Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor sitestoring

Overzicht van beleid

We streven ernaar om van eBay een veilige en vertrouwde handelsplaats te maken voor zowel kopers als verkopers. Verstoring (of een poging daartoe) van de eBay-site, de werking van de site of het eBay-beleid is niet toegestaan. Hieronder vallen pogingen om ons koop- en verkoopbeleid of de manier waarop onze site werkt, doelbewust te omzeilen. Dergelijke activiteiten kunnen afbreuk doen aan het vertrouwen, zoekopdrachten naar objecten verstoren en nadelig zijn voor zowel kopers als verkopers.

Elke poging om onze site of ons beleid te manipuleren kan ertoe leiden dat we acties tegen je account ondernemen, dus niet alleen de voorbeelden van niet-toegestaan gedrag die in deze richtlijnen worden gegeven. Naast het verwijderen van je aanbieding kunnen er nog andere maatregelen tegen je worden ondernomen, zoals de beperking van je koop- en verkoopprivileges of schorsing van je account.

Wat zijn de richtlijnen?

Ons aanbiedingsbeleid is er om alles eerlijk te laten verlopen voor onze leden, en om ervoor te zorgen dat een specifieke verkoper geen oneerlijk voordeel heeft ten opzichte van concurrenten.

Niet toegestaan

Voorbeelden van gedrag dat niet is toegestaan:

 • Objecten aanbieden met onjuiste informatie om het beleid voor dubbele aanbiedingen te omzeilen.

 • Aanbieden in een verkeerde rubriek of speciale tekens in je titel opnemen om ons beleid voor verboden en beperkte objecten te omzeilen.

 • Een doorgestreepte prijs of 'vergelijk met'-prijs gebruiken die onjuist is of anderszins misleidend is.

 • De tekstkleur van het gedeelte met verkopersgegevens in een aanbieding wijzigen.

Ons beleid verbiedt het aanbieden van bepaalde objecten. Ons beleid is vaak gebaseerd op de wetgeving van een land, hoewel het in sommige gevallen ook gebaseerd kan zijn op de inbreng van onze leden en ons eigen oordeel, in het bijzonder voor gevaarlijke of gevoelige objecten.

Niet toegestaan

Voorbeelden van gedrag dat niet is toegestaan:

 • Een geneesmiddel op recept aanbieden als geneesmiddel dat zonder recept verkrijgbaar is.

 • Een door ons verwijderde aanbieding voor een vervalst object of replica opnieuw aanbieden zonder een merk te vermelden of een juiste titel en beschrijving voor het object op te geven.

 • Een door ons verwijderde aanbieding voor een object dat seksueel van aard is en thuishoort in onze rubriek voor volwassenen, opnieuw aanbieden zonder gegevens (zoals een afbeelding of beschrijving) op te nemen die de seksuele aard van het object aangeven.

 • eBay-tegoed kopen of verkopen, aangezien dit niet overdraagbaar is.

Accounts moeten alle beleidsregels van de site volgen.

Niet toegestaan

Voorbeelden van gedrag dat niet is toegestaan:

 • Extra eBay-accounts maken om de beperking of schorsing van je primaire account te omzeilen.

 • Extra accounts maken om kooplimieten te omzeilen of andere functies van de site te manipuleren.

 • Proberen om zonder onze toestemming je gebruikersnaam of eBay-account over te dragen of te verkopen.

 • 'Scraping', dat wil zeggen: gegevens van onze site verzamelen voor gebruik op een andere site.

 • Herhaaldelijk een bepaald beleid of bepaalde groep beleidsregels schenden.

 • Je eigen objecten kopen.

Aanvullende informatie

Alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot je aanbiedingen, winkelpagina's en profiel, moeten aan al onze beleidsregels voldoen. Je mag door eBay gegenereerde inhoud of pagina's niet wijzigen of blokkeren en je mag onze sitefuncties en -processen alleen voor het beoogde doel gebruiken.

Je mag alleen inhoud wijzigen of toevoegen in de volgende gedeelten:

 • Het beschrijvingsgedeelte op een objectpagina.

 • Het antwoordvak op onze discussie- en hulpforums.

 • Je profiel.

 • Het gedeelte Feedbackcommentaar op de pagina Feedback geven.

 • Het biedvak.

 • De tekstvakken van ons systeem voor het doorsturen van e-mail op elke pagina waarop je contact kunt opnemen met een ander lid.

Zie de Alfabetische index van beleidsregels voor een lijst met alle eBay-beleidsregels.

Waarom heeft eBay dit beleid?

We hebben verschillende beleidsregels en functies op onze site om onze leden te beschermen en een veilige en eerlijke handelsplaats te garanderen. Dit beleid is bedoeld om te voorkomen dat deze beleidsregels en functies worden omzeild of gemanipuleerd.

Contact opnemen met Klantenservice

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.