2 min artikel

Beleid voor compilatie- en informatieobjecten

U kunt compilatie- en informatieobjecten op eBay verkopen mits u ze in de rubriek Al het andere... > Overige objecten plaatst.

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet.

Wat zijn de richtlijnen?

Beperkt

  • Elektronische boeken (e-boeken) die worden aangeboden in de rubriek Al het andere... > Overige objecten.
  • Groothandellijsten die worden aangeboden in de rubriek Al het andere... > Overige objecten.
  • Compilatie- of informatieobjecten moeten voldoen aan ons beleid voor digitaal geleverde goederen. Zo mogen ze alleen fysiek geleverd worden (bv. op cd) en in de gepaste rubriek aangeboden worden.
 
 

Niet toegestaan

  • Aanbiedingen voor compilatie- of informatieobjecten die informatie voor verschillende rubrieken bevatten.
  • Een compilatie- of informatieobject als bonusobject combineren met een andere aanbieding.
  • Aanbiedingen die specifieke merknamen of trefwoorden bevatten, tenzij het merknaamproduct te koop wordt aangeboden in de aanbieding. (Zie ook ons beleid voor manipulatie van de zoek- en bladerfunctie.)
  • Aanbiedingen met een overmatig aantal trefwoorden om de inhoud van een compilatie- of informatieobject te beschrijven.
  • Informatie verstrekken over hoe specifieke objecten gratis buiten eBay om kunnen worden aangeschaft of ontvangen.
  • Aanbiedingen met webadressen of links (bijvoorbeeld www.ganaarmijnwebsite.nl) zodat kopers objecten buiten eBay om kunnen aanschaffen. (Zie ook ons beleid voor links.)

Als uw object per e-mail wordt verstuurd of via een website wordt gedownload, raadpleegt u ons beleid voor digitaal geleverde objecten.

Alle activiteiten op eBay moeten in overeenstemming zijn met dit beleid, de eBay-gebruikersovereenkomst en alle toepasselijke wetten, evenals met de rechten van derden. Als dit niet gebeurt, kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eBay-gebruikersovereenkomst, en kan eBay hiertoe zelfs wettelijk worden verplicht. Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: het verwijderen van de aanbieding of andere inhoud, het geven van een waarschuwing, het beperken van activiteiten of het opschorten van het account.

Waarom heeft eBay dit beleid?

We zorgen dat compilatie- en informatieobjecten in de juiste rubriek worden aangeboden, zodat kopers weten wat ze kunnen verwachten. We proberen ook het gebruik van trefwoord-spam te voorkomen, omdat dit misleidende zoekresultaten kan opleveren. Bij trefwoord-spam plaatsen verkopers niet-verwante woorden of details in hun aanbiedingen (zoals merknamen en popcultuurwoorden) voor optimale maar oneerlijke zichtbaarheid in zoekresultaten.

Was dit artikel nuttig?