Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Je object opnieuw aanbieden


Als je object de eerste keer niet wordt verkocht, de koper niet betaalt, je de transactie annuleert of je de aanbieding voortijdig beëindigt, kun je het object opnieuw aanbieden.

Je kunt een object op 2 manieren opnieuw aanbieden:

 • Handmatig: je kunt een object handmatig opnieuw aanbieden nadat de aanbieding is afgelopen. Gebruik deze optie in de volgende gevallen:

  • Een aanbieding loopt af maar het object is niet verkocht

  • De koper betaalt niet

  • Je hebt de transactie geannuleerd

  • Je beëindigt je aanbieding voortijdig

 • Automatisch: je kunt instellen dat je object automatisch opnieuw wordt aangeboden.

Als je Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro gebruikt, kun je ook instellen dat je objecten automatisch opnieuw worden aangeboden via de automatiseringsregels. Elke keer dat je object opnieuw wordt aangeboden, gelden de normale plaatsingskosten en kosten voor geavanceerde opties. Voor elk object dat automatisch opnieuw wordt aangeboden, gelden de normale plaatsingskosten. Meer weten over objecten (opnieuw) aanbieden in Verkoopmanager en Verkoopmanager Pro?

Bij handmatig opnieuw aangeboden objecten kun je in bepaalde situaties in aanmerking komen voor creditering van de plaatsingskosten. Meer weten over terugbetaling van plaatsingskosten?

Automatisch een object opnieuw aanbieden

Je kunt een object gemakkelijk automatisch opnieuw aanbieden.

Wanneer je een object automatisch opnieuw aanbiedt, geldt het volgende:

 • Je object wordt een keer opnieuw aangeboden als het niet wordt verkocht.

 • Wanneer je object opnieuw wordt aangeboden, is de duur van de aanbieding hetzelfde als de eerdere aanbiedingsperiode voor dat object.

 • Tijdens de nieuwe aanbiedingsperiode kun je op elk gewenst moment je aanbieding herzien. Hiervoor gelden onze regels voor het herzien van aanbiedingen. Meer weten over beperkingen voor het herzien van aanbiedingen?

 • Je betaalt plaatsingskosten voor de oorspronkelijke aanbieding en elke keer dat je object automatisch opnieuw wordt aangeboden.

 • Wanneer een object automatisch opnieuw wordt aangeboden, wordt het afgetrokken van je maandelijkse aanbiedingen zonder plaatsingskosten. (Als je bijvoorbeeld een object aanbiedt en het 2 keer automatisch opnieuw aanbiedt, telt het als 3 aanbiedingen zonder plaatsingskosten: 1 aanbieding zonder plaatsingskosten voor de oorspronkelijke aanbieding en 1 aanbieding zonder plaatsingskosten voor elk van de 2 opnieuw aangeboden objecten.) Meer weten over aanbiedingen zonder plaatsingskosten?

 • Als je geavanceerde extra aanbiedingsopties hebt geselecteerd, worden die telkens opnieuw in rekening gebracht wanneer je object opnieuw wordt aangeboden. Meer weten over kosten?

Houd rekening met het volgende:

 • Automatisch opnieuw aanbieden is niet beschikbaar voor aanbiedingen van 1 en 3 dagen en aanbiedingen met de optie Geldig tot geannuleerd.

 • Je kunt zowel veilingobjecten als objecten met een vaste prijs automatisch opnieuw aanbieden.

 • Wanneer je object opnieuw wordt aangeboden, wordt het mogelijk pas een paar uur na afloop van de oorspronkelijke aanbieding op de site weergegeven.

 • Of je in aanmerking komt voor automatisch opnieuw aanbieden, is afhankelijk van je transacties en omzet. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt, zie je de optie op het aanbiedingsformulier. Je kunt je transacties en omzet bekijken op de pagina Verkoperprestaties in Mijn eBay.

 • Wanneer je ervoor hebt gekozen om je object tot 2 keer toe automatisch opnieuw aan te bieden, kun je het pas weer handmatig opnieuw aanbieden als de automatische periodes zijn afgelopen.

 • Als het object hierna nog steeds niet verkocht is, kun je het handmatig opnieuw aanbieden. Als het object na het automatisch opnieuw aanbieden niet verkocht is, krijg je een bericht over dat object in Mijn eBay.

 • Je kunt de instelling voor automatisch opnieuw aanbieden op elk gewenst moment annuleren.

Zo bied je een object tot 2 keer toe automatisch opnieuw aan:
 1. Klik op Verkopen boven aan de meeste eBay-pagina's.

 2. Maak je aanbieding door het object te beschrijven, een prijs in te stellen en verzendopties te selecteren.

 3. Op de pagina Je aanbieding bekijken selecteer je Dit object automatisch tot 2 keer opnieuw aanbieden als het niet wordt verkocht.

