Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Is mijn object toegestaan op eBay?

Bepaalde objecten mogen niet op eBay worden verkocht of mogen alleen op speciale gedeelten van de site worden verkocht, zoals in de rubriek Volwassenen. eBay kan een aanbieding voortijdig beëindigen als deze in strijd is met ons beleid. In dergelijke gevallen stelt eBay zowel de verkoper als de bieders/kopers daarvan per e-mail op de hoogte.

Het is een goed idee om het beleid voor verboden en beperkte objecten door te nemen voordat je een object aanbiedt. Zo kun je bepalen of je een object wel of niet op eBay mag verkopen. Met deze richtlijnen willen we handel op eBay veilig en legaal maken.

Het gaat onder meer om het volgende beleid:

  • Verboden objecten mogen onder geen enkele voorwaarde op eBay worden aangeboden.

  • Verdachte objecten mogen onder bepaalde voorwaarden worden aangeboden.

  • Mogelijk inbreuk op rechten makende objecten kunnen een schending inhouden van bepaalde auteursrechten, handelsmerken of andere rechten. Sommige objecten die hier worden genoemd, zijn wellicht legaal, maar toch niet toegestaan omdat deze vrijwel altijd inbreuk maken op auteurs- of handelsmerkrechten.

In het aanbiedingsbeleid worden ook richtlijnen geboden voor de manier waarop een object al dan niet mag worden aangeboden en beschreven. Aanbiedingen kunnen worden verwijderd als ze niet in overeenstemming zijn met dit beleid.

Opmerking: zelfs als je een verboden, verdacht of inbreuk op rechten makend object "gratis" weggeeft (en dus niet verkoopt), kun je nog steeds aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt voor zowel de koper als de verkoper.

Tip: houd er rekening mee dat ook kopers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor illegale objecten.

Heb je een verboden, verdacht of inbreuk op rechten makend object op eBay gevonden?
Je kunt aanbiedingsovertredingen of problemen met andere eBay-leden melden.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.