Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Definities voor Verkooprapporten Plus


In dit artikel worden de statistieken in Verkooprapporten Plus uitgelegd en enkele tips gegeven voor de manier waarop je met deze gegevens meer inzicht in je bedrijf kunt krijgen.

Opmerkingen:
 • Verkoop- en kostenstatistieken worden wekelijks en maandelijks verstrekt als onderdeel van je abonnement op Verkooprapporten Plus.

 • Verkooprapporten Plus biedt statistieken over verkochte objecten.

Verkoopactiviteiten volgen

Gebruik de gegevens in dit gedeelte om te begrijpen hoe je verkoopomzet is gewijzigd en te bepalen welke factoren aan deze wijziging hebben bijgedragen.

Omzet
Het totale bedrag dat je aan objecten hebt verdiend. Dit bedrag is gebaseerd op de uiteindelijke verkoopprijs van je objecten, exclusief verzend- en verwerkingskosten die je kopers eventueel in rekening hebt gebracht.

Omzetgroei van periode tot periode (week tot week of maand tot maand)
De procentuele omzetstijging of -daling in verhouding tot de vorige periode.

Afgelopen aanbiedingen
Het aantal aanbiedingen dat met of zonder verkoop is afgelopen.

Afgelopen objecten
Het aantal objecten uit aanbiedingen dat met of zonder verkoop is afgelopen. Deze objecten kunnen in de verkoopvorm Veiling of Nu kopen zijn aangeboden.

Verkochte objecten
Het aantal verkochte objecten. Elk object in een aanbieding van meerdere objecten wordt afzonderlijk meegerekend. Deze objecten kunnen in de verkoopvorm Veiling of Nu kopen zijn aangeboden.

Percentage verkochte objecten (Veiling en Nu kopen)
Het procentuele aantal objecten dat in de verkoopvormen Veiling en Nu kopen is verkocht. Elk verkocht object in een aanbieding met meerdere objecten wordt afzonderlijk meegerekend.

Gemiddelde verkoopprijs per object
De gemiddelde uiteindelijke verkoopprijs van verkochte objecten.

Totaal aantal kopers
Het aantal kopers in deze periode. Dezelfde koper (gebruikersnaam) kan meerdere keren worden meegerekend op basis van het aantal afzonderlijke aankopen. Een koper die bijvoorbeeld 's ochtends en 's middags een object bij je koopt, wordt tweemaal meegerekend.

Aantal unieke kopers
Het aantal unieke kopers in deze periode. Dezelfde koper (gebruikersnaam) wordt slechts eenmaal meegerekend, ongeacht het aantal afzonderlijke objecten dat deze gedurende de maand heeft aangeschaft. Een koper die bijvoorbeeld 's ochtends en 's middags een object bij je koopt, wordt slechts eenmaal meegerekend.

Percentage terugkerende kopers
Het procentuele aantal kopers dat meer dan een object bij je heeft aangeschaft.

Kosten

Voor iedereen is het nodig om bedrijfskosten bij te houden. Het gedeelte Kosten biedt totale en gedetailleerde eBay- en PayPal-kosten en crediteringsgegevens voor al je transacties op eBay.

eBay-kosten
Het bedrag dat in rekening is gebracht voor eBay-kosten. In dit gedeelte worden ook de bedragen voor elk van de volgende kosten vermeld:

 • Plaatsingskosten

 • Kosten voor extra aanbiedingsopties (zoals Minimumverkoopprijs en Vet)

 • Verkoopcommissie

 • Abonnementskosten (zoals Verkoopmanager en eBay-winkels)

 • Overige kosten in verband met je account

eBay-crediteringen
Het bedrag dat je hebt ontvangen voor crediteringen. In dit gedeelte worden ook de bedragen voor elk van de volgende crediteringen vermeld:

 • Crediteringen van verkoopcommissie voor onbetaalde objecten

 • Overige crediteringen die op je account zijn geboekt

Opmerking: zie de pagina Mijn account in Mijn eBay voor gedetailleerde informatie over je rekeningactiviteiten en facturen.

Netto eBay-kosten
Het bedrag dat in rekening is gebracht voor eBay-kosten, minus eventuele crediteringen die je hebt ontvangen.

Netto eBay-kosten als percentage van verkoop
Je netto eBay-kosten als percentage van je totale verkoopomzet. Als je totale verkoopomzet bijvoorbeeld EUR 100 en je netto eBay-kosten EUR 5 is, bedragen de netto eBay-kosten als percentage van de totale verkoopomzet 5%.

Netto PayPal-kosten
Het bedrag dat in rekening is gebracht voor PayPal-kosten in verband met eBay-specifieke transacties, minus eventuele PayPal-crediteringen die je hebt ontvangen voor eBay-specifieke transacties. Dit gedeelte bevat ook elk van de volgende bedragen:

 • PayPal-kosten

 • PayPal-crediteringen

Dit bedrag kan verschillen van je PayPal-rekeningafschrift als het objectnummer voor transacties niet wordt weergegeven op je PayPal-transactieoverzicht of als je betalingen of crediteringen hebt ontvangen voor transacties die niets met eBay te maken hebben.

Netto PayPal-kosten als percentage van verkoopomzet
Je netto PayPal-kosten voor eBay-specifieke transacties als percentage van je totale verkoopomzet. Als je totale verkoopomzet bijvoorbeeld EUR 100 en je netto PayPal-kosten EUR 5 bedragen, bedragen de netto PayPal-kosten als percentage van de totale verkoopomzet 5%.

Netto eBay- en PayPal-kosten
Het totaal van je netto eBay-kosten en netto PayPal-kosten.

