Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Hoe verkopers een bestelling kunnen annuleren

 

Verkopers zijn verplicht om een verkooptransactie met een koper te voltooien. We begrijpen echter dat transacties in bepaalde omstandigheden moeten worden geannuleerd.

Je kunt een transactie tot 30 dagen na de verkoop annuleren, zelfs als de koper al heeft betaald. De koper kan je wel feedback geven, tenzij je de bestelling hebt geannuleerd omdat de koper niet voor het object heeft betaald.

Je kunt een bestelling in de volgende gevallen annuleren:

Als je de optie Niet op voorraad inschakelt, gebeurt het volgende:

  • Je hebt het object niet verzonden en de koper vraagt je de bestelling te annuleren

  • Je hebt minder objecten in voorraad dan je dacht

  • De koper heeft het object gekocht met het verkeerde verzendadres

  • Er zijn vier kalenderdagen verstreken sinds de aankoopdatum en de koper niet heeft betaald. Je ziet deze optie om te annuleren alleen als de bestelling daarvoor in aanmerking komt

Sommige geannuleerde bestellingen kunnen tot een transactieprobleem leiden en van invloed zijn op het niveau van je verkoperprestaties.

Je kunt een bestelling in de volgende gevallen niet annuleren:

  • Je hebt het object verzonden

  • De koper meldt dat het object niet is aangekomen of verzoekt om een retourzending

Een bestelling annuleren

Je kunt een bestelling annuleren door de onderstaande knop te selecteren. Nadat je hebt geannuleerd, laten we dit aan de koper weten. Als de koper al betaald heeft, krijgt hij/zij een terugbetaling.

Zo annuleer je een bestelling via Verkopershub of Verkocht in Mijn eBay:
  1. Ga in Verkopershub naar Bestellingen of in Mijn eBay naar Verkocht.

  2. Zoek de bestelling die je wilt annuleren, en selecteer bij Meer acties de optie Deze bestelling annuleren.

  3. Kies een reden voor de annulering en selecteer ten slotte Doorgaan.

Wat gebeurt er als de koper heeft gevraagd om de bestelling te annuleren?

Als een koper je een annuleringsaanvraag stuurt, moet je deze binnen drie dagen accepteren of weigeren.

Als de koper je in een bericht vraagt om de transactie te annuleren, kun je dat via de bovenstaande instructies doen vanuit Verkopershub of het gedeelte Verkocht in Mijn eBay.

Wat gebeurt er nadat een bestelling is geannuleerd?

Je object wordt automatisch opnieuw aangeboden, tenzij je dat niet wilt. Schakel bij het uitvoeren van de terugbetaling het vakje Object opnieuw aanbieden na annulering uit als je je object niet opnieuw wilt aanbieden.

Als je de bestelling hebt geannuleerd omdat de koper niet heeft betaald, verwijderen we eventuele feedback van de koper. Verder verandert er niets aan je normen voor verkopers.

Misbruik van annuleringen wegens onbetaalde objecten

Onbetaalde objecten worden geregistreerd in het account van een koper en kunnen ertoe leiden dat we maatregelen tegen de koper treffen. Verkopers moeten dus nooit ten onrechte een bestelling annuleren omdat een koper niet heeft betaald. Anders kunnen we allerlei maatregelen tegen hen treffen. Zie ons volledige beleid voor meer informatie.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.