Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Verkoopmanager en Verkoopmanager Pro: wat staat er in je weergaven van Verkoopmanager?


Met Verkoopmanager kun je al je verkoopactiviteiten bijhouden vanaf één handige locatie in Mijn eBay.  Je aanbiedingen worden gegroepeerd op basis van de status, waardoor je efficiënter kunt verkopen. Dit noemen we 'weergaven'.

Over de weergaven van Verkoopmanager

Je kunt je weergaven van Verkoopmanager raadplegen in Mijn eBay via de links aan de linkerkant van het tabblad Activiteit onder Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro.

In je weergaven vind je je aanbiedingsactiviteiten en transactiebestanden van de afgelopen 90 dagen, en gearchiveerde transactiebestanden van de afgelopen 120 dagen.

De volgende tabel geeft een samenvatting van wat je in elke weergave vindt. Klik op de link in de linkerkolom van de tabel om snel een weergave te bekijken.

Weergave Beschrijving

Overzicht

Biedt een beknopt overzicht van je verkoopactiviteiten. Dit is je homepage voor Verkoopmanager.

Klik op Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro aan de linkerkant van het tabblad Activiteit in Mijn eBay om de weergave Overzicht te openen.

Gepland

Geeft aanbiedingen weer die je hebt gepland, maar nog niet actief zijn.

Actief

Geeft aanbiedingen weer die momenteel actief ('live') zijn op de site.

Onverkocht

Geeft aanbiedingen weer die zijn afgelopen zonder koper.

Verkocht

Geeft transactiebestanden weer voor verkochte aanbiedingen.

Afgelopen aanbiedingen

Geeft alle afgelopen aanbiedingen weer, inclusief de aanbiedingen die verkocht, niet verkocht of geannuleerd zijn.

Ga naar de weergave Overzicht en klik op de link Afgelopen aanbiedingen (afgelopen 90 dagen) in het gedeelte Aanbiedingsactiviteiten om de weergave Afgelopen aanbiedingen weer te geven.

Gearchiveerd

Hier kun je de details opzoeken van verkooptransacties die je al afgehandeld hebt. In deze weergave zie je verkooptransacties die je handmatig hebt gearchiveerd vanuit de weergave Verkocht of die na 90 dagen automatisch voor je zijn gearchiveerd.

Voorraad (alleen Verkoopmanager Pro)

Hiermee kun je bijhouden hoeveel producten je op voorraad hebt, templates instellen voor het aanbieden van deze producten en regels definiëren voor automatisch aanbieden of opnieuw aanbieden. Meer weten over hoe je aan de slag gaat met voorraden?

Rapportages (alleen Verkoopmanager Pro)

Biedt een overzicht van je winst en verlies voor deze maand en de afgelopen drie maanden. Meer weten over hoe je verkooprapporten over je transacties downloadt?

Automatische voorkeuren (alleen Verkoopmanager Pro)

Hiermee kun je je e-mails en feedback voor kopers automatiseren of een eerder gemaakte instelling voor automatisch aanbieden tijdelijk opheffen. Meer weten over je automatische voorkeuren?

Tip: In de meeste weergaven kun je zoeken naar aanbiedingen op basis van criteria die je zelf kiest, zoals de objectnaam, het objectnummer of de verkoopvorm. Je kunt ook je weergaven aanpassen, zodat de informatie wordt weergegeven die je wilt zien.

Overzichtsweergave

De weergave Overzicht voor Verkoopmanager wordt als eerste weergegeven als je naar Mijn eBay gaat. Hier vind je een overzicht van je verkoopactiviteiten, je accountstatus en snelkoppelingen naar veelgebruikte functies en informatie.

De weergave Overzicht biedt bijvoorbeeld snelkoppelingen voor directe toegang tot:

  • Actieve aanbiedingen die binnenkort aflopen of waarvoor voorstellen, biedingen of vragen zijn

  • Afgelopen aanbiedingen die verkocht of niet verkocht zijn, of die in aanmerking komen voor creditering van plaatsingskosten bij opnieuw aanbieden

  • Verkochte aanbiedingen in afwachting van betaling, in afwachting van verzending of met de status Betaald en verzonden, evenals verkochte aanbiedingen waarvoor je nog feedback moet geven

  • Verkochte aanbiedingen die in aanmerking komen voor een geschil wegens onbetaald object of creditering van verkoopcommissie

  • Producten waarvan de voorraad bijna op is (alleen Verkoopmanager Pro)

Als je terug wilt naar de weergave Overzicht, klik je op Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro aan de linkerkant van de pagina.

Gedeelte

Beschrijving

In het kort

Biedt een overzicht van je verkoop voor de afgelopen 120 dagen.

Dringende berichten en taken

Waarschuwt je over objecten waaraan je aandacht moet besteden. Wanneer je op dringende berichten en taken klikt, word je rechtstreeks naar de toepasselijke pagina geleid waar je de vereiste handelingen kunt uitvoeren.

