Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor verkoperprestaties en feedback

 

Overzicht van beleid

De meeste transacties verlopen probleemloos.

Soms kan er een probleem met een transactie optreden. Je kunt bepaalde transactieproblemen volgen in je Verkoperprestaties.

Dit beleid beschrijft wanneer we de evaluatie van je prestaties en je feedback aanpassen.

Hoe worden verkoopprestaties gemeten?

Normen voor verkopers concentreren zich op wat kopers het belangrijkst vinden: tijdige levering van hun bestelde objecten en effectieve klantenservice wanneer ze om hulp vragen.

Dit wordt gemeten aan de hand van 3 maatstaven:

 • Transacties die door de verkoper zijn geannuleerd

 • Percentage late verzendingen

 • Geschillen gesloten zonder oplossing

Meer weten over normen voor verkoperprestaties.

Kan ik bezwaar maken tegen transactieproblemen, late verzendingen of feedback?

In de situaties die in onderstaande richtlijnen worden beschreven, kunnen we automatisch transactieproblemen verwijderen, je percentage late verzendingen aanpassen en feedback weghalen.

Houd rekening met het volgende:

 • Automatische aanpassingen vinden dagelijks plaats, maar het kan tot 2 dagen duren voordat deze in je Verkoperprestaties of je feedbackprofiel worden weergegeven.

 • Bezwaren worden niet in behandeling genomen als de trackinggegevens aangeven dat het object nog onderweg is, als er een aanvraag voor de Geld-terug-garantie van eBay openstaat, of als er geen terugbetaling is gedaan voor een teruggestuurd object.

 • Je komt mogelijk in aanmerking voor automatische gedetailleerde verkopersbeoordelingen van 5 sterren en verdere bescherming zoals uiteengezet in het beleid voor verkopersbescherming.

Tegen verkopers die ons beleid schenden of onze normen voor verkoperprestaties manipuleren, kunnen de volgende maatregelen worden genomen: het herstellen van eerder verwijderde transactieproblemen, feedback en late verzendingen; verkopers komen niet meer in aanmerking voor verdere verwijdering van transactieproblemen, feedback of late verzendingen; beperking van koop- en verkoopprivileges; en schorsing van hun account.

Wat zijn de richtlijnen?

Automatically removed

Automatisch verwijderd

We kunnen automatisch transactieproblemen verwijderen, je percentage late verzendingen aanpassen en feedback weghalen wanneer:

 • De koper niet heeft betaald voor een aankoop en er een geschil wegens een onbetaald object is geopend tegen de koper.

 • Het transactieprobleem, de feedback of late verzending het directe resultaat was van een probleem met de eBay-site of een programmafout.

 • De geschatte leveringsdatum is verkort, maar de trackinggegevens aangeven dat het object is geleverd op de laatste geschatte leveringsdatum van de expediteur.

 • We actie ondernemen tegen een koper voor het overtreden van het beleid voor misbruik door kopers.

 • Een geschil is gesloten in het voordeel van de verkoper.

 • We je vragen een object nog niet te verzenden of actie te ondernemen om de transactie te annuleren.

 • We door middel van geldige trackinggegevens kunnen bepalen dat het transactieprobleem, de feedback of de late verzending het directe resultaat was van systeemvertragingen bij de verzending of in de communicatie. Voorbeelden hiervan zijn: grootschalige vertragingen bij de expediteur, objecten die vastzitten bij de douane of stroomstoringen als gevolg van extreme weersomstandigheden. Gebeurtenissen die daadwerkelijk in aanmerking komen, worden weergegeven op ons mededelingenbord.

Not eligible for removal 

Niet verwijderd

De volgende scenario's komen niet in aanmerking voor verwijdering:

 • We kunnen feedbackcommentaar verwijderen dat in strijd is met het eBay-beleid, wanneer het bijvoorbeeld ongepast taalgebruik of links bevat, maar de beoordeling of transactieproblemen worden niet noodzakelijkerwijs verwijderd.

 • Bezwaren tegen late verzendingen voor transacties zonder trackinggegevens om tijdige afhandeling of levering van bestellingen te verifiëren.

Manual review

Handmatige controle

In bepaalde omstandigheden kan een transactieprobleem, feedback of late verzending handmatig worden gecontroleerd. Verkopers mogen in deze gevallen bezwaar maken, maar ze moeten de aanvraag binnen 90 dagen na de transactie indienen. Voorbeelden zijn:

 • Je uploadt trackinggegevens (vóór het optreden van het defect) die bevestigen dat het object binnen de verwerkingstijd is verzonden of dat het object op de geschatte leveringsdatum is geleverd, maar het percentage late verzendingen is niet automatisch bijgewerkt omdat de trackinggegevens niet zijn geïntegreerd in eBay.

 • In gevallen waarin is geprobeerd de bestelling te leveren, zien we dit als 'geleverd' voor aanpassing van het percentage late verzendingen of verwijdering van feedback.

 • Als feedback wegens ongepast taalgebruik wordt verwijderd blijft het tellen voor je score.

 

We passen de statistieken voor je verkoperprestaties aan wanneer er objectieve informatie beschikbaar is in ons systeem, of via trackinggegevens van de expediteur, waaruit blijkt dat de verkoper aan alle onderdelen van de transactie heeft voldaan en het transactieprobleem, de feedback of late verzending niet klopt.

Contact opnemen met Klantenservice

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.