Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Verkoopmanager Pro: je voorraad bijwerken


Via de weergave Voorraad in Verkoopmanager Pro kun je de producten die je verkoopt en de aanbiedingstemplates die je gebruikt, bijhouden. Heb je eenmaal enkele producten en aanbiedingstemplates gemaakt, dan moet je je voorraad waarschijnlijk periodiek bijwerken of opnieuw organiseren.

Productdetails bijwerken

Elk product in je voorraad heeft een naam. Deze hoeft echter niet uniek te zijn.

Het is raadzaam naast de productnaam ook de andere optionele gegevens in te vullen. Verkoopmanager Pro kan je dan waardevolle verkoopstatistieken verstrekken, zoals de gemiddelde verkoopprijs en het succespercentage.

Zo werk je een product bij:
 1. Klik op de naam van het product dat je wilt bijwerken in de weergave Voorraad.

 2. Voer je wijzigingen in op de pagina Product.

 3. Kik op Opslaan onder aan de pagina.

In de volgende tabel worden de velden beschreven die je kunt bijwerken.

Veld

Beschrijving

Productnaam

De naam die je het product wilt geven. Bijvoorbeeld: Grote strandbal. De koper ziet deze naam niet.

Eigen label

Een uniek label dat je aan het product wilt toewijzen, zoals het productnummer of een ander nummer.

Gemiddelde kosten per eenheid

De gemiddelde kosten die je kwijt bent aan het kopen of produceren van het object (de materiaalkosten). Als je andere kosten hebt, zoals kosten voor arbeid of verwerkingstijd, dien je een accountant om advies te vragen over je kosten per eenheid.

Als je de Gemiddelde kosten per eenheid wijzigt, weerspiegelen alle geplande en toekomstige aanbiedingen voor dit product deze nieuwe waarde. Actieve en verkochte aanbiedingen die vóór je update zijn gestart, worden weergegeven met de oude kosten per eenheid in het verkooprapport van Verkoopmanager Pro.

Beschikbaar aantal aan te bieden objecten

Het aantal objecten dat je kunt aanbieden. Als je je voorraadaantal niet wilt bijhouden, laat je het veld leeg (geen '0' invoeren).

Wijzig je de waarde in het veld Beschikbaar aantal aan te bieden objecten, dan wordt de waarde van Totaal in voorraad automatisch opnieuw berekend. Meer weten over het voorraadaantal bijhouden?

Voorraadbericht

Je kunt een bericht instellen dat verschijnt als het voorraadaantal onder het opgegeven niveau komt. Deze optie verschijnt alleen als je eerder het beschikbaar aantal aan te bieden objecten hebt ingevoerd en opgeslagen.

Opmerkingen

Opmerkingen die je desgewenst wilt toevoegen, zoals informatie over de verkoper.

Aanbiedingstemplates bijwerken

Als je aanbiedingstemplates aan een product hebt gekoppeld, verschijnen deze onder de productnaam in de weergave Voorraad.

Aanbiedingstemplates kunnen afzonderlijk of bulksgewijs worden gewijzigd. Bulksgewijze bewerking kan handig zijn wanneer je dezelfde veranderingen wilt doorvoeren in een groep aanbiedingstemplates, zoals wijzigingen in je retourbeleid of geaccepteerde betalingsmethoden.

Zo herzie je een of meer aanbiedingstemplates voor een product:
 1. Klik op de productnaam in de weergave Voorraad.

 2. Vink de selectievakjes aan naast de templates die je wilt herzien, en klik op Template bewerken.

 3. Klik op Alle verzenden zodat je wijzigingen actief op de site worden.

Producten en aanbiedingstemplates verwijderen

Heb je producten of aanbiedingstemplates eenmaal verwijderd, dan kunnen deze niet meer hersteld worden. Als je een product verwijdert, worden het product en alle bijbehorende aanbiedingstemplates uit je voorraad verwijderd.

Zo verwijder je een product:
 1. Selecteer het product dat je wilt verwijderen in de weergave Voorraad.

 2. Selecteer Verwijderen in het vervolgkeuzemenu Kies een actie onder aan de pagina. Klik vervolgens op OK.

Zo verwijder je een aanbiedingstemplate:
 1. Klik op de naam van het product in de weergave Voorraad.

 2. Selecteer de template die je wilt verwijderen.

 3. Selecteer Verwijderen in het vervolgkeuzemenu Kies een actie onder aan de pagina. Klik vervolgens op OK.

Producten en aanbiedingstemplates verplaatsen

Je kunt je voorraad opnieuw ordenen door een product naar een andere map te verplaatsen of een aanbiedingstemplate naar een ander product te verplaatsen.

Wanneer je een aanbiedingstemplate verplaatst, kun je de template naar een bestaand product verplaatsen of een nieuw product maken.

Zo verplaats je een product en de bijbehorende templates naar een andere map:
 1. In de weergave Voorraad selecteer je het product dat je wilt verplaatsen.

 2. Selecteer Verplaatsen in het vervolgkeuzemenu Kies een actie onder aan de pagina. Klik vervolgens op OK.

 3. Selecteer een nieuwe map voor het product.

 4. Klik op Verplaatsen.

Zo verplaats je een aanbiedingstemplate naar een ander product:
 1. Klik op de naam van het product in de weergave Voorraad.

 2. Selecteer de template die je wilt verplaatsen.

 3. Klik op Template verplaatsen.

 4. Bepaal of je een nieuw product voor de aanbiedingstemplate wilt maken, of selecteer een bestaand product.

 5. Klik op Verplaatsen naar voorraad.

Mappen maken en beheren

Je voorraad bestaat uit producten en aanbiedingstemplates, die in meerdere mappen georganiseerd kunnen worden. Iedereen begint met één map, maar je kunt meer mappen maken om je voorraad te organiseren.

Zo kun je mappen maken voor de verschillende typen objecten die je verkoopt, zoals:

 • Film

 • Boeken

 • Kunst

Als je je voorraad verder wilt onderverdelen, kun je submappen maken. De map Boeken kan bijvoorbeeld onderverdeeld worden in submappen zoals Non-fictie, Fictie, enzovoort.

Zo schakel je over naar een andere map in je voorraadweergave:
 1. Selecteer de map in het vervolgkeuzemenu Map boven aan de pagina.

 2. Klik op OK.

Zo maak je nieuwe mappen of wijzig je bestaande mappen:
 1. Klik op de link Mappen beheren rechts van het vervolgkeuzemenu Map.

 2. Gebruik de knoppen boven of onder aan de pagina om je wijzigingen aan te brengen.

Wat

Hoe

Een nieuwe map maken

 1. Klik op Map toevoegen.

Een mapnaam wijzigen

 1. Selecteer de map waarvoor je de naam wilt wijzigen.

 2. Klik op Bewerken.

Een map verwijderen

 1. Selecteer de map die je wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

Een map naar een andere locatie verplaatsen

 1. Selecteer de map die je wilt verplaatsen.

 2. Klik op Verplaatsen.

 3. Selecteer een nieuwe locatie voor de map.

De map wordt een submap van de map die je selecteert.

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.