Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor gestolen objecten en objecten waarvan de serienummers zijn verwijderd

Overzicht van beleid

De verkoop van gestolen objecten is niet toegestaan op eBay, omdat dit een schending is van nationale en internationale wetten. We steunen de inspanningen van gerechtelijke instanties bij het onderzoeken van pogingen om gestolen objecten te verkopen op onze site. Als we merken dat dergelijke activiteiten plaatsvinden, melden we dat bij de politie en bieden we hulp bij het onderzoeken en vervolgen van leden die dit beleid overtreden.

Leden mogen ook geen objecten aanbieden waarvan de identificatienummers (serienummers) zijn gewijzigd of verwijderd.

Zorg ervoor dat je aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen jou ondernomen worden, zoals beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Als je op eBay gestolen objecten ziet of objecten waarvan de serienummers zijn gewijzigd of ontbreken, moet je onmiddellijk contact opnemen met de lokale politie en hen vragen om contact op te nemen met ons via ons formulier dat voor de politie is bestemd. Volgens het privacybeleid van eBay zullen onze advocaten na een officieel verzoek van de politie belangrijke gegevens verstrekken over eerdere aanbiedingen en aanbiedingen die in behandeling zijn.
Wanneer een medewerker van de politie contact met ons opneemt, vraag hem of haar dan alle relevante informatie door te geven, inclusief het referentienummer en alle objectnummers of gebruikersnamen. Deze informatie is te vinden op de aanbiedingspagina.
Gebruik het politieformulier niet om contact met ons op te nemen, tenzij je zelf een medewerker van de politie bent.

Wat zijn de richtlijnen?

Niet toegestaan

Hier zijn enkele voorbeelden van objecten die niet op eBay zijn toegestaan:

  • Objecten die zijn gestolen van particulieren

  • Objecten die zonder toestemming zijn weggenomen bij bedrijven of overheden

  • Een televisietoestel waarvan het serienummer geheel of gedeeltelijk ontbreekt

  • Een dvd-speler waarvan enkele cijfers in het serienummer zijn gewijzigd

Als je denkt dat een ander eBay-lid jouw objectbeschrijvingen of afbeeldingen heeft gestolen: Zie ons beleid voor afbeeldingen en tekst.

Als je denkt dat jouw intellectuele-eigendomsrechten zijn geschonden: Meer informatie over ons VeRO-programma (Verified Rights Owner).

Wij vragen verkopers en kopers te voldoen aan alle wet- en regelgeving van de overheid. Het verkopen van gestolen objecten en objecten waarvan de serienummers zijn gewijzigd of verwijderd, is niet toegestaan volgens de wet en dergelijke objecten zijn niet toegestaan op eBay.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.