Onbetaalde objecten

Hier kun je nakijken hoeveel herinneringen voor een onbetaald object je hebt verzonden, hoeveel crediteringen voor de verkoopcommissie je hebt aangevraagd en welk percentage van je verkochte objecten niet is betaald.

Verkoop op rubriek

Deze pagina geeft je verkoopprestaties weer voor de eBay-rubrieken waarin je gedurende de periode objecten hebt aangeboden. Houd rekening met het volgende:

 • De rubrieken worden in aflopende volgorde weergegeven op basis van de verkoopomzet. De beste 20 rubrieken die je gebruikt hebt, worden weergegeven in het online rapport. Je kunt verkoopgegevens bekijken voor alle rubrieken waarin je objecten hebt aangeboden door het rapport te downloaden naar een tekstbestand. Klik op de pagina op de link Downloaden.

 • Elke reeks resultaten omvat momenteel het meest gedetailleerde rubrieksniveau dat beschikbaar is en nog geen objectspecifieke rapportage.

 • Sommige rubrieksnamen zijn afgekort zodat ze in het rapport passen. De volledige rubrieksnaam wordt weergegeven als je er met je muis over beweegt. Als je deze pagina downloadt naar een tekstbestand, worden de volledige rubrieksnamen weergegeven in het bestand. Als je telkens de volledige rubrieksnamen wilt weergeven wanneer je het rapport bekijkt, klik je links in de navigatiebalk van een rapport op de link Rapportvoorkeuren.

 • Een aanbieding wordt niet opgenomen in de resultaten van een rubriek als je een tweede rubriek voor die aanbieding kiest.

 • Verkopers met een eBay-winkel, houd er rekening mee dat dit eBay-rubrieken en niet je winkelrubrieken zijn.

Verkoop op verkoopvorm

Dit gedeelte bevat je verkoopprestaties voor elke gebruikte verkoopvorm (Veiling of Nu kopen).

Opmerking: veilingaanbiedingen die voortijdig zijn afgelopen met Nu kopen, worden meegerekend in de resultaten voor online veilingen.

Verkoop op einddag

Dit gedeelte bevat de prestaties van je aanbiedingen op basis van de weekdag waarop ze aflopen, voor elke gebruikte verkoopvorm. Maak hiervan gebruik om te bepalen of op bepaalde dagen de vraag van kopers hoger is. Deze resultaten kunnen in sterke mate worden beïnvloed door het moment waarop je objecten aanbiedt en het type objecten dat je verkoopt.

Opmerkingen:

 • Als een einddag niet wordt weergegeven in het rapport, betekent dit dat er op deze dag geen veilingaanbiedingen zijn afgelopen.

 • Veilingaanbiedingen die voortijdig zijn afgelopen met Nu kopen, worden meegerekend in deze resultaten.

Verkoop op eindtijd

Dit gedeelte bevat je verkoopprestaties op basis van het tijdstip van de dag waarop de aanbiedingen aflopen. Deze gegevens worden in segmenten van twee uur georganiseerd. Maak hiervan gebruik om te bepalen of op bepaalde tijdstippen van de dag de vraag van kopers hoger is. Deze resultaten kunnen in sterke mate worden beïnvloed door het moment waarop je objecten aanbiedt en het type objecten dat je verkoopt.

Opmerkingen:

 • Als een tijdssegment niet wordt weergegeven in het rapport, betekent dit dat in deze twee uur geen veilingaanbiedingen zijn afgelopen.

 • Veilingaanbiedingen die voortijdig zijn afgelopen met Nu kopen, worden meegerekend in deze resultaten.

Verkoop per duur

Dit gedeelte bevat de prestaties van veilingaanbiedingen op basis van de duur die je hiervoor hebt ingesteld (1, 3, 5, 7 of 10 dagen). Als je weet welke aanbiedingsduur de beste resultaten oplevert, kun je je bedrijf beter optimaliseren voor de eBay-handelsplaats. Probeer verschillende mogelijkheden te testen om te zien welke duur in jouw geval het beste werkt. Deze resultaten kunnen wijzigen als je je productaanbod verandert.

Overige opmerkingen:

 • Als een duur niet wordt weergegeven in het rapport, betekent dit dat je deze duur voor geen van je aanbiedingen hebt gekozen.

 • Veilingen die voortijdig zijn afgelopen met Nu kopen, worden meegerekend in deze resultaten.

Verkoop op rubriek - Alle verkopers

Dit gedeelte bevat gemiddelde verkoopprestaties voor alle verkopers in de rubrieken en verkoopvormen waarin je objecten hebt verkocht. In je eigen resultaten voor Verkoop op rubriek kun je zien hoe goed je presteert in verhouding tot andere verkopers die objecten in dezelfde rubrieken hebben aangeboden.

Percentage verkochte objecten
Het procentuele aantal verkochte objecten. Elk object in een aanbieding van meerdere objecten wordt afzonderlijk meegerekend.

Gemiddelde verkoopprijs per object
De gemiddelde uiteindelijke verkoopprijs van verkochte objecten. Elk verkocht object in een aanbieding van meerdere objecten wordt afzonderlijk meegerekend.

Gemiddeld aantal biedingen per object
Het gemiddelde aantal biedingen dat op elk object in een veilingaanbieding is uitgebracht.

Opmerkingen:

 • Deze gegevens worden alleen aan abonnees op Topwinkel en Topwinkel Plus verstrekt.

 • Veilingaanbiedingen die voortijdig zijn afgelopen met Nu kopen, worden meegerekend voor het gemiddeld aantal biedingen per object.

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.