Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

De weergave Gearchiveerd gebruiken

In de weergave Gearchiveerd van Verkoopmanager en Verkoopmanager Pro kun je transactiebestanden voor de huidige maand en de drie voorgaande maanden bekijken. Na deze periode van vier maanden worden de bestanden automatisch uit de weergave verwijderd.

Je kunt je aanbiedingen handmatig archiveren via de weergave Verkochte aanbiedingen. Als je je verkochte aanbiedingen niet handmatig archiveert binnen 60 dagen nadat de objecten zijn verkocht, worden ze automatisch gearchiveerd in de weergave Gearchiveerd.

De weergave Gearchiveerd lijkt op de weergave Verkocht, met de volgende uitzonderingen:

 • Je kunt geen wijzigingen aanbrengen in meerdere aanbiedingen tegelijk.

 • Gedurende de laatste gearchiveerde maand kun je geen wijzigingen meer aanbrengen in je transactiebestanden. Je kunt echter nog wel e-mailberichten naar je kopers sturen en facturen afdrukken.

Vanuit de weergave Gearchiveerd kun je voor de eerste drie maanden het volgende doen:

Gearchiveerde aanbiedingen per maand bekijken

In de weergave Gearchiveerd kun je gearchiveerde transactiebestanden per maand bekijken. Standaard worden de transactiebestanden van de huidige maand weergegeven.

Ga als volgt te werk om een gearchiveerd object te selecteren:

 1. Selecteer Factuurperiode in de weergave Gearchiveerd.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de maand die je wilt bekijken. In de weergave Gearchiveerd worden de transactiebestanden weergegeven voor alle objecten die je in de geselecteerde maand hebt verkocht.

De taakstatus bekijken

Ook als een object is gearchiveerd, kun je de verzend- en betalingsstatus in het betreffende transactiebestand nog wijzigen. Dit kan gedurende de eerste drie maanden nadat de aanbieding is beëindigd. Net als in de weergave Verkocht wordt bij elk transactiebestand de status weergegeven van taken die na de verkoop zijn uitgevoerd.

Als je een taak hebt voltooid, zijn de bijbehorende pictogrammen blauw. Taken die je nog niet hebt voltooid of bijgewerkt, worden grijs weergegeven.

Voor iedere factuurrecord worden de volgende taken weergegeven:

Het getal in deze kolom is het aantal e-mailberichten dat je naar de koper hebt gestuurd.

Geeft aan of de afhandeling is voltooid.

Geeft aan of je een betaling voor het object hebt ontvangen.

Geeft aan of je het object hebt verzonden.

Geeft aan of je voor deze transactie feedback op de koper hebt gegeven.

Geeft aan of je feedback voor deze transactie hebt ontvangen.

De verkoopstatus bijwerken

In de weergave Gearchiveerd kun je de verkoopstatus alleen bijwerken via het transactiebestand.

Ga als volgt te werk om de verkoopstatus voor een gearchiveerd object bij te werken:

 1. Klik in de weergave Gearchiveerd op het nummer van het transactiebestand of op een statuspictogram voor de gegevens die je wilt bijwerken. Er wordt een pagina met de transactiebestanden weergegeven voor de gekozen factuur.

 2. Wijzig de gewenste velden in het transactiebestand.

 3. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of klik op Opslaan en voltooien om de wijzigingen op te slaan en het transactiebestand af te sluiten.

De status van een gearchiveerd object wijzigen

Als je gearchiveerde aanbiedingen ongedaan maakt, worden de objecten teruggeplaatst naar de weergave Verkocht.

Ga als volgt te werk om de status van een gearchiveerd object te wijzigen:

 1. Selecteer een of meer objecten in de weergave Gearchiveerd.

 2. Klik op de button Naar tabel Verkocht verplaatsen. De objecten worden verplaatst naar de weergave Verkocht van Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro.

E-mails sturen naar kopers vanuit gearchiveerde objecten

Ook als een aanbieding al is gearchiveerd, kun je de koper nog een e-mail sturen gedurende de eerste drie maanden nadat de aanbieding is beëindigd.

Ga als volgt te werk om een e-mail naar een koper te sturen vanuit een gearchiveerd object:

 1. Klik in de weergave Gearchiveerde aanbiedingen op het nummer van het transactiebestand waarover je een e-mailbericht wilt sturen naar de koper. Er wordt een pagina met het transactiebestand voor die aanbieding geopend.

 2. Vanaf de pagina met het transactiebestand kun je de koper een e-mail sturen op dezelfde manier als bij een aanbieding die nog niet is gearchiveerd.

Feedback voor een gearchiveerd object geven

Ook als een aanbieding al is gearchiveerd, kun je de koper nog feedback geven gedurende de eerste drie maanden nadat de aanbieding is beëindigd.

Ga als volgt te werk om feedback te geven voor een koper van een gearchiveerde aanbieding:

 1. Klik in de weergave Gearchiveerd op het factuurnummer van het transactiebestand waarvoor je feedback wilt geven. Er wordt een pagina met het transactiebestand voor die aanbieding

  geopend.

 2. Ga op de pagina met het transactiebestand naar het gedeelte onder het verzendadres en de verzendgegevens van de koper en klik op de button Feedback geven. Het formulier Feedback geven wordt geopend.

 3. Geef feedback op de koper en klik vervolgens op de button Feedback geven om je opmerking te verzenden.

Facturen voor gearchiveerde objecten afdrukken

Ga als volgt te werk om een factuur voor een gearchiveerd object af te drukken:

 1. Klik in de weergave Gearchiveerd op het nummer van het transactiebestand dat je wilt afdrukken. Er wordt een pagina met het transactiebestand voor die aanbieding geopend.

 2. Klik in het transactiebestand op de button Factuur afdrukken.

Opmerkingen toevoegen

Met Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro kun je aan elk object je eigen commentaar toevoegen.

Ga als volgt te werk om een opmerking toe te voegen:

 1. Vink in de weergave Gearchiveerd het selectievakje aan naast de aanbieding waaraan je een opmerking wilt toevoegen.

 2. Klik op Opmerking toevoegen.

 3. Typ de tekst.

 4. Klik op Opslaan om de opmerking op te slaan. In Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro wordt de opmerking onder het object weergegeven. Jij bent de enige die de opmerkingen kan zien.

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.