terugbetaling binnen een redelijk tijdsbestek, maar mogelijk nadat het retourbeleid van de verkoper is verlopen.

­

Niet toegestaan

Voorbeelden van feedbackchantage

 • De verkoper weigert het object te verzenden of de koper terug te betalen tenzij de koper positieve feedback of goede gedetailleerde verkopersbeoordelingen achterlaat.

 • De verkoper weigert de koper een fabrieks- of winkelgarantie te laten gebruiken die in de aanbieding is opgenomen, tenzij de koper positieve feedback of goede gedetailleerde verkopersbeoordelingen achterlaat.

 • De koper dreigt negatieve feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen achter te laten tenzij hij/zij een volledige of gedeeltelijke terugbetaling voor een object ontvangt dat niet valt onder de geld terug regeling van de aanbieding of de Geld-terug-garantie van eBay, ook wanneer hij/zij het object niet terugstuurt naar de verkoper.

 • De koper vindt de verzend- en verwerkingskosten te hoog en zegt dat hij/zij negatieve feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen achterlaat tenzij de verkoper de verzend- en verwerkingskosten verlaagt.

 • De koper dreigt negatieve feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen achter te laten tenzij de verkoper een extra object verzendt dat niet in de oorspronkelijke aanbieding was opgenomen (tenzij de koper om een vervanging vraagt van een object waarmee hij/zij niet tevreden is).

Waarom heeft eBay dit beleid?

Feedback is bedoeld om eBay-leden hun ervaringen met andere leden te laten delen. Het moet een plek zijn waarin eerlijke en open communicatie mogelijk is om deze informatie te delen. Als feedback wordt gebruikt om dingen van andere leden te eisen waartoe ze niet verplicht zijn, wordt misbruik gemaakt van het feedbacksysteem. Dit is in strijd met het eBay-beleid.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.