Automatisch opnieuw aanbieden annuleren

Je kunt de functie Automatisch opnieuw aanbieden altijd via Mijn eBay uit je aanbieding verwijderen.

Zo annuleer je automatisch opnieuw aanbieden:
 1. Ga naar Mijn eBay > Activiteit > Verkopen > Actief en zoek je aanbieding op.

 2. In de vervolgkeuzelijst Meer acties selecteer je Automatisch opnieuw aanbieden verwijderen.

 3. Sla je wijzigingen op.

Handmatig een object opnieuw aanbieden

Zo bied je een object handmatig opnieuw aan nadat de aanbieding is afgelopen:
 1. Ga naar Mijn eBay > Activiteit > Verkocht of Activiteit > Onverkocht.

 2. In de vervolgkeuzelijst Meer acties rechts van de aanbieding selecteer je Opnieuw aanbieden.

 3. Breng de gewenste wijzigingen in je aanbieding aan en sla ze op.

Houd rekening met het volgende:

 • Wanneer je een veilingobject handmatig opnieuw aanbiedt en het de tweede keer verkocht wordt, kun je in aanmerking komen voor creditering van de plaatsingskosten. Meer weten over terugbetaling van plaatsingskosten?

 • Objecten die handmatig opnieuw worden aangeboden, tellen mee voor je maandelijkse aanbiedingen zonder plaatsingskosten.

 • Wanneer je een object opnieuw aanbiedt, kan het mogelijk een paar uur duren voordat het met zoeken op trefwoord of rubriek kan worden gevonden.

 • Als je ervoor hebt gekozen je object tot 2 keer toe automatisch opnieuw aan te bieden, kun je het niet meer handmatig opnieuw aanbieden tot de automatische periodes zijn afgelopen. Je kunt het ook handmatig opnieuw aanbieden als het object na automatisch opnieuw aanbieden niet verkocht is.

Houd bij handmatig opnieuw aangeboden objecten die de functie voor automatisch aanbieden gebruiken, rekening met het volgende:

Als je object de eerste keer niet wordt verkocht en je er oorspronkelijk niet voor had gekozen om het automatisch opnieuw aan te bieden, kun je het nog steeds handmatig opnieuw aanbieden. Als je een object handmatig opnieuw aanbiedt en je er op dat moment voor kiest om het tot 2 keer toe automatisch opnieuw aan te bieden, worden plaatsingskosten in rekening gebracht voor de oorspronkelijke aanbieding, voor het handmatig opnieuw aanbieden en voor elke keer dat je object automatisch opnieuw wordt aangeboden. Als je geavanceerde extra aanbiedingsopties hebt geselecteerd, worden die telkens opnieuw in rekening gebracht wanneer je object opnieuw wordt aangeboden. Als in een dergelijk geval je object wordt verkocht terwijl het automatisch opnieuw werd aangeboden, worden je plaatsingskosten voor het handmatig opnieuw aangeboden object gecrediteerd. Meer weten over terugbetaling van plaatsingskosten?

Tips voor opnieuw aanbieden

Als je aanbieding is afgelopen en je het object handmatig opnieuw wilt aanbieden, kun je deze suggesties proberen om je object de volgende keer te verkopen:

 • De startprijs verlagen

  • Door de startprijs te verlagen trek je wellicht meer klanten.

 • Je titel en beschrijving verbeteren

  • Gebruik in de titel woorden waarmee je object concreet wordt beschreven (zoals 'Chinese Mingvaas' in plaats van 'bloemenvaas'). Als je de titel van je aanbieding wijzigt, kan het mogelijk een paar uur duren voordat het met zoeken op trefwoord of rubriek kan worden gevonden.

  • Vermijd woorden en tekens waar kopers niet op zoeken (zoals 'c@@l').

  • Klik hier voor meer informatie over het opstellen van een goede titel en beschrijving.

 • Afbeeldingen toevoegen

 • De startprijs verlagen

  • Door de startprijs te verlagen trek je wellicht meer klanten.

 • De rubriek heroverwegen

  • Kies een rubriek die aansluit op je object. Als je de rubriek van het object wijzigt, kun je mogelijk niet uit dezelfde objectstaten kiezen om het object te beschrijven. Meer weten over objectstaten en het selecteren van een rubriek?

  • Je kunt ook in 2 rubrieken aanbieden. Houd er rekening mee dat er bepaalde beperkingen kunnen gelden als je een object in 2 rubrieken opnieuw aanbiedt. Meer weten over aanbieden in 2 rubrieken?

 • Productdetails toevoegen

  • Als je geen Product-ID's hebt toegevoegd aan de Geldig tot Geannuleerd aanbiedingen kan je aanbieding beindigd worden.Voor de Verkoop Manager (Pro) kun je Product-ID's toevoegen in Overkochte aanbiedingen. Als je geen tool gebruikt kun je Product-ID's toevoegen in Onverkochte aanbiedingen in Mijn eBay.

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.