Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Verkooprapporten: definities


Hieronder worden de statistieken in Verkooprapporten beschreven. Ook wordt uitgelegd hoe je je verkoopactiviteiten aan de hand van deze cijfers kunt interpreteren. Zie de definities van statistieken in Verkooprapporten Plus als je een abonnement op Verkooprapporten Plus hebt.

Je verkoopactiviteiten volgen

De gegevens in dit gedeelte bieden inzicht in de manier waarop je verkoopactiviteiten zich met de tijd hebben ontwikkeld. Zo kun je uit de grafieken opmaken hoe het aantal succesvolle aanbiedingen en de gemiddelde verkoopprijs zich procentueel hebben ontwikkeld.

Omzet
Dit is het totale bedrag dat je hebt omgezet met je objecten. Dit bedrag is gebaseerd op de uiteindelijke verkoopprijzen van de objecten op het moment van beëindiging. Kosten voor verzending die je kopers eventueel hebt berekend, zijn hierbij niet opgeteld. 

Groei afgelopen maand
Dit is het groei- of dalingspercentage van je totale verkoopomzet ten opzichte van de voorafgaande maand.

Afgelopen aanbiedingen
Dit is het aantal aanbiedingen dat in een bepaald tijdsbestek is afgelopen, al dan niet met een verkoop.

Aantal succesvolle aanbiedingen
Dit is het aantal afgelopen aanbiedingen met een verkoop. Aanbiedingen met meerdere objecten worden hierin meegenomen als er ten minste één verkocht object was.

Percentage succesvolle aanbiedingen
Dit is het percentage afgelopen aanbiedingen met een verkoop. Aanbiedingen met meerdere objecten worden hierin meegenomen als er ten minste één verkocht object was.

Gemiddelde verkoopprijs per aanbieding
Dit is de gemiddelde uiteindelijke verkoopprijs van aanbiedingen met een verkoop.

Kosten

In het gedeelte Kosten wordt een overzicht van de netto eBay- en PayPal-kosten voor alle transacties weergegeven.

Netto eBay-kosten
Dit zijn de verkoopkosten die eBay in rekening heeft gebracht minus crediteringen die je van eBay hebt ontvangen. Hierin kunnen de volgende kosten en crediteringen zijn opgenomen:

Kosten

  • Plaatsingskosten

  • Kosten voor extra aanbiedingsopties (zoals minimumverkoopprijs en vet)

  • Verkoopcommissie

  • Abonnementskosten (bijvoorbeeld voor Verkoopmanager of eBay-winkels)

  • Overige kosten op je account

Crediteringen

  • Aanvragen voor creditering van verkoopcommissie voor onbetaalde objecten

  • Crediteringen winkelverwijzing

  • Overige crediteringen op je account

Zie de pagina Account in Mijn eBay voor meer informatie over je rekeningactiviteiten en facturen.

Netto PayPal-kosten
Dit zijn de verkoopkosten die PayPal in rekening heeft gebracht voor eBay-transacties minus crediteringen die je van PayPal hebt ontvangen in verband met eBay-transacties.

Als er transacties zijn geweest waarbij het objectnummer van eBay werd weergegeven in het PayPal-transactieoverzicht of wanneer je betalingen hebt ontvangen of crediteringen hebt gedaan voor transacties die niet via eBay zijn verlopen, kan dit bedrag afwijken van de bedragen op het afschrift van je PayPal-rekening.

Netto eBay- en PayPal-kosten
Dit is het totaal van de netto eBay-kosten en de netto PayPal-kosten.

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.