Aanbiedingsactiviteiten

Biedt een overzicht van je geplande, actieve en afgelopen aanbiedingen. Als je op de links klikt, ga je rechtstreeks naar de aanbiedingen.

Verkocht

Biedt een overzicht van de objecten die je hebt verkocht op basis van de status en biedt herinneringen voor wat je nu kunt doen, zoals verzending, feedback geven of geschillen wegens onbetaalde objecten oplossen.

Overzicht van verkoperprestaties

Biedt een beknopt overzicht van je prestaties als verkoper, waaronder je prestatienormstatus en verkopersniveau. Meer weten over je verkoperprestaties?

Rekeningoverzicht

Biedt een overzicht van je laatste factuurbedrag, recente rekeningactiviteiten en huidige rekeningsaldo. Klik op de link Pagina-opties boven aan de weergave Overzicht en selecteer Rekeningoverzicht om dit gedeelte aan je weergave Overzicht toe te voegen.

Productvoorraad (alleen Verkoopmanager Pro)

Biedt een overzicht van de status van je voorraad, inclusief je totale voorraad en het aantal producten dat (bijna) niet meer op voorraad is.

Mijn winkel beheren (alleen eigenaren van eBay-winkels)

Biedt snelkoppelingen waarmee je je eBay-winkel kunt beheren.

Winkelrubrieken die ik bijhoud (alleen eigenaren van eBay-winkels)

Houdt de totale verkoopomzet bij voor rubrieken in je eBay-winkel. Je selecteert de rubrieken die je bij wilt houden door op de link Bewerken in de koptekst van het gedeelte te klikken en vervolgens de rubrieken te selecteren die moeten worden weergegeven.

Favoriete links

Geeft snelkoppelingen naar algemene taken weer, zoals een object verkopen, een aanbieding herzien en je PayPal-rekening bekijken.

Aanvullende hulpmiddelen voor verkopers

Geeft snelkoppelingen weer naar informatie en bronnen voor kopers, zoals Verkopers Plaza en het aanbiedingsbeleid van eBay

Weergave Actief

Klik op Actief aan de linkerkant van het tabblad Activiteit in Mijn eBay om de weergave Actief te openen.

Wat er in de weergave Actief staat

De weergave Actief bevat al je aanbiedingen die momenteel actief op de site zijn.

Wanneer een aanbieding afloopt, wordt deze automatisch verplaatst naar de weergave Verkocht of Onverkocht.

Wat de kolommen betekenen

De kolommen bieden informatie over elke aanbieding, inclusief de titel, verkoopvorm, begindatum en resterende tijd.

Voor aanbiedingen met meerdere objecten kun je de kolommen Beschikbaar aantal en Oorspronkelijk aantal gebruiken om te zien hoeveel resterende objecten je hebt.

Via het vervolgkeuzemenu Meer acties in de kolom uiterst rechts kun je wijzigingen aanbrengen en andere taken uitvoeren. 

Wat je kunt doen in deze weergave

In deze weergave kun je onder meer het volgende doen:

Gebruikers van Verkoopmanager Pro hebben extra automatiseringsopties voor het aanbieden en opnieuw aanbieden van objecten.

Weergave Gepland

Klik op Gepland aan de linkerkant van het tabblad Activiteit in Mijn eBay om de weergave Gepland te openen.

Wat er in de weergave Gepland staat

De weergave Gepland bevat aanbiedingen die je op een later tijdstip wilt laten beginnen.

Wat de kolommen betekenen

De kolommen bieden informatie over elke aanbieding, inclusief de titel, verkoopvorm, duur en begintijd.

Via het vervolgkeuzemenu Actie in de kolom uiterst rechts kun je wijzigingen aanbrengen en andere taken uitvoeren. 

Wat je kunt doen in deze weergave

In deze weergave kun je onder meer het volgende doen:

Gebruikers van Verkoopmanager Pro hebben extra automatiseringsopties voor het aanbieden en opnieuw aanbieden van objecten.

Weergave Verkocht

Met behulp van de weergave Verkocht beheer je je activiteiten na de verkoop.

Klik op Verkocht aan de linkerkant van het tabblad Activiteit in Mijn eBay om de weergave Verkocht te openen.

Wat er in de weergave Verkocht staat

De weergave Verkocht bevat transactiebestanden voor alle objecten die je in de afgelopen 90 dagen hebt verkocht.

Als je je verkoopproces nog nauwkeuriger wilt volgen, kun je de links onder de weergave Verkocht aan de linkerkant van Mijn eBay gebruiken om transacties weer te geven met de status:

  • Nog niet betaald

  • Nog niet verzonden

  • Betaald en verzonden

Wat de kolommen betekenen

De kolommen bieden informatie over elke verkoop, inclusief de gebruikersnaam van de koper, de verkoopprijs en de verkoopdatum. Klik op het nummer van het transactiebestand om de gegevens van de koper en meer details over de verkoop weer te geven.

Via het vervolgkeuzemenu Actie kun je algemene taken voor na de verkoop uitvoeren, zoals een factuur verzenden of een object als betaald markeren.

Wat je kunt doen in deze weergave

In deze weergave kun je onder meer het volgende doen:

Weergave Onverkocht

Klik op Onverkocht aan de linkerkant van het tabblad Activiteit in Mijn eBay om de weergave Onverkocht te openen.

Wat er in de weergave Onverkocht staat

De weergave Onverkocht bevat aanbiedingen die zijn afgelopen zonder koper. Op deze aanbiedingen is niet geboden of de minimumverkoopprijs is niet gehaald.

Wat de kolommen betekenen

De kolommen bieden informatie over elke aanbieding, inclusief de titel, het objectnummer, de verkoopvorm, de einddatum en of de aanbieding in aanmerking komt voor creditering van plaatsingskosten bij opnieuw aanbieden.

Als het statuspictogram Opnieuw aanbieden () grijs is, komt je aanbieding in aanmerking voor creditering van plaatsingskosten bij opnieuw aanbieden. Als de pijl blauw is (), is je object al opnieuw aangeboden en komt het niet in aanmerking voor een creditering van plaatsingskosten bij opnieuw aanbieden.

Via het vervolgkeuzemenu Actie in de kolom uiterst rechts kun je opnieuw aanbieden of andere taken uitvoeren.

Wat je kunt doen in deze weergave

In deze weergave kun je onder meer het volgende doen:

Weergave Afgelopen aanbiedingen

Ga naar de weergave Overzicht en klik op de link Afgelopen aanbiedingen (afgelopen 90 dagen) in het gedeelte Aanbiedingsactiviteiten om de weergave Afgelopen aanbiedingen weer te geven.

Wat er in de weergave Afgelopen aanbiedingen staat

Deze weergave bevat alle afgelopen aanbiedingen van de afgelopen 90 dagen, inclusief de aanbiedingen die verkocht, niet verkocht of geannuleerd zijn.

Wat de kolommen betekenen

De kolommen bieden informatie over elke aanbieding, inclusief de titel, het objectnummer, de verkoopvorm, einddatum, status (verkocht, onverkocht of geannuleerd) en of de aanbieding in aanmerking komt voor creditering van plaatsingskosten bij opnieuw aanbieden.

Als het statuspictogram Opnieuw aanbieden () grijs is, komt je aanbieding in aanmerking voor creditering van plaatsingskosten bij opnieuw aanbieden. Als de pijl blauw is (), is je object al opnieuw aangeboden en komt het niet in aanmerking voor een creditering van plaatsingskosten bij opnieuw aanbieden.

Via het vervolgkeuzemenu Actie in de kolom uiterst rechts kun je het object opnieuw aanbieden of vergelijkbare objecten verkopen.

Wat je kunt doen in deze weergave

In deze weergave kun je onder meer het volgende doen:

Weergave Gearchiveerd

Om de weergave Verkocht overzichtelijk te houden, kun je de bestanden van afgehandelde verkooptransacties archiveren. Als je je transactiebestanden niet handmatig archiveert, doet Verkoopmanager dit na 90 dagen automatisch voor je.

Tip: De weergave Gearchiveerd bewaart je transactiebestanden voor deze maand en de drie maanden daarvoor. Als je ze langer wilt bewaren, kun je je transactiebestanden downloaden.

Wat er in de weergave Gearchiveerd staat

De weergave Gearchiveerd bevat transactiebestanden die zijn gearchiveerd vanuit de weergave Verkocht, inclusief:

  • Transactiebestanden die na 90 dagen automatisch worden gearchiveerd

  • Transactiebestanden die je handmatig hebt gearchiveerd vanuit de weergave Verkocht

Wat de kolommen betekenen

De kolommen bieden informatie over elke verkoop, inclusief de gebruikersnaam van de koper, de verkoopprijs en de verkoopdatum. Klik op het nummer van het transactiebestand om de gegevens van de koper en meer details over de verkoop weer te geven.

De kolommen uiterst rechts bevatten statuspictogrammen die aangeven welke taken na de verkoop zijn uitgevoerd.  

Wat je kunt doen in deze weergave

In de weergave Gearchiveerd kun je eenvoudig informatie opzoeken over eerdere verkooptransacties en een beperkt aantal taken na de verkoop uitvoeren.

In deze weergave kun je onder meer het volgende doen:

Tip: als je andere acties wilt uitvoeren, zoals opnieuw aanbieden, kun je het transactiebestand terugzetten in de weergave Verkocht door te klikken op Verplaatsen naar weergave Verkocht.

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.

Verwante Hulp-onderwerpen