Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Je factuur


Facturen zijn maandelijkse overzichten van de factureringsactiviteiten op je verkopersaccount. Je vindt daarop een overzicht van je rekeningactiviteiten, het nieuwe bedrag dat je bent verschuldigd en details over betalingen, terugbetalingen, kortingen, crediteringen en kosten die tijdens de factureringscyclus op je account zijn toegepast.

Je factuur bekijken

Je kunt alle facturen van de afgelopen 18 maanden bekijken.

Je kunt facturen als volgt weergeven:
 1. Ga naar Mijn eBay.

 2. Klik op de tab Account.

 3. Kies de gewenste factuur uit het vak Facturen in het vervolgkeuzemenu Selecteer factuur.

 4. Klik op OK.

Wat staat er op je factuur?

Boven aan de factuur vind je de factuurdatum en andere informatie over je account. De factuurdatum is ofwel de 15e van de maand of de laatste dag van de maand, afhankelijk van het moment waarop je je verkopersaccount hebt aangemaakt.

De rest van de factuur bestaat uit vier gedeelten.

 • Overzicht van je rekeningactiviteiten: in dit gedeelte vind je een overzicht van je factuur met het laatste factuurtotaal, nieuwe factureringsactiviteiten sinds je laatste factuur en het nieuwe verschuldigde bedrag. Als het totaal verschuldigde bedrag EUR 1,00 of meer bedraagt, wordt het in rekening gebracht met de automatische betalingsmethode die je voor je account hebt gekozen. Meer weten over automatische betalingsmethoden?

 • Fiscale samenvatting voor verkopers die woonachtig zijn in de EU: deze sectie geeft een overzicht van de nieuwe kosten in niet-belastbare en belastbare btw, respectievelijk het totale bedrag.

 • Factureringsdetails: in dit gedeelte worden de afzonderlijke betalingen, kortingen, crediteringen en nieuwe kosten (exclusief btw en het toepasselijke btw-tarief voor verkopers in een ander EU-land dan het VK, inclusief btw, indien van toepassing voor Britse verkopers) weergegeven die deel uitmaken van het totaal verschuldigde bedrag. Als je een groot aantal objecten verkoopt of dit gedeelte van de factuur te lang of gedetailleerd vindt, kun je voor een factuur kiezen waarop alleen een overzicht wordt weergegeven. Meer weten over het wijzigen van de factuurindeling?

 • Aankondigingen, mededelingen, nuttige links: dit gedeelte bevat berichtgevingen, aankondigingen, links naar rekeninginformatie, kostencalculators en uitleg, aangevuld met andere informatie over je verkoopactiviteiten.

In het gedeelte Factureringsdetails vind je het volgende:

Beschrijving

Betalingen en terugbetalingen

Betalingen die je hebt verricht of terugbetalingen van eBay, zoals een terugbetaling wanneer je te veel hebt betaald.

Kortingen

Kortingen op transactiekosten, zoals korting voor PowerSellers.

Crediteringen

Ontvangen crediteringen, waaronder crediteringen voor objecten die je hebt aangeboden of verkocht, en overige crediteringen.

Nieuwe kosten

Kosten die op je account zijn toegepast, waaronder:

 • Transactiekosten, zoals plaatsingskosten, verkoopcommissie en kosten voor extra aanbiedingsopties voor objecten die je hebt aangeboden.

 • Maandelijkse en eenmalige kosten voor abonnementen of andere kosten die maandelijks in rekening worden gebracht, zoals winkelabonnementen, abonnementen op tools voor verkopers en kosten voor betalingsachterstand of voor geweigerde betalingen.

Afhankelijk van je rekeningactiviteiten zijn in de factureringsdetails mogelijk niet al deze gedeelten opgenomen. Als je geen crediteringen hebt ontvangen, bevat je factuur bijvoorbeeld niet het gedeelte Crediteringen.

Opmerking: Wanneer bepaalde kosten lager zijn vanwege een speciale actie, worden de verlaagde kosten weergegeven in het gedeelte Nieuwe kosten. Kortingen die op het moment van facturering worden berekend, zoals korting voor PowerSellers, worden weergegeven in het gedeelte Kortingen van je factureringsdetails.

Waarom het bedrag op je factuur kan afwijken van het afgeschreven bedrag

Soms wijkt het totaal verschuldigde bedrag op je factuur enigszins af van het bedrag dat daadwerkelijk is afgeschreven. Dit komt doordat er een paar dagen liggen tussen het moment waarop je factuur wordt berekend en het moment waarop de betaling wordt verwerkt. In die tijd passen we crediteringen toe op je account, zoals betalingen en crediteringen voor bepaalde objecten, maar er worden geen nieuwe kosten in rekening gebracht. Die nieuwe kosten worden op je volgende factuur vermeld.

Als je de crediteringen niet wilt toepassen op het automatisch te betalen bedrag, kun je je factureringsvoorkeuren als verkoper wijzigen in Mijn eBay. Wanneer je deze wijziging doorvoert, worden crediteringen die op je account worden toegepast nadat we een factuur hebben gegenereerd, op de factuur van de volgende maand toegepast.

Zo wijzig je hoe we crediteringen op je betaling toepassen:
 1. Ga naar Sitevoorkeuren.

 2. Zoek onder Algemene voorkeuren naar Factureringsvoorkeuren voor verkoper en klik op de link Weergeven.

 3. Selecteer Alleen recente betalingen toepassen op automatisch te betalen bedrag.

 4. Klik op Toepassen.

Opmerking: deze instelling is niet van invloed op betalingen die altijd worden afgetrokken van het automatisch te betalen bedrag.

Waarom wordt er soms een afronding weergegeven?

Je rekeningsaldo kan een paar cent afwijken van een handmatige berekening van alle objecten op je factuur. Dit komt doordat de verkoopcommissie wordt afgerond, die soms een of meer tienden van een cent bevat. Meer weten over de berekening van de verkoopcommissie?

Wat je moet doen als je rekeningsaldo achterstallig is

Als je rekeningsaldo achterstallig is, kun je een eenmalige betaling verrichten om het saldo geheel te betalen.

Als je een automatische betalingsmethode hebt ingesteld en je rekeningsaldo achterstallig is, moet je de automatische betalingsmethode mogelijk bijwerken. Je moet inloggen om door te gaan.

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.