Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Meerdere aanbiedingen of templates herzien


Je kunt meerdere aanbiedingen of templates tegelijkertijd (bulksgewijs) herzien in Mijn eBay, Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro. Je kunt ook aanbiedingen met een vaste prijs wijzigen in veilingaanbiedingen, objecten opnieuw aanbieden en soortgelijke objecten bulksgewijs verkopen. Wat je kunt herzien, is afhankelijk van verschillende factoren: het soort aanbieding, hoeveel tijd er nog is voordat de aanbieding afloopt en of je kopers of bieders voor het object hebt. Meer weten over beperkingen bij het herzien van aanbiedingen?

Wijzigingen aanbrengen

Zo bewerk je meerdere aanbiedingen tegelijkertijd:
 1. Ga naar Mijn eBay.

 2. Klik op de linkernavigatiebalk op Actief.

 3. Selecteer aanbiedingen die je wilt herzien en klik op Bewerken.


  Je geselecteerde aanbiedingen worden weergegeven in een tabel waarin je ze rechtstreeks kunt herzien.

Zo herzie je aanbiedingen rechtstreeks in de cellen:
 1. Klik in de cel die je wilt bewerken.

 2. Voer de nieuwe informatie in.

 3. Klik op Wijzigingen opslaan.


  Opmerking: als tekst grijs wordt weergegeven, kan de informatie niet worden gewijzigd.

De knoppen op de pagina Aanbiedingen bewerken gebruiken
Je kunt aanbiedingen ook bewerken met de knoppen Velden bewerken, Actie en Prijs bewerken.

Je kunt Velden bewerken gebruiken om velden bulksgewijs te bewerken.

Velden bewerken
 1. Selecteer objecten die je wilt bewerken en klik op Velden bewerken.

 2. Selecteer een type gegevens om te bewerken.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 4. Klik op Opslaan en sluiten.

 5. Klik op Wijzigingen opslaan.

Actie
 1. Selecteer objecten die je wilt bewerken en klik op Actie .

 2. Selecteer het type actie.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 4. Klik op Opslaan en sluiten.

 5. Klik op Wijzigingen verzenden.

Prijs bewerken
 1. Selecteer objecten die je wilt bewerken en klik vervolgens op Prijs bewerken .

 2. Selecteer het type actie.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 4. Klik op Opslaan en sluiten.

 5. Klik op Wijzigingen verzenden.

Rijen uit de tabel verwijderen

Je kunt aanbiedingen verwijderen die je niet in de tabel wilt zien, maar hierdoor gaan wijzigingen aan die aanbiedingen verloren.

Opmerking: als je rijen uit een tabel verwijdert, verwijder je die aanbiedingen niet van de site.

Zo verwijder je aanbiedingen uit de tabel:
 1. Kies aanbiedingen die je wilt verwijderen door de selectievakjes ernaast aan te vinken.

 2. Klik op Actie.

 3. Kies Aanbiedingen verwijderen in het vervolgkeuzemenu.

Filteren op fouten of waarschuwingen

Je ziet mogelijk een lijst met fouten en waarschuwingen boven de tabel. Naast de betrokken aanbiedingen staan corresponderende pictogrammen in de tabel.

 • Een rood uitroepteken duidt op een fout. Fouten moeten worden verholpen voordat je de aanbieding kunt verzenden.

 • Een gele vlag duidt op een waarschuwing. Waarschuwingen bevatten belangrijke informatie waar je rekening mee moet houden voordat je de aanbieding verzendt.

 • Als je een fout of waarschuwing wilt lezen, klik je op het +-teken naast het symbool.

Je kunt aanbiedingen filteren om alleen de aanbiedingen met fouten, met waarschuwingen of beide te zien. Vink gewoon de selectievakjes naast de fouten of waarschuwingen aan.

Je kunt alle selectievakjes tegelijk uitschakelen door op Filters wissen boven aan de lijst met fouten en waarschuwingen te klikken.

Wijzigingen bekijken

Voordat je je wijzigingen opslaat, kun je ze bekijken.

Zo bekijk je wijzigingen:
 1. Vink het selectievakje naast elke aanbieding aan die je wilt bekijken.

 2. Klik op Actie.

 3. Kies uit het vervolgkeuzemenu wat je wilt doen.

  • Selecteer Extra kosten controleren om te zien welke kosten eventueel in rekening worden gebracht

  • Selecteer Wijzigingen bekijken om een overzicht van alle wijzigingen te zien.

  • Selecteer Wijzigingen annuleren om alle wijzigingen te annuleren.

Uiterlijk van de tabel wijzigen

De breedte van kolommen wijzigen
Je kunt de breedte van elke kolom op de pagina wijzigen. Klik op de rechterrand van de kolomkop (de eerste cel van de kolom met de titel) en versleep de rand tot de gewenste breedte.

Je kunt ook bepalen welke informatie in de tabel wordt weergegeven.

Zo wijzig je welke kolommen worden weergegeven:
 1. Klik op Kolommen aanpassen.

 2. Als je een kolom wilt verwijderen, selecteer je deze in Weer te geven kolommen en klik je op de pijl naar links.

 3. Als je een kolom wilt toevoegen, selecteer je deze in Beschikbare kolommen en klik je op de pijl-rechts.

 4. Als je de volgorde van de kolommen wilt wijzigen, selecteer je een kolom die je wilt verplaatsen in Weer te geven kolommen en klik je op de pijl-omhoog of -omlaag. Wanneer je een kolom hoger in de lijst plaatst, verschuift deze in de tabel naar links.

Je kunt ook de manier wijzigen waarop de tabel wordt gesorteerd.

Zo wijzig je de sorteervolgorde:
 1. Klik op Kolommen aanpassen.

 2. Selecteer de gewenste sorteervolgorde.

 3. Klik op Wijzigingen toepassen.